Psykolog Bjørnar Haara

Bjørnar Haara

Faglig bakgrunn og fokus

Bjørnar Haara er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen.

Han har erfaring, kursing og veiledning i å jobbe med korttids psykodynamisk terapi, som er en emosjonsfokusert terapi, både som individual- og gruppeterapeut. Bjørnar jobber svært relasjonsfokusert og tilbyr også nettbasert parterapi.

Han hjelper mennesker med å komme i kontakt med og bearbeide ubevisste og konfliktfulle følelser i nære relasjoner. For å muliggjøre dette hjelper han med å regulere angst og skaper bevisstgjørelse rundt uhensiktsmessige mestringsstrategier som forårsaker symptomene.

Erfaring

Gjennom sitt arbeid i bl.a. spesialisthelsetjenesten har Bjørnar hjulpet mennesker med moderate til alvorlige plager.

Bjørnar har blant annet jobbet med:

 • langvarig og tilbakevendende depresjon,
 • ulike former for angst,
 • traumer og
 • personlighetsforstyrrelser.

Her har det vært fokus på varierte tema som f.eks

 • konflikfulle vanskelige følelser,
 • sinnemestring
 • selvhevdelse og sunn grensesetting
 • dårlig selvbilde og skam
 • grubling, tankekjør og bekymring,
 • relasjonsvansker og
 • livskriser.

Sentrale terapeutiske verktøy

Bjørnar har tro på at i tillegg til å snakke med en validerende, empatiske nøytral person er det viktig at du som klient får utviklet

 • din selvmedfølelse (i motsetning til selvkritikk eller selvmedlidenhet)
 • evnen til aksept
 • evnen til å regulere egne følelser og angst
 • din angstkapasitet og toleransevindu for konfliktfulle følelser
 • bli mer bevisst dine uhensiktsmessige mestringsstrategier
 • få innsikt i hvorfor du har det vanskelig
 • få tilgang til og bli bedre kjent med ditt følelsesliv

Annen erfaring

Bjørnar har også erfaring med å instruere i mindfulnessbasert meditasjon. Han driver også med forskning, holder foredrag og skriver artikler om terapi og psykisk helse.

Bestill time her

 • Kjenner du at du har vansker med nedstemthet, lav energi, lyst og motivasjon?
 • Kjenner du på angst, stress, uro og ubehag?
 • Bekymrer du deg mye, grubler eller har mye tankekjør?
 • Har lavt selvbilde/ selvfølelse, er skamfull og svært selvkritisk?
 • Er du redd for å bli deevaluert av andre og unngår mye?
 • Kjenner du på mye sinne, fortvilelse eller andre vonde følelser?
 • Er du i en sorgprosess eller trenger hjelp til å bearbeide noe traumatisk?
 • Har du vansker i nære relasjoner med intimitet eller konflikt?

Da kan Bjørnar være til hjelp for deg.

Hvis du kan kjenne deg igjen i dette og ønsker hjelp kan du bestille time hos Bjørnar: