Karolina Holstein-Beck

Karolina har god tilgjengelighet og tar imot samtaler på mandager til fredager som oftest mellom kl.10 og kl.19 med noe variasjon fra dag til dag. Hun har også tilgjengelighet på kveldstid og i helger.

Dersom du ønsker samtaler med Karolina på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale frem i tid nå slik at du kan sikre deg det tidspunktet som passer deg best.

Psykolog Karolina Holstein-Beck 1

Faglig bakgrunn

Karolina har erfaring med individual-, familie- og parterapi og har jobbet med et bredt spekter av psykiske utfordringer. Karolina er autorisert psykolog i Norge med fordypning i traumebehandling. Hun utdannet seg som psykolog i København og London hvor hun jobbet med ungdom og voksne i over ti år. De siste to årene har hun jobbet i spesialisthelsetjenesten som par- og familieterapeut.

Terapeutisk tilnærming:
Karolinas terapeutiske tilnærming tar utgangspunkt i å se utfordringene du sliter med fra ditt eget perspektiv, for så å tilrettelegge samtalene etter dine behov. Hun anser seg selv som en empatisk person som har evnen til å etablere god kontakt med sine klienter.

Erfaring:
Karolina har erfaring med å støtte mennesker på forskjellige utfordrende faser i livet. Eksempler på problemer kan være; vanskelige valg, utfordrende minner/opplevelser, relasjonelle problemer (partnere, barn, jobb, sosialt), eksistensielle kriser (identitet, mangel på mening i livet), tomhetsfølelse, følelsesmestring (sorg, sinne, angst, tristhet, skam), håndtering av endringer i livet, utmattelse, lav selvfølelse og ensomhet.

I tillegg har hun jobbet i spesialisthelsetjensten hvor hun har behandlet psykiske lidelser som angst, depresjon, traumer, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser.

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Karolina