Mathilde Breen

Psykolog Mathilde Breen er tilgjengelig for samtaler fra mandag til fredag på dag- og kveldstid.

Mathilde Breen

Faglig bakgrunn

Mathilde Breen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker hos barn, ungdom og voksne, fra lettere plager til alvorlige psykiske lidelser. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten (offentlig helsevesen), PP-tjenesten, barnevernet og som onlinepsykolog i privat helsevesen. Hun har erfaring med å hjelpe mennesker med blant annet depresjon, ulike former for angst, søvnvansker, bekymring og grubling, stress, utmattelse, sorg, uro, lav selvfølelse, ensomhet og utfordringer i relasjon til andre mennesker.

Uansett hva du kommer med, er Mathilde opptatt av å skape et trygt rom der du blir sett, forstått og akseptert akkurat slik du er. Hun jobber med å skape et godt samarbeid med felles mål for behandlingen, med utgangspunkt i det som er viktig og relevant for deg nå. Hun er opptatt av å se dine ressurser, og å hjelpe deg til å se og ta disse i bruk på hensiktsmessige måter i din hverdag.

Mathilde benytter ulike terapitilnærminger og tilpasser behandlingen til dine behov og ønsker. Hun bruker blant annet kognitiv atferdsterapi, som tar utgangspunkt i samspillet mellom våre tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Hun bruker også elementer fra metakognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og affektbevissthetsterapi.

Mathilde tilbyr terapi på engelsk og norsk. Hun har bodd i Sør-Afrika, Portugal, Frankrike og Den dominikanske republikk. Gjennom variert arbeidserfaring i både Norge og utlandet er hun vant til å møte mennesker i ulike livssituasjoner, med forskjellig kulturell bakgrunn og med ulikt verdisett. Hun fokuserer på å møte klienter på en empatisk, profesjonell og respektfull måte i terapirommet.

Min kompetanse

Bestill time hos Mathilde