Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Lars Dyngeland

Tilgjengelig på dagtid og kveld mandager, fredager inntil kl 17.00, og helger fra 09.00-15.00.

Lars har bred erfaring med ulike pasientgrupper og problemstillinger. Han hjelper folk med en rekke utfordringer slik som depresjon, traumer, selvfølelse, selvdestruktivitet, personlighetsproblematikk og sinnemestring.

Aleksandra Markovic

Tilgjengelig ettermiddag/kveld alle ukedager og helg.

Aleksandra har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne, barn og ungdom, samt som formidler, både som foredragsholder og som psykolog på skoler, barnehager og internundervisning. 

Kenneth Haugjord

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg.

Kenneth har erfaring med endringsarbeid og terapi knyttet til vansker med relasjoner, følelser, traumer, sorg og andre belastende livshendelser, angst, depresjon, stressplager, utbrenthet og omsorgstretthet.

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig kveld og helg.

Elise har erfaring med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser, m.m.

Bjørnar Haara

Tilgjengelig dag/ettermiddag og tidlig kveld alle ukedager.

Bjørnar har erfaring med å skape positiv endring og hjelpe folk ut ifra en emosjons- og relasjonsfokusert metode for bl.a relasjonelle vansker, nedstemthet/depresjon, angst, belastende livshendelser/traumer, og livskriser.

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag/ettermiddag. 

Linn har erfaring med behandling av stress, utbrenthet, angst, depresjon og relasjonelle vansker. Hun gir også veiledning i forhold til utfordringer i arbeidslivet.

Stian Sørheim Espevoll

Tilgjengelig kveld og helg.

Stian har erfaring med behandling av angst, tvang og fobier, søvnvansker, depresjon, stress og belastning hos barn og voksne. Han hjelper også ved livskriser og tilbyr foreldreveiledning.

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dag og ettermiddag alle ukedager.

Karolina har erfaring med individuell, familie- og parterapi og har jobbet med et vidt spekter av psykiske utfordringer.

Karina Harkestad

Tilgjengelig mandag ettermiddag/kveld.

Karina har erfaring med en rekke psykiske vansker, som depressive plager, angst, traumer, stress, relasjonelle vansker, rusavhengighet og livskriser. 

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld/helg (og fredag dagtid).

Kyrre har erfaring med behandling av angst, depresjon, søvnproblemer og komplisert sorg hos voksne, i tillegg til kompetanse innen akutt hjelp.

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Tilgjengelig ettermiddag/kveld mandager.

Ann Birgithe har erfaring med både langvarig og kortvarig behandling av angst, depresjon og søvnvansker hos unge og voksne.

Asgerd Eide

Tilgjengelig ettermiddag/kveld og helg. 

Asgerd har erfaring i arbeid med jobb- og livsmestring. Typisk er utfordringer med stress, slitenhet, livskriser, søvnvansker, depresjon, angst og relasjonelle utfordringer privat eller på jobb.

Sander Lindholm Andersen

Tilgjengelig ettermiddag/kveld alle ukedager og helg.

Sander har erfaring med å bruke kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness til å hjelpe folk med depresjon, søvnproblemer, stress og utbrenthet.

Sarah Henriksen

Sarah er i permisjon fra 16.januar 2021 t.o.m. februar 2022

Sarah har erfaring med å behandle diverse milde til moderate psykiske vansker som depressive plager, angst, selvfølelse, traumer og relasjonelle utfordringer.