Handelsbetingelser

For oss er det viktig at våre kunder kjenner seg trygge når de bestiller og gjennomfører en time hos en av våre psykologer. Under ser du våre handelsbetingelser, som gjelder når du bestiller time hos en av våre psykologer:

HVORDAN BESTILLER JEG TIME?

Time kan bestilles i vår booking-kalender. Her kan du spesifisere hvilken tjeneste du ønsker, og hvilken av våre psykologer du ønsker å snakke med.

 

Journalføres samtalene?

Vesentlig informasjon fra alle samtalene og kommunikasjon utenom med psykologen skal i henhold til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerrettighetsloven journalføres. 

Her trengs også, for din egen sikkerhet, ekstra identifiserbar informasjon som bostedsadresse, person- og fødselsnummer, kontaktinformasjon til fastlege og nærmeste pårørende.

Det er viktig å vite at denne sensitive informasjonen oppbevares sikkert ved bruk av krypteringsteknologi og to-faktor innlogging som er i henhold til norske krav om data- og personvern og EU/EØS sine krav gjennom GDPR. 

Såfremt det ikke er snakk om fare for din eller andres liv og helse og du selv ikke samtykker har psykologen lovpålagt taushetsplikt ovenfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser.

LEVERING AV TJENESTER

Onlinepsykologene leverer utelukkende psykologtjenester på nett. Du betaler ved bestilling av time, og får deretter automatisk tilsendt en e-post med timebekreftelse, samt informasjon om hvordan du enkelt får tilgang til en ende-til-ende kryptert videosamtale med en av våre psykologer. Du og psykologen møtes på avtalt tidspunkt, og terapitimen kan starte.

PRISER OG BETALING

Våre priser kan ses på hjemmesidene, og i vår booking-kalender. Betaling skjer i det du bestiller time. Onlinepsykologene tar imot online-betaling med bankkort. Alle transaksjoner skjer gjennom krypterte (sikre) forbindelser.
Priser er eks. MVA, da psykologtjenester ikke er momsbelagt.

RETT TIL REFUNDERING

Du har rett til refundering av hele beløpet dersom du avlyser samtalen innen 24 timer før samtalestart, og ikke har ønske om ny samtale. Vi vil da kontakte deg og be om ditt kontonummer, slik at vi kan tilbakebetale pengene umiddelbart.

KANSELLERING/ENDRING AV AVTALE

Dersom du ønsker å kansellere eller endre en allerede oppsatt avtale, kan du klikke på «Kanseller avtale» i timebekreftelsen du fikk på e-post. Dette må gjøres innen 24 timer før timen skulle vært avholdt. Vi kan også kontaktes på kontakt@onlinepsykologene.no. Dersom du ikke gjør dette innen tidsfristen, vil ikke pengene refunderes.

KLAGER

Ved utilfredshet rundt oppfølging i terapi, ber vi deg om å ta dette opp direkte med psykologen. Er dette vanskelig, kan du ta kontakt med oss på e-post.

Vi tilstreber alltid at alle våre kunder skal ha en god opplevelse med våre psykologer. Dersom du opplever at behandlingen du har fått er grovt uforsvarlig er Helsetilsynet riktig klageinstans. En slik klage medfører ikke rett til refusjon av innbetalte penger.