Bedriftspsykolog - tilbud på psykologtjenester til arbeidstakere eller medlemmer

For bedrifter 1

BEDRIFTSPSYKOLOG – TILBUD PÅ PSYKOLOGTJENESTER TIL ARBEIDSTAKERE ELLER MEDLEMMER

Våre kunder

Psykiske plager og lidelser utgjør en av de største helseutfordringene i det norske samfunnet i dag, hvorav angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste lidelsene. Forskning viser at mange psykiske lidelser både kan forebygges og behandles. Hvor en ikke kan forebygge selve lidelsen kan allikevel mange av de negative konsekvensene fra lidelsen forebygges og er slik unødige. Verken psykiske plager eller psykiske lidelser er i seg selv et hinder for å delta i arbeidslivet.

Bedrifter kan ha flere fordeler av å tilby psykologtjenester til arbeidstakere. Dette gjelder spesielt bedrifter hvor arbeidstakere opplever høyt stressnivå, for eksempel på grunn av høye krav eller risiko på arbeidsplassen. Det kan også være aktuelt for bedrifter hvor arbeidstakere er mye på reise og av den grunn opplever fravær fra familie og større grad av ensomhet. Videre er konflikter på arbeidsplassen, livskriser, samt andre psykiske lidelser noen av hovedårsakene til sykefravær over tid i Norge. Bedrifter som har behov for å redusere sykefravær, vil også oppleve en meget positiv effekt ved å gi tilbud på psykologtjenester til sine arbeidstakere.

Fordeler ved å tilby psykologtjenester til arbeidstakere er blant annet:

 • Økt medarbeidertilfredshet
 • Økonomiske fordeler på grunn av redusert sykefravær
 • Økt fokus og motivasjon blant arbeidstakere
 • Bedre resultat på HMS-undersøkelser for bedriften

 

HVORFOR VELGE BEDRIFTSPSYKOLOG PÅ NETT?

Onlinepsykologene var et av de første selskapene i Norge til å tilby psykologtjenester på nett og har bred faglig kompetanse.

Psykologtjenester er like effektivt og trygt som tradisjonelle psykologtjenester. Mange opplever også en lavere terskel for å be om hjelp på nett, slik at en kan også kan bistå med lettere psykiske plager, for eksempel som søvnproblematikk, relasjonelle vansker og angst. Les mer om hvilke psykiske plager vi kan hjelpe med her.  En lavere terskel for å be om hjelp kan også forebygge alvorligere lidelser.

Å velge bedriftspsykolog på nett har flere fordeler:

 • En sparer tid da det ikke krever noe reisetid
 • Tilbudet er lett tilgjengelig og gir dermed en lavere terskel for å be om hjelp
 • Kort ventetid, slik at en kan få hjelp når en trenger det.
 • Mer fleksibelt: Arbeidstakere kan bestille tid akkurat når det passer.

 

ONLINEPSYKOLOGENE TILBYR

 • Ordinær eller akutt oppfølging av ansatte via psykologsamtaler på nett.
 • Automatisert løsning med svært lite administrasjon for din bedrift.
 • Løsning som gir bedriften god oversikt og kontroll over benyttede timer.
 • Faktura på månedlig basis.
 • Tilgjengelighet på ettermiddag, kveld og i helger, noe som gir fleksibilitet for arbeidstakere.
 • Kort eller ingen ventetid.
 • Konkurransedyktige priser.
Stian Sørheim Espevoll

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Ta kontakt for mer informasjon

Vurderer din bedrift å tilby arbeidstakerne eller medlemmer psykologtjenester og er interessert i en bedriftsavtale? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud. 

Ta gjerne direkte kontakt med vår bedriftskontakt, Stian Sørheim Espevoll. 

Kontaktskjema