Vanlige psykiske plager

Usikker på om du trenger hjelp? Les mer om vanlige psykiske plager nedenfor, vi kan hjelpe deg med alle disse plagene.

Vanlige psykiske plager 1

Angst

En av de psykiske plagene som forekommer mest hyppig er angst.  Når angst forekommer hyppig kan man oppleve nedsatt funksjon og livskvalitet som resultat.

Vanlige psykiske plager 2

Depresjon

Enkelt forklart kan man si at depresjon er en stemningslidelse preget av vedvarende nedstemthet, negativ grubling og lav energi. Det finnes i dag heldigvis gode behandlingsmetoder.

Vanlige psykiske plager 3

Søvnproblemer

Søvnforstyrrelser er et utbredt fenomen. Noen har utfordringer knyttet til innsovning, andre våkner flere ganger om natta og noen igjen våkner altfor tidlig om morgenen.

Vanlige psykiske plager 4

Stress

Mange av oss opplever stress av ulike grunner i hverdagen. Ofte er det selvpåført, men når stress blir kronisk, og strekker seg over lang tid, kan det være lurt å søke hjelp.

Vanlige psykiske plager 5

Sinnemestring

Det er normalt og hensiktsmessig å være sint av og til, men er du ofte sint, og til tider aggressiv eller voldelig mot personer rundt deg, er sinnet ditt problematisk for deg selv og andre.

Vanlige psykiske plager 6

Livskriser

De fleste av oss, om ikke alle, opplever en eller flere kriser i livet. Livskriser kalles også utviklingskriser, og kan utløses av hendelser som samlivsbrudd, sykdom, pensjon..

Vanlige psykiske plager 7

Traumer

En traumatiske hendelse forstås som en hendelse som involverer intens frykt og/eller død eller trusler om død, alvorlig skade, eller seksuell vold. Man overveldes.

Vanlige psykiske plager 8

Utbrenthet

Å forstå hva utbrenthet nøyaktig er kan være vanskelig. Utbrenthet er en kompleks, psykisk og kroppslig reaksjon på noe som oppleves låst og kanskje uhåndterbart.

Vanlige psykiske plager 9

Relasjonelle vansker

Typiske relasjonelle utfordringer kan være vansker med nærhet og intimitet, ensomhet, avhengighet/lite selvstendighet, vansker for å binde seg/forplikte seg, det å gi slipp (sorg)..

Vanlige psykiske plager 10

Selvfølelse og selvbilde

Selvbilde. Selvoppfattelse. Selvtillit. Selvrespekt. Selvfølelse. Alle disse ordene refererer til hvordan vi ser oss selv, tankene vi har om oss selv, og hvilken verdi vi gir oss selv.

Vanlige psykiske plager 11

Eksistensielle vansker

Eksistensielle grunnproblemer, er knyttet til tema som døden og dødsangst, eksistensiell ensomhet og felleskap, meningsløshet, frihet, ansvar, livsangst

Sorg og komplisert sorg

Sorg og komplisert sorg

Vi opplever alle sammen sorg. Lengervarende sorg som gir utfordringer med å få hverdagen til å henge sammen kalles komplisert sorg.