Bedriftspsykolog

Psykologtjenester til arbeidstakere

Bedriftspsykolog for arbeidstakere 1

Noen av våre kunder

Styrk din bedrift med bedriftspsykolog

Psykiske utfordringer som angst, depresjon og alkoholmisbruk er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Dette kan påvirke arbeidsevne og produktivitet negativt. Vi tilbyr bedriftspsykologtjenester som hjelper dine ansatte med å håndtere og forebygge psykiske helseproblemer, redusere sykefravær og styrke arbeidsmiljøet.

Giving support at group business meeting
Successful company with happy employees in modern office

Arbeidets betydning for trivsel og helse

Arbeidsplassen er en viktig kilde til trivsel og helse, men kan også være en arena for mistrivsel og konflikter. God tilrettelegging, støtte fra ledelsen og fleksible arbeidsbetingelser er nøkkelen til å beholde og styrke dine ansattes psykiske helse.

Hva kan en bedriftspsykolog bidra med?

 • Raskt utrede og kartlegge psykiske vansker.
 • Vurdere behandlingsbehov og behandlingsplan.
 • Lage mål for behandling relatert både til psykisk helse og arbeid.
 • Samarbeide med arbeidsgiver og eventuelt bedriftshelsetjeneste.
 • Ved behov henvise videre til offentlig spesialisthelsetjeneste og / eller arbeidsinstanser

Andre fordeler ved å tilby bedriftspsykolog til arbeidstakere er blant annet:

 • Økt arbeidstakertilfredshet.
 • Økonomiske fordeler på grunn av redusert sykefravær.
 • Økt fokus og motivasjon blant arbeidstakere.
 • Bedre resultat på HMS-undersøkelser for bedriften.

HVORFOR VELGE ONLINEPSYKOLOGENE?

Onlinepsykologene var et av de første selskapene i Norge til å tilby psykologtjenester på nett og har bred faglig kompetanse.

Psykologtjenester på nett er like effektive og trygge som tradisjonelle psykologtjenester og mange opplever også en lavere terskel for å be om hjelp på nett. Lavere terskel for å be om hjelp kan også forebygge alvorligere lidelser. Les mer om hvilke psykiske plager vi kan hjelpe med

Å velge bedriftspsykolog hos Onlinepsykologene har flere fordeler:

  • En sparer tid, da det ikke krever noe reisetid.
  • Tilbudet er lett tilgjengelig og gir dermed en lavere terskel for å be om hjelp.
  • Kort ventetid, slik at en kan få hjelp når en trenger det.
  • Mer fleksibelt: Arbeidstakere kan bestille tid akkurat når det passer.

Vårt bedriftstilbud:

 • Ordinær eller akutt oppfølging av ansatte via psykologsamtaler på nett (video).
 • Automatisert løsning med svært lite administrasjon for din bedrift.
 • Løsning som gir bedriften god oversikt og kontroll over benyttede timer.
 • Faktura på månedlig basis. Vi tilbyr også faktura på EHF.
 • Tilgjengelighet på ettermiddag, kveld og i helger, noe som gir fleksibilitet for arbeidstakere.
 • Kort eller ingen ventetid.
 • Konkurransedyktige priser.
 • Kurs og undervisning for ansatte og ledere rettet mot forebygging av psykisk uhelse og sykefravær.
Stian Sørheim Espevoll

Bedriftsansvarlig: Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Ta kontakt for mer informasjon

Vurderer din bedrift å tilby arbeidstakere eller medlemmer psykologtjenester, og er interessert i en bedriftsavtale? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud. 

Ta gjerne direkte kontakt med vår bedriftsansvarlig, Stian Sørheim Espevoll. 

TLF: 408 48 939 

Kontaktskjema - Bedrift