Elise Askheim Johansen

Psykolog Elise Askheim Johansen er tilgjengelig for samtaler mandag til fredag på dagtid. 

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Elise Askheim Johansen 1

Faglig bakgrunn

Elise Askheim Johansen er utdannet psykolog ved Århus universitet. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har erfaring med behandling av milde til alvorlige psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.

Hovedvekten av hennes arbeidserfaring har vært innen området psykisk helse og avhengighet, hvor hun har jobbet mye med endrings- og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, traumer, søvn og livskriser m.m. Hun har også bred erfaring fra samarbeid med kommunalt og offentlig hjelpeapparat og er grunnleggende opptatt av å se hele mennesket og dets aktuelle livssituasjon. Hennes seneste arbeidserfaring var fra oppfølging av barn og ungdom med ulike utviklingsforstyrrelser, samt deres pårørende. Som psykolog tilstreber Elise å møte klientene der de er og sammen komme frem til en målsetning med behandlingen. Nøkkelord for Elise som psykolog er empatisk, lyttende og respektfull.

Bestill time hos Elise