Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig dag/ettermiddag og helg

Elise har erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser, m.m.

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg

Kenneth har erfaring med endringsarbeid og terapi knyttet til vansker med relasjoner, følelser, traumer, sorg og andre belastende livshendelser, angst, depresjon, stressplager, utbrenthet og omsorgstretthet.

Bjørnar Haara

Tilgjengelig dag/ettermiddag

Bjørnar har erfaring i å jobbe med langvarig og tilbakevendende depresjon, angst, traumer, relasjonelle vansker og livskriser.

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dag/ettermiddag/kveld og helg

Karolina har erfaring med individuell, familie- og parterapi og har jobbet med et vidt spekter av psykiske utfordringer.

Asgerd Eide

Tilgjengelig ettermiddag/kveld

Asgerd har bred erfaring i arbeid med jobb- og livsmestring. Typisk er utfordringer med stress, slitenhet, livskriser, søvnvansker, depresjon, angst og relasjonelle utfordringer privat eller på jobb.

Sarah Henriksen

Tilgjengelig ettermiddag/kveld

Sarah har bred erfaring med å behandle diverse milde til moderate psykiske vansker som depressive plager, angst, selvfølelse, traumer og relasjonelle utfordringer.

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag/ettermiddag

Linn har bred erfaring med behandling av stress, utbrenthet, angst, depresjon og relasjonelle vansker. Hun gir også veiledning i forhold til utfordringer i arbeidslivet.

Stian Sørheim Espevoll

Tilgjengelig kveld/helg

Stian har blant annet erfaring med behandling av angst, tvang, depresjon, sorg, søvnvansker hos barn og voksne. Han tilbyr også veiledning til foreldre til barn med psykiske plager.

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld/helg (fredag dagtid)

Kyrre har erfaring med behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og komplisert sorg hos voksne, i tillegg til kompetanse innen akutt hjelp.

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig ettermiddag/kveld (OBS, midl. utilgjengelig ut året)

Ann Birgithe har erfaring med både langvarig og kortvarig behandling av angst, depresjon og søvnvansker hos unge og voksne.

Linn Achre Tveit

Tilgjengelig dagtid

Linn har erfaring med både milde, moderate og alvorlige psykiske lidelser hos voksne. Hun har videreutdannelser innenfor traumer og mindfulness.

Brian Skjødt Østrup

Tilgjengelig ettermiddag/kveld, og søndag formiddag

Brian har bred erfaring med alt fra milde til alvorlige psykiske plager. Brian har særlig erfaring med å jobbe med stressrelaterte problemer.