Ofte stilte spørsmål

Onlinepsykologenes priser kan du til enhver tid finne i booking-kalenderen vår.

Nei, vi satser fullt på videokonsultasjoner og er overbevist om at dette er en viktig del av fremtidig psykologbehandling. Med videokonsultasjoner kan Onlinepsykologene gi psykologbehandling «der du er» og på tidspunkt som passer best for deg. Er du i tvil om psykologkonsultasjoner over nett passer deg, så kan du lese mer om hvem det passer for her.

Det er enkelt å bestille time hos Onlinepsykologene og det er ingen krav til henvisning. Vi har ledige timer både på dagtid og kveldstid.
1. Ved å klikke på booking-knappen vil du komme til vår elektroniske booking-kalender, hvor du kan se ledige tider og bestille time hos ønsket psykolog.
2. Etter bestilling får du en automatisk e-post med en nettadresse til et sikkert (kryptert) elektronisk samtalerom, hvor du vil møte psykologen til avtalt tidspunkt.

Hos Onlinepsykologene er vi svært opptatt av din trygghet og sikkerhet. Vi behandler dine personopplysninger gjennom krypterte løsninger. Til gjennomføring av terapisamtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Vi har skrevet mer om personvern og sikkerhet hos Onlinepsykologene her.

Onlinepsykologene har utarbeidet egne internrutiner for alle psykologer tilknyttet oss.
Dette innebærer blant annet:

 • Alle psykologer må ved engasjement i Onlinepsykologene kunne fremvise legitimasjon, bekreftelse på norsk autorisasjon som psykolog, ren straffeattest, betaling av tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning og nødvendige ansvarsforsikringer som behandler.
 • To-stegsverifikasjon og kryptering på journalsystem.
 • Psykologene må sørge for at egen PC og eget internett-nettverk er sikret.
 • Psykologene må bruke Whereby til gjennomføring av terapisamtaler. Whereby er fullkryptert og lagrer eller videreformidler hverken lyd eller bilde til tredjeparter. Man logger seg på med BankID.
 • Psykologene må sikre at samtalen skjer under forhold som alltid ivaretar klienters taushetsplikt.
 • Alle opplysninger om klienter må slettes når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av samtaler. For journalnotater lagres disse som et minimum i 10 år, i tråd med norsk lov.
 • All journalføring skjer etter helsepersonelloven.
 • All konfidensiell kommunikasjon med klient skjer gjennom Onlinepsykologenes booking-system EasyPractice. Denne kommunikasjonen ligger bak to-faktor-innlogging, og er kryptert, og er derfor mye sikrere enn ordinær kommunikasjon via e-post.
 • Alle psykologer i Onlinepsykologene får tilbud om regelmessig internveiledning.

For skrivearbeid er gjeldende takst det samme som for 60 minutters samtaleterapi. Det betales per påbegynte time. Våre priser kan du til enhver tid se i vårt booking-system på denne siden.

Dette gjør du enklest ved å logge inn i vårt booking-system. Her kan du sende meldinger til din psykolog om at du ønsker å flytte/kansellere timen. Vi minner om at du må gjøre dette minimum 24 timer innen timen skulle vært gjennomført.

Onlinepsykologene tilbyr også psykologtjenester til barn og unge.

Det enkeltes barns modenhet vil være en medvirkende faktor for om samtalen vil gjennomføres med eller uten en forelder til stede. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre for å bestille time, samt at vi ønsker at minst en av foreldrene er til stede i hjemmet når timen avholdes. Dette for å sikre at foreldrene kan bistå om noe skulle bli vanskelig, eller dersom spørsmål må avklares bør foreldrene kunne konsulteres.

Ungdom som har fylt 16 år er helserettslig myndig. I loven står det at personer mellom 16 og 18 år har “rett til å samtykke til helsehjelp, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art”. Vi anbefaler ungdom å ha en av foreldrene hjemme, men dette er ikke et krav. Vi oppfordrer alle barn og unge til å være åpen med foreldrene om sine vansker, dersom dette er mulig. I tilfeller med fysisk eller psykisk vold fra foreldrene oppfordrer vi til kontakt med politiet og en voksenperson du stoler på.

Når du bestiller time vil du umiddelbart få tilsendt bookingbekreftelsen på e-post. Inni denne vil du finne link til samtalerommet. Vi anbefaler å bruke Google Chrome ettersom denne nettleseren virker mest kompatibel med videosamtaleløsningen vår Whereby.

Når du klikker på linken skal skjermen foran deg se omtrent slik ut:

Ofte stilte spørsmål 1

Her skal du bare velgge “Bank på” og psykologen slipper deg inn i rommet.

Hvis du ikke har kommet til dette punktet, så kan det være flere grunner til dette:

 1. Du har forsøkt å logge deg inn hos Whereby
  Ingen innlogging trengs. Du bare klikker på linken til samtalerommet og banker på.
 2. Du har skrevet inn feil adresse
  Adressene er lange og dersom du har skrevet inn selv, så kan det være lurt å dobbeltsjekke at adressen er riktig
 3. Du har ikke fått e-post med bookingbekreftelse
  Det er lurt å sjekke søppelposten først. Hvis den ikke ligger der bør du umiddelbart ta kontakt med din behandler gjennom det krypterte meldingssystemet i bookingløsningen vår. Du kan også ringe oss på tlf 408 48 939 eller kontakte oss på e-post kontakt@onlinepsykologene.no.
 4. Du har internettproblemer
  Dersom du har problemer med internett, så kan du forsøke å gå inn via mobiltelefonen. Videløsningen fungerer fint også på mobile enheter og nettbrett.

Psykiske plager er ikke uvanlig. Faktisk opplever veldig mange av oss psykiske plager i en eller flere perioder av livene våre. Onlinepsykologene kan og ønsker å hjelpe. Ved å tilby våre tjenester over nett ønsker vi å senke terskelen for å gi praktiske og effektive psykologtjenester til alle nordmenn.

Kjenner du deg igjen i noen av spørsmålene under eller har andre psykiske helseplager? Det er enkelt å bestille time hos oss. Vi krever ingen henvisning og har ikke noe ventetid.

Les mer her om vanlige psykiske plager.

Psykologtjenester over nett er ikke bare like effektivt som å faktisk møte på kontor, men er også enklere og tidsbesparende. Ønsker du hjelp? Bestill time hos oss. Vi krever ingen henvisning og er tilgjengelig dagtid, kveldstid, helg og ukedager.

Vesentlig informasjon fra alle samtalene og kommunikasjon utenom med psykologen skal i henhold til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerrettighetsloven journalføres. 
 

Her trengs også, for din egen sikkerhet, ekstra identifiserbar informasjon som bostedsadresse, person- og fødselsnummer, kontaktinformasjon til fastlege og nærmeste pårørende.

Det er bare din psykolog som har tilgang til denne journalen.

Det er viktig å vite at denne sensitive informasjonen oppbevares sikkert ved bruk av krypteringsteknologi og to-faktor innlogging som er i henhold til norske krav om data- og personvern og EU/EØS sine GDPR-krav.

Psykologen har lovpålagt taushetsplikt. Likevel – ved akutt fare for din eller andres liv og helse, kan psykologen gi opplysninger videre som er nødvendige for å sikre din eller andres liv og helse. Dette er forankret i Helsepersonelloven.

booking-kalenderen vår kan du bestille time minimum 3 timer frem i tid. Vi har psykologer som er tilgjengelige på dagtid, kveldstid, og til dels også i helger.

Noen har helseforsikring som dekker et visst antall psykologtimer, og noen arbeidsplasser har forsikringer som gjør det. Noen forsikringsselskap har særavtaler med formidlere av psykologbehandling, så sjekk derfor din forsikringspolise før du bestiller hos oss.

Det enkleste er at du bestiller og betaler for timen hos Onlinepsykologene, for at du så i etterkant sender inn dokumentasjon på behandlingen og krever summen tilbakebetalt. Hos oss får du automatisk tilsendt faktura på e-post for hver time, og dette kan benyttes som dokumentasjon på gjennomførte behandlingstimer. Du kan også logge deg inn i vårt system og se alle tidligere timer og fakturaer, hvilket gjør dokumentasjon mot forsikringstilbyder svært enkelt.

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Ja, det er etter hvert mye forskning som indikerer at effekten er tilsvarende tradisjonell terapi på kontor. Forskningen finner at timene oppleves OK for deg som klient. Videre viser forskning at relasjonen og behandlingsalliansen til psykologen er like sterk i online terapi som i vanlig terapi. Vi vet at psykologbehandling over nett er mer fleksibelt for deg som klient og gir lavere terskel for å møte til samtale. Dette bidrar igjen til bedre regelmessighet i behandlingsforløpet. I forskning er regelmessige konsultasjoner forbundet med gode behandlingsresultater.

Lengden på behandling avklares i samarbeid med psykologen etter hvert som behandlingen skrider frem. Noen opplever vesentlig bedring kun etter få timer, mens andre opplever det nødvendig med flere timer. Til syvende og sist er det opp til deg som klient hvor lenge du ønsker å gå i terapi, og du kan når som helst avslutte. Det er ikke noe fasitsvar på hvor ofte man går i terapi, men det kan ofte være en gang i uken, og etter hvert som behandlingen skrider frem reduseres dette vanligvis.

Nei. Ingen av psykologene hos oss har refusjonsrett (statlig støtte). Dermed trenger du ikke henvisning og ventetiden er kort, men du må betale hele beløpet selv.

Det er to hovedgrunner til at vi ikke gjør det:

Den viktigste grunnen er at vi erfaringsmessig vet at det ofte er vanskelig i starten av et behandlingsforløp med nøyaktighet å forutsi varighet på forløpet. Vi ønsker ikke å komme i en posisjon hvor klienten egentlig er ferdigbehandlet etter 6 sesjoner, men har kjøpt 10 sesjoner. Vi synes de faglige vurderingene alltid skal veie tyngst i disse tilfellene, uten å være påvirket av hvorvidt klienten har kjøpt forhåndskjøpte pakker eller ikke.

En annen grunn er at det for oss rent administrativt er enklere. Dette gjør at vi kan bruke mindre tid på det administrative, og enda mer tid på å sikre god faglighet og kvalitet i det vi gjør.

Av og til er våre psykologer ikke tilgjengelig for å bookes av nye klienter slik at bookingkalenderen på nettsiden her blokkeres.

Derfor anbefaler vi normalt sett at man setter opp nye avtaler muntlig ved slutten av en terapitime.

Dersom dette ikke er gjort trenger det derimot ikke å bety at din behandler ikke har mulighet til å sette opp samtaler med deg dersom du er en eksisterende klient.

For å avtale ny samtale med din behandler kan  du dermed logge inn i vårt krypterte booking-system hvor dere kan finne ledig tidspunkt skriftlig.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål?

Send oss en epost på kontakt@onlinepsykologene.no eller ring oss på 408 48 939. Det er helt gratis å ringe dette nummeret, og vi hjelper deg mer enn gjerne slik at du får hjelpen du trenger.