Ofte stilte spørsmål

Onlinepsykologenes priser kan du til enhver tid finne i booking-kalenderen vår.

Nei, vi satser fullt på videokonsultasjoner og er overbevist om at dette er en viktig del av fremtidig psykologbehandling. Med videokonsultasjoner kan Onlinepsykologene gi psykologbehandling «der du er» og på tidspunkt som passer best for deg. Er du i tvil om psykologkonsultasjoner over nett passer deg, så kan du lese mer om hvem det passer for her.

Det er enkelt å bestille time hos Onlinepsykologene og det er ingen krav til henvisning. Vi har ledige timer både på dagtid og kveldstid.
1. Ved å klikke på booking-knappen vil du komme til vår elektroniske booking-kalender, hvor du kan se ledige tider og bestille time hos ønsket psykolog.
2. Etter bestilling får du en automatisk e-post med en nettadresse til et sikkert (kryptert) elektronisk samtalerom, hvor du vil møte psykologen til avtalt tidspunkt.

Hos Onlinepsykologene er vi svært opptatt av din trygghet og sikkerhet. Vi behandler dine personopplysninger gjennom krypterte løsninger. Til gjennomføring av terapisamtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp for gjennomføring av fortrolige samtaler. Vi har skrevet mer om personvern og sikkerhet hos Onlinepsykologene her.

Onlinepsykologene har utarbeidet egne internrutiner for alle psykologer tilknyttet oss.
Dette innebærer blant annet:

  • Alle psykologer må ved engasjement i Onlinepsykologene kunne fremvise legitimasjon, bekreftelse på norsk autorisasjon som psykolog, ren straffeattest, betaling av tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning og nødvendige ansvarsforsikringer som behandler.
  • To-verifikasjon og kryptering på journalsystem.
  • Psykologene må sørge for at egen PC og eget internett-nettverk er sikret.
  • Psykologene må bruke Whereby til gjennomføring av terapisamtaler. Whereby er fullkryptert og lagrer eller videreformidler hverken lyd eller bilde til tredjeparter.
  • Alle opplysninger om klienter må slettes når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av samtaler. For journalnotater lagres disse som et minimum i 10 år, i tråd med norsk lov.
  • All journalføring skjer etter helsepersonelloven.
  • All konfidensiell kommunikasjon med klient skjer gjennom Onlinepsykologenes booking-system EasyPractice. Denne kommunikasjonen ligger bak to-faktor-innlogging, og er kryptert, og er derfor mye sikrere enn ordinær kommunikasjon via e-post.

booking-kalenderen vår kan du bestille time minimum 3 timer frem i tid. Vi har psykologer som er tilgjengelige på dagtid, kveldstid, og til dels også i helger.

Noen har helseforsikring som dekker et visst antall psykologtimer, og noen arbeidsplasser har forsikringer som gjør det. Noen forsikringsselskap har særavtaler med formidlere av psykologbehandling, så sjekk derfor din forsikringspolise før du bestiller hos oss.

Det enkleste er at du bestiller og betaler for timen hos Onlinepsykologene, for at du så i etterkant sender inn dokumentasjon på behandlingen og krever summen tilbakebetalt. Hos oss får du automatisk tilsendt faktura på e-post for hver time, og dette kan benyttes som dokumentasjon på gjennomførte behandlingstimer. Du kan også logge deg inn i vårt system og se alle tidligere timer og fakturaer, hvilket gjør dokumentasjon mot forsikringstilbyder svært enkelt.

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Ja, det er etter hvert mye forskning som indikerer at effekten er tilsvarende tradisjonell terapi på kontor. Forskningen finner at timene oppleves OK for deg som klient. Videre viser forskning at relasjonen og behandlingsalliansen til psykologen er like sterk i online terapi som i vanlig terapi. Vi vet at psykologbehandling over nett er mer fleksibelt for deg som klient og gir lavere terskel for å møte til samtale. Dette bidrar igjen til bedre regelmessighet i behandlingsforløpet. I forskning er regelmessige konsultasjoner forbundet med gode behandlingsresultater.

Lengden på behandling avklares i samarbeid med psykologen etter hvert som behandlingen skrider frem. Noen opplever vesentlig bedring kun etter få timer, mens andre opplever det nødvendig med flere timer. Til syvende og sist er det opp til deg som klient hvor lenge du ønsker å gå i terapi, og du kan når som helst avslutte. Det er ikke noe fasitsvar på hvor ofte man går i terapi, men det kan ofte være en gang i uken, og etter hvert som behandlingen skrider frem reduseres dette vanligvis.

Nei. Ingen av psykologene hos oss har refusjonsrett (statlig støtte). Dermed trenger du ikke henvisning og ventetiden er kort, men du må betale hele beløpet selv.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål?

Send oss en epost på kontakt@onlinepsykologene.no eller ring oss på 408 48 939. Det er helt gratis å ringe dette nummeret, og vi hjelper deg mer enn gjerne slik at du får hjelpen du trenger.