Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Martine Friis

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Par- og familieutfordringer
 • Utfordringer knyttet til fertilitet, fødsel, svangerskap og barsel
 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress og utbrenthet
 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Parterapi

Maja Korssjøen Haugum

Tilgjengelig man-tor 09-15.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Tilknytning
 • Svangerskap, fødsel, sped- og småbarnstid
 • Foreldre-barn samspill
 • Kognitiv terapi
 • EMDR
 • Emosjonsfokusert terapi

Michael Haagensen

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager og søndag. Kveldstid tirsdag og søndag.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi

Kjerstin Øye

Tilgjengelig dag, kveld og helg.

 

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Barns psykiske helse
 • Parterapi
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Relasjonsvansker
 • Arbeidskonflikter
 • Metakognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig dagtid ukedager.

 

Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Avhengighetsproblematikk
 • Personlighetsproblematikk
 • Spesifikke fobier
 • Kognitiv terapi

Eirin Dolva

Tilgjengelig tirsdag og onsdag, og søndag ettermiddag og kveld.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Parterapi
 • Foreldreveiledning
 • Stress
 • Lav selvfølelse
 • Sinnemestring
 • Utbrenthet
 • Avhengighet
 • Relasjonsvansker
 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Mindfulness
 • Par- og familieterapi

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dagtid ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Eksistensielle vansker
 • Relasjonelle vansker
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Traumer
 • Livskriser
 • Sinnemestring
 • Spesifikke fobier
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Kognitiv terapi
 • EMDR
 • Dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • Kognitiv prosesseringsterapi (CPT)
 • Narrativ eksponeringsterapi (NET)
 • Prolonged exposure (PE)
 • Imagery rescripting and reprocessing therapy (IRRT)

Sander Lindholm Andersen

Tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid ukedager og søndager.

 

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Eksistensielle vansker
 • Stress
 • Depresjon
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulness/Oppmerksomt nærvær

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag/ettermiddag.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Relasjonelle vansker
 • Sinnemestring
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Utbrenthet
 • Grubling og bekymring
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress
 • Spesifikke fobier
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi

Eline Balsnæs

Tilgjengelig fredag. Tilbyr parterapi.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Parterapi
 • Relasjonelle vansker
 • Sex og samliv
 • Seksualitet og intimitet
 • Kommunikasjonsvansker
 • Fastlåste konflikter
 • Grensesetting
 • Vanskelige følelser
 • Overgangsfaser
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Mindfulness / oppmerksomt nærvær
 • Medfølelsesfokusert terapi

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Utbrenthet og omsorgstretthet
 • Relasjonsvansker
 • Organisasjon-, kultur- og kompetanseutvikling
 • Kognitiv terapi

Bjørnar Block-Haara

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Traumer
 • Sinnemestring
 • Relasjonelle vansker
 • Eksistensielle vansker
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser
 • Grubling, tankekjør og bekymring
 • Konfliktuelle vanskelige følelser
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • AEDP
 • Mindfulness/oppmerksomt nærvær
 • Emosjons- og relasjonsfokusert terapi

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld mandager og tirsdager og kveld søndager.

Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Sinnemestring
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Akutt kriseintervensjon
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • EMDR
 • Emosjonsfokusert terapi

Lars Dyngeland

Midlertidig utilgjengelig for bookinger.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Eksistensielle vansker
 • Tankekjør
 • Forsvar
 • Personlighetsproblematikk
 • Selvfølelse og selvbilde
 • Relasjonsproblemer
 • Grensesetting
 • Selvdestruktive handlingsmønstre
 • Skam
 • Sinnemestring
 • Livskriser
 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Basal eksponeringsterapi
 • Metakognitiv terapi

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig dag/kveld ukedager. For tiden redusert tilgjengelighet.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Søvnproblemer
 • Akutte livskriser
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi

Stian Sørheim Espevoll

Midlertidig utilgjengelig for bookinger.

Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Traumer
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Barns psykiske helse
 • Foreldreveiledning
 • Lav selvfølelse
 • Parterapi
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Kognitiv terapi
 • EMDR