Våre psykologer

Våre psykologer tilbyr privat psykologbehandling på nett. Alle våre psykologer er autoriserte psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening. Klikk for å lese mer om hver enkelt, deres kompetanse og erfaringer. Merk at vi ikke krever noen henvisning. Kontakt oss på e-post eller telefon ved spørsmål.

Psykologer

Karolina Holstein-Beck

Karolina Holstein-Beck

Tilgjengelig dagtid ukedager.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Eksistensielle vansker
 • Relasjonelle vansker
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Traumer
 • Livskriser
 • Sinnemestring
 • Spesifikke fobier
 • Personlighetsforstyrrelser

 • Kognitiv terapi
 • EMDR
 • Dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • Kognitiv prosesseringsterapi (CPT)
 • Narrativ eksponeringsterapi (NET)
 • Prolonged exposure (PE)
 • Imagery rescripting and reprocessing therapy (IRRT)
Marius Flatås

Marius Flatås

Tilgjengelig for samtaler ukedager på dagtid, samt mandager på kveldstid.
.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Relasjonelle vansker
 • Sinnemestring
 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Rus – og avhengighetsproblematikk
 • Selvkritikk og selvsabotasje
 • Livskrise
 • Konfliktuelle, vanskelige følelser
 • Utbrenthet
 • Grubling og bekymring
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress
 • Spesifikke fobier
 • Søvnvansker
 • Sinne og aggresjonsmestring
 • Lav selvfølelse

 • Kognitiv terapi
 • ISTDP (intensiv korttids dynamisk terapi)
 • Emosjonsfokusert terapi
Mathilde Breen

Mathilde Breen

Tilgjengelig på dagtid og kveldstid ukedager.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Søvnproblemer
 • Bekymring, tankekjør og grubling
 • Stress
 • Utmattelse/utbrenthet
 • Sorg
 • Lav selvfølelse
 • Ensomhet
 • Utfordringer i relasjoner til andre mennesker

 • Kognitiv atferdsterapi
 • Meditasjon og mindfulness
 • Elementer fra metakognitiv terapi og affektbveissthetsterapi
Martine Winther

Martine Winther

Tilgjengelig på dagtid ukedager.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Par- og familieutfordringer
 • Utfordringer knyttet til fertilitet, fødsel, svangerskap og barsel
 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress og utbrenthet

 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Parterapi
Michael Haagensen

Michael Haagensen

Tilgjengelig dag/ettermiddag ukedager og søndag, og kveld tirsdag og søndag.
Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer

 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi
Bjørnar Block-Haara

Bjørnar Block-Haara

Tilgjengelig man-torsdag 08-12 og 14-17.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Traumer
 • Sinnemestring
 • Relasjonelle vansker
 • Eksistensielle vansker
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser
 • Grubling, tankekjør og bekymring
 • Konfliktuelle vanskelige følelser
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg

 • Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)
 • AEDP
 • Mindfulness/oppmerksomt nærvær
 • Emosjons- og relasjonsfokusert terapi
Linn Øfsti

Linn Øfsti

Tilgjengelig dag/ettermiddag.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Relasjonelle vansker
 • Sinnemestring
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Utbrenthet
 • Grubling og bekymring
 • Vansker med grensesetting
 • Sorg / komplisert sorg
 • Stress
 • Spesifikke fobier

 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
Elise Askheim Johansen

Elise Askheim Johansen

Tilgjengelig dagtid ukedager.
Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.
.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Avhengighetsproblematikk
 • Personlighetsproblematikk
 • Spesifikke fobier

 • Kognitiv terapi
Eirin Dolva

Eirin Dolva

Tilgjengelig torsdag formiddag, samt tirsdag, onsdag og søndag ettermiddag og kveld.
Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Parterapi
 • Foreldreveiledning
 • Stress
 • Lav selvfølelse
 • Sinnemestring
 • Utbrenthet
 • Avhengighet
 • Relasjonsvansker

 • Kognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Mindfulness
 • Par- og familieterapi
Psykologspesialist Kjersti Øye

Kjerstin Øye

Tilgjengelig dag, kveld og helg.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Akutt kriseintervensjon
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Traumer
 • Barns psykiske helse
 • Parterapi
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Relasjonsvansker
 • Arbeidskonflikter

 • Metakognitiv terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
Lars Dyngeland

Lars Dyngeland

Kun åpent på mandag ettermiddag / kveld.
Tilbyr samtaler også på engelsk.
.

 • Depresjon
 • Ulike former for angst
 • Traumer
 • Eksistensielle vansker
 • Tankekjør
 • Forsvar
 • Personlighetsproblematikk
 • Selvfølelse og selvbilde
 • Relasjonsproblemer
 • Grensesetting
 • Selvdestruktive handlingsmønstre
 • Skam
 • Sinnemestring
 • Livskriser

 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Basal eksponeringsterapi
 • Metakognitiv terapi
Sander Lindholm Andersen

Sander Lindholm Andersen

Tilgjengelig ukedager på ettermiddag og kveld, og søndager.
Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Helseangst
 • Sosial angst
 • Eksistensielle vansker
 • Stress
 • Depresjon
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet

 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulness/Oppmerksomt nærvær
Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov

Tilgjengelig kveld mandag og tirsdag, og kveld søndag.
Tilbyr samtaler også på engelsk og dansk.

 • Traumer
 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Sinnemestring
 • Lav selvfølelse
 • Sorg / komplisert sorg
 • Søvnproblemer
 • Akutt kriseintervensjon

 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • EMDR
 • Emosjonsfokusert terapi
Ann Birgithe Solheim Eikhom

Ann Birgithe Solheim Eikhom

For tiden redusert tilgjengelighet.
Tilgjengelig dag/kveld ukedager.
Tilbyr samtaler også på engelsk.

 • Depresjon
 • Helseangst
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Spesifikke fobier
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Søvnproblemer
 • Akutte livskriser

 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi