Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Martine Amalia Sire

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager og helg.

Martine har erfaring med å behandle et bredt spekter av vansker, og har særlig interesse for par- og familieutfordringer. Hun er også opptatt av utfordringer knyttet til fertilitet, svangerskap, fødsel, og barsel.

Michael Haagensen

Tilgjengelig ettermiddag ukedager og søndag.

Michael har lang erfaring fra spesialhelsetjenesten og pasientgrupper som har jobbet med å oppnå omfattende endring.

Lars Dyngeland

Tilgjengelig dag / ettermiddag ukedager.

Lars har bred erfaring med ulike pasientgrupper og problemstillinger. Han hjelper folk med en rekke utfordringer slik som depresjon, traumer, selvfølelse, selvdestruktivitet, personlighetsproblematikk og sinnemestring.

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig kveld ukedager og helg.

Elise har erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser, m.m.

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dag / ettermiddag ukedager.

Karolina har erfaring med individuell, familie- og parterapi og har jobbet med et vidt spekter av psykiske utfordringer.

Kjerstin Øye

Tilgjengelig dag, kveld og helg.

Kjerstin er spesialist i klinisk samfunn- og allmennpsykologi og har bred arbeidserfaring, blant annet fra PP-tjenesten, som sakkyndig for Barnevernet, som foredragsholder og som kommunepsykolog i over 10 år.

Sander Lindholm Andersen

Tilgjengelig ettermiddag / kveld ukedager og helg.

Sander har erfaring med å bruke kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness til å hjelpe folk med depresjon, søvnproblemer, stress og utbrenthet.

Bjørnar Block-Haara

Tilgjengelig dag / ettermiddag ukedager.

Bjørnar har erfaring med å skape positiv endring og hjelpe folk ut ifra en emosjons- og relasjonsfokusert metode for bl.a relasjonelle vansker, nedstemthet/depresjon, angst, belastende livshendelser/traumer, og livskriser.

Aleksandra Markovic

Tilgjengelig ettermiddag / kveld ukedager og helg.

Aleksandra har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne, barn og ungdom, samt som formidler. Aleksandra har erfaring med behandling av depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, samlivsproblemer, traumer, akutte kriser og livsbelastninger.

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag / ettermiddag.

Linn har erfaring med behandling av stress, utbrenthet, angst, depresjon og relasjonelle vansker. Hun gir også veiledning i forhold til utfordringer i arbeidslivet.

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag / kveld og helg.

Kenneth har erfaring med endringsarbeid og terapi knyttet til vansker med relasjoner, følelser, traumer, sorg og andre belastende livshendelser, angst, depresjon, stressplager, utbrenthet og omsorgstretthet.

Henrik Storjord Ramstad

Tilgjengelig ettermiddag ukedager og søndager.

Henrik har mange års erfaring med å jobbe med mennesker i akutte kriser, og har lang erfaring med å møte folk som har behov for veiledning og bistand i forbindelse med sorg, depresjon, angst, posttraumatisk stress og eksistensielle utfordringer.

Stian Sørheim Espevoll

Tilgjengelig kveld mandag til torsdag, og søndag kveld.

Stian har erfaring med behandling av angst, tvang og fobier, søvnvansker, depresjon, stress og belastning hos barn og voksne. Han hjelper også ved livskriser og tilbyr foreldreveiledning.

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld ukedager og helg (og fredag dagtid).

Kyrre har erfaring med behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og komplisert sorg hos voksne, i tillegg til kompetanse innen akutt hjelp.

Karina Harkestad

Tilgjengelig mandag kveld.

Karina har erfaring med en rekke psykiske vansker, som depressive plager, angst, traumer, stress, relasjonelle vansker, rusavhengighet og livskriser. 

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig fra uke 3 i 2022 for nye klienter – Dag / kveld ukedager.

Ann Birgithe har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne og ungdom, samt undervisning, foredrag og annen formidling. Hun har erfaring med behandling av depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, samlivsproblemer, traumer og livsbelastninger.