Psykolog Karolina Holstein-Beck

Psykolog Karolina Holstein-Beck 1

Faglig bakgrunn

Karolina har erfaring med individual-, familie- og parterapi og har jobbet med et bredt spekter av psykiske utfordringer. Karolina er autorisert psykolog i Norge med fordypning i traumebehandling. Hun utdannet seg som psykolog i København og  London hvor hun jobbet med ungdom og voksne i over ti år. De siste to årene har hun jobbet i spesialisthelsetjenesten som par- og familieterapeut.

Terapeutisk tilnærming:
Karolinas terapeutiske tilnærming tar utgangspunkt i å se utfordringene du sliter med fra ditt eget perspektiv, for så å tilrettelegge samtalene etter dine behov.  Hun anser seg selv som en empatisk person som har evnen til å etablere god kontakt med sine klienter.

Erfaring:
Karolina har erfaring med å støtte mennesker på forskjellige utfordrende faser i livet.  Eksempler på problemer kan være;  vanskelige valg, utfordrende minner/opplevelser, relasjonelle problemer (partnere, barn, jobb, sosialt), eksistensielle kriser (identitet, mangel på mening i livet), tomhetsfølelse, følelsesmestring (sorg, sinne, angst, tristhet, skam), håndtering av endringer i livet, utmattelse, lav selvfølelse og ensomhet.

I tillegg har hun jobbet i spesialisthelsetjensten hvor hun har behandlet psykiske lidelser som angst, depresjon, traumer, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser.

Min kompetanse