Vanlige psykiske plager

Usikker på om du trenger hjelp? Les mer om vanlige psykiske plager nedenfor, vi kan hjelpe deg med alle disse plagene.

Vanlige psykiske plager 1

Helseangst

Noe årvåkenhet i forhold til egne helse er både normalt og lurt, men hvis du er plaget av helseangst, så står denne årvåkenheten i veien for resten av livet ditt.

Vanlige psykiske plager 2

Panikkangst

Halvparten av oss opplever et panikkanfall i løpet av livet. Gjentagende panikkanfall kan gå sterkt utover livskvaliteten. Det finnes god hjelp å få.

Vanlige psykiske plager 3

Sosial angst

Når sosiale situasjoner medfører sterkt ubehag og helst unngås, og gir opphav til både grubling og bekymring, da kan det være lurt å søke hjelp.

Vanlige psykiske plager 4

Depresjon

Enkelt forklart kan man si at depresjon er en stemningslidelse preget av vedvarende nedstemthet, negativ grubling og lav energi. Det finnes i dag heldigvis gode behandlingsmetoder.

Vanlige psykiske plager 5

Søvnproblemer

Søvnforstyrrelser er et utbredt fenomen. Noen har utfordringer knyttet til innsovning, andre våkner flere ganger om natta og noen igjen våkner altfor tidlig om morgenen.

Vanlige psykiske plager 6

Stress

Mange av oss opplever stress av ulike grunner i hverdagen. Ofte er det selvpåført, men når stress blir kronisk, og strekker seg over lang tid, kan det være lurt å søke hjelp.

Vanlige psykiske plager 7

Sinnemestring

Det er normalt og hensiktsmessig å være sint av og til, men er du ofte sint, og til tider aggressiv eller voldelig mot personer rundt deg, er sinnet ditt problematisk for deg selv og andre.

Vanlige psykiske plager 8

Traumer

En traumatiske hendelse forstås som en hendelse som involverer intens frykt og/eller død eller trusler om død, alvorlig skade, eller seksuell vold. Man overveldes.

Vanlige psykiske plager 9

Spesifikke fobier

Høyder, slanger, edderkopper, fly. Fobier kommer i mange former, og kan gi svært sterkt ubehag og ønske om å komme seg vekk.

Vanlige psykiske plager 10

Utbrenthet

Å forstå hva utbrenthet nøyaktig er kan være vanskelig. Utbrenthet er en kompleks, psykisk og kroppslig reaksjon på noe som oppleves låst og kanskje uhåndterbart.

Vanlige psykiske plager 11

Selvfølelse og selvbilde

Selvbilde. Selvoppfattelse. Selvtillit. Selvrespekt. Selvfølelse. Alle disse ordene refererer til hvordan vi ser oss selv, tankene vi har om oss selv, og hvilken verdi vi gir oss selv.

Sorg og komplisert sorg

Sorg og komplisert sorg

Vi opplever alle sammen sorg. Lengervarende sorg som gir utfordringer med å få hverdagen til å henge sammen kalles komplisert sorg.

Vanlige psykiske plager 12

Eksistensielle vansker

Eksistensielle grunnproblemer, er knyttet til tema som døden og dødsangst, eksistensiell ensomhet og felleskap, meningsløshet, frihet, ansvar, livsangst

Vanlige psykiske plager 13

Livskriser

De fleste av oss, om ikke alle, opplever en eller flere kriser i livet. Livskriser kalles også utviklingskriser, og kan utløses av hendelser som samlivsbrudd, sykdom, pensjon..

Vanlige psykiske plager 14

Relasjonelle vansker

Typiske relasjonelle utfordringer kan være vansker med nærhet og intimitet, ensomhet, avhengighet/lite selvstendighet, vansker for å binde seg/forplikte seg, det å gi slipp (sorg)..