Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening.

Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer.

Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Psykolog Sarah Henriksen

Psykolog

Ettermiddag/kveld

Sarah har bred erfaring med å behandle diverse milde til moderate psykiske vansker som depressive plager, angst, selvfølelse, traumer og relasjonelle utfordringer.

Bilde Onlinepsykologene

Psykolog

Dagtid/ettermiddag

Linn har bred erfaring med behandling av stress, utbrenthet, angst, depresjon og relasjonelle vansker. Hun gir også veiledning i forhold til utfordringer i arbeidslivet.
Psykolog Elise Askheim Johansen

Psykolog

Dagtid

Elise har erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser, m.m.

Psykolog Bjørnar Haara

Psykolog

Dagtid/ettermiddag

Bjørnar har erfaring i å jobbe med langvarig og tilbakevendende depresjon, angst, traumer, relasjonelle vansker og livskriser.

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Psykologspesialist

Kveld/helg

Stian har blant annet erfaring med behandling av angst, tvang, depresjon, sorg, søvnvansker hos barn og voksne. Han tilbyr også veiledning til foreldre til barn med psykiske plager.

Psykolog Kyrre Dyregrov

Psykolog

Kveld/helg (fredag dagtid)

Kyrre har erfaring med behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og komplisert sorg hos voksne, i tillegg til kompetanse innen akutt hjelp.

Psykologspesialist Ann Birgithe Solheim Eikhom

Psykologspesialist

Ettermiddag/kveld (OBS, midl. utilgjengelig ut året)

Ann Birgithe har erfaring med både langvarig og kortvarig behandling av angst, depresjon og søvnvansker hos unge og voksne.
Psykolog Karolina Holstein-Beck

Psykolog

Dagtid/ettermiddag

Karolina har erfaring med individuell, familie- og parterapi og har jobbet med et vidt spekter av psykiske utfordringer.
Psykolog Linn Achre Tveit

Psykolog

Dagtid

Linn har erfaring med både milde, moderate og alvorlige psykiske lidelser hos voksne. Hun har videreutdannelser innenfor traumer og mindfulness.
Psykologspesialist Asgerd Eide

Psykologspesialist

Ettermiddag/kveld

Asgerd har bred erfaring i arbeid med jobb- og livsmestring. Typisk er utfordringer med stress, slitenhet, livskriser, søvnvansker, depresjon, angst og relasjonelle utfordringer privat eller på jobb.
Psykologspesialist Brian Skjødt Østrup

Psykologspesialist

Ettermiddag/kveld/helg (dagtid fredager)

Brian har bred erfaring med alt fra milde til alvorlige psykiske plager. Brian har særlig erfaring med å jobbe med stressrelaterte problemer.

Informasjon

Les mer om Onlinepsykologene AS her.