Kyrre Dyregrov

Psykolog Kyrre Dyregrov er tilgjengelig for samtaler mandager og tirsdager på kveldstid mellom kl. 20 og kl. 24 og søndager samme tidspunkt. Dersom du ønsker samtaler med Kyrre på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale frem i tid slik at du kan sikre deg det tidspunktet som passer deg best.

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Kyrre Dyregrov 1

Faglig bakgrunn

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog ved Universitetet i Aarhus. Han har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne, og jobber til daglig med behandling av et bredt spekter milde til moderate psykiske helseplager i lavterskeltilbudet Rask Psykisk Helsehjelp. Særlig behandling av traumer er noe Kyrre jobber mye med. Kyrre har også bred erfaring i å holde mestringskurs. Utover dette har Kyrre god kjennskap til akutthjelp, da han også er faglig ansvarlig i et kommunalt psykososialt kriseteam.

Bestill time hos Kyrre