Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg.

Kenneth har erfaring med endringsarbeid og terapi knyttet til vansker med relasjoner, følelser, traumer, sorg og andre belastende livshendelser, angst, depresjon, stressplager, utbrenthet og omsorgstretthet.

Bjørnar Haara

Tilgjengelig dag/ettermiddag og tidlig kveld.

Bjørnar har erfaring med å skape positiv endring og hjelpe folk ut ifra en emosjons- og relasjonsfokusert metode for bl.a relasjonelle vansker, nedstemthet/depresjon, angst, belastende livshendelser/traumer, og livskriser.

Bjarne Øverland

Tilgjengelig ettermiddag, kveld og helg.

Bjarne har god erfaring med å hjelpe personer som sliter med nedstemthet, selvkritikk, uro, angst, traumer, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. 

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag/ettermiddag. 

Linn har bred erfaring med behandling av stress, utbrenthet, angst, depresjon og relasjonelle vansker. Hun gir også veiledning i forhold til utfordringer i arbeidslivet.

Stian Sørheim Espevoll

Tilgjengelig kveld og helg.

Stian har blant annet erfaring med behandling av angst, tvang, depresjon, sorg, søvnvansker hos barn og voksne. Han tilbyr også veiledning til foreldre til barn med psykiske plager.

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dag/ettermiddag/kveld og helg.

Karolina har erfaring med individuell, familie- og parterapi og har jobbet med et vidt spekter av psykiske utfordringer.

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig kveld og helg.

Elise har erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser, m.m.

Asgerd Eide

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg. 

Asgerd har bred erfaring i arbeid med jobb- og livsmestring. Typisk er utfordringer med stress, slitenhet, livskriser, søvnvansker, depresjon, angst og relasjonelle utfordringer privat eller på jobb.

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld/helg (fredag dagtid).

Kyrre har erfaring med behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og komplisert sorg hos voksne, i tillegg til kompetanse innen akutt hjelp.

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig ettermiddag/kveld mandager.

Ann Birgithe har erfaring med både langvarig og kortvarig behandling av angst, depresjon og søvnvansker hos unge og voksne.

Sarah Henriksen

Sarah er i permisjon fra 16.januar 2021 t.o.m. februar 2022

Sarah har bred erfaring med å behandle diverse milde til moderate psykiske vansker som depressive plager, angst, selvfølelse, traumer og relasjonelle utfordringer.