Lars Dyngeland

Psykolog Lars Dyngeland er kun tilgjengelig for eksisterende klienter.

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Lars Dyngeland 1

Faglig bakgrunn

Lars Husdal Dyngeland er utdannet psykolog ved ELTE universitetet i Budapest. Han har jobbet mange år i helsevesenet og har bred erfaring med ulike pasientgrupper og problemstillinger.

Han har viet mye tid og interesse for forskjellige terapiretninger og likhetene mellom dem, spesielt hvordan de fører til endring og utvikling. Klienten må oppleve en felles forståelse av hva som er problemet og være enig om terapiens mål og fremgangsmåte. Dette er grunnleggende for den terapeutiske relasjonen. Terapi skal være opplevelsesnær, effektiv og føre til økt selvstendighet. Lars hjelper klientene til å være påkoblet sin egen fortelling, nå frem til ubearbeidede følelser og gi slipp på plagsomme tanker. Han har erfaring med korttids-dynamiske, kognitive og emosjonsfokuserte metoder.

Lars fullførte studiene i 2018 og har siden da jobbet i spesialisthelsetjeneste ved døgn- og allmennpsykiatrisk avdeling. Dette har gitt bred erfaring med psykiske lidelser av ulik art og alvorlighetsgrad. I 2021 ble han autorisert psykolog etter å ha fullført et kandidatstudie i samarbeid med UiB, UiO, UiT og NTNU bestående av teori og video-veiledet praksis. Nå jobber han med barn og ungdom for Bergen kommune i en oppsøkende avdeling og tar videreutdanning i Basal Eksponeringsterapi.

Min kompetanse

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Lars