Våre behandlingsmetoder

Blogger

Les mer om noen av våre psykologers forskjellige behandlingsmetoder, hvordan disse fungerer i praksis og hvordan behandlingene utføres.

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi er man særskilt opptatt av sammenhengen mellom tanker, følelser, atferd og kroppslige fornemmelser.

Intensiv dynamisk korttidsterapi

I denne retningen er hovedtanken at ubevisste følelser holdes på avstand av dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Klikk for å lese mer.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi tar utgangspunkt i hvordan vi forholder oss til tankene våre og  hvilken funksjon dine tanker har.

EMDR-terapi

EMDR ble utviklet som en metode til å bearbeide og behandle traumatiske opplevelser og ser psykisk uhelse som et resultat av ubearbeidede minner.

 

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi er en terapiform som har fokus på følelser.