Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Martine Amalia Sire

Ferieavvikling: Tilgjengelig i sommer
dag/ettermiddag ukedager og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Par- og familieutfordringer
 • Utfordringer knyttet til fertilitet, fødsel, svangerskap og barsel
 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress og utbrenthet
 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Parterapi

Michael Haagensen

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig f.o.m 4/7 t.o.m 17/7

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager og søndag.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi

Eirin Dolva

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig 18/7 t.o.m. 7/8

Tilgjengelig tirsdag ettermiddag, onsdag kveld og søndag ettermiddag.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Parterapi
 • Foreldreveiledning
 • Stress
 • Lav selvfølelse
 • Sinnemestring
 • Utbrenthet
 • Avhengighet
 • Relasjonsvansker
 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Mindfulness
 • Par- og familieterapi

Elise Askheim Johansen

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig f.o.m 11/6 t.o.m 7/8.

Tilgjengelig kveld ukedager og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Avhengighetsproblematikk
 • Personlighetsproblematikk
 • Spesifikke fobier
 • Kognitiv terapi

Kjerstin Øye

Tilgjengelig dag, kveld og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Barns psykiske helse
 • Parterapi
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Relasjonsvansker
 • Arbeidskonflikter
 • Metakognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi

Lars Dyngeland

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig f.o.m 27/6 t.o.m 17/7

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Eksistensielle vansker
 • Tankekjør
 • Forsvar
 • Personlighetsproblematikk
 • Selvfølelse og selvbilde
 • Relasjonsproblemer
 • Grensesetting
 • Selvdestruktive handlingsmønstre
 • Skam
 • Sinnemestring
 • Livskriser
 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Basal eksponeringsterapi
 • Metakognitiv terapi

Sander Lindholm Andersen

Tilgjengelig ettermiddag / kveld ukedager og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Eksistensielle vansker
 • Stress
 • Depresjon
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulness/Oppmerksomt nærvær

Linn Øfsti

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig f.o.m 20/6 t.o.m 10/7

Tilgjengelig dag / ettermiddag.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Relasjonelle vansker
 • Sinnemestring
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Utbrenthet
 • Grubling og bekymring
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress
 • Spesifikke fobier
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi

Henrik Storjord Ramstad

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig mellom 13-20/6

Tilgjengelig ettermiddag ukedager og søndager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Sinneproblematikk
 • Interpersonlig psykoterapi
 • Emosjonsfokusert terapi

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag / kveld og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Utbrenthet og omsorgstretthet
 • Relasjonsvansker
 • Organisasjon-, kultur- og kompetanseutvikling
 • Kognitiv terapi

Bjørnar Block-Haara

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig f.o.m 18/7 t.o.m 14/8

Tilgjengelig dag / ettermiddag ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Traumer
 • Sinnemestring
 • Relasjonelle vansker
 • Eksistensielle vansker
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser
 • Grubling, tankekjør og bekymring
 • Konfliktuelle vanskelige følelser
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • AEDP
 • Mindfulness/oppmerksomt nærvær
 • Emosjons- og relasjonsfokusert terapi

Kyrre Dyregrov

Ferieavvikling: Ikke tilgjengelig i juli

Tilgjengelig kveld ukedager og helg (og fredag dagtid).

Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Sinnemestring
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Akutt kriseintervensjon
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • EMDR
 • Emosjonsfokusert terapi

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dag / ettermiddag ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk og polsk.

 • Eksistensielle vansker
 • Relasjonelle vansker
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Traumer
 • Livskriser
 • Sinnemestring
 • Spesifikke fobier
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Kognitiv terapi
 • EMDR
 • Dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • Kognitiv prosesseringsterapi (CPT)
 • Narrativ eksponeringsterapi (NET)
 • Prolonged exposure (PE)
 • Imagery rescripting and reprocessing therapy (IRRT)

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig dag/kveld ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Søvnproblemer
 • Akutte livskriser
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi

Stian Sørheim Espevoll

Midlertidig utilgjengelig for bookinger.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Traumer
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Barns psykiske helse
 • Foreldreveiledning
 • Lav selvfølelse
 • Parterapi
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Kognitiv terapi
 • EMDR

Aleksandra Markovic

 Midlertidig utilgjengelig for bookinger.

Tilbyr samtaler også på engelsk, spansk og serbisk/serbrussisk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Sosial angst
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet
 • Relasjonelle vansker
 • Foreldreveiledning
 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Psykodynamisk korttids- og langtidsterapi