Helseangst 1

Helseangst

Helseangst kalles av og til også hypokondri. Det kjennetegnes av en overdreven frykt for å bli alvorlig syk eller dø. En person med helseangst er ofte overbevist om at han eller hun allerede er syk. Det er som regel vanskelig for vedkommende å akseptere usikkerhet/uvisshet omkring dette, slik at han/hun bruker mye tid og krefter på å oppdage alvorlig sykdom, eller forhindre det. Dette gir en kortsiktig lindring, men opprettholder problemet på lenger sikt. I behandling vil det ofte være nyttig å lære seg å forholde seg til denne usikkerheten på en annen måte, da ingen kan være 100% sikker på at man er helt frisk og kommer til å unngå alvorlig sykdom.

For hva hvis prøven du tok på legekontoret var feil?
Hva hvis legen tok feil prøve?
Hva hvis legen overså noe viktig?
Hva hvis hodepinen din faktisk er et tegn på alvorlig sykdom og ikke “normal” hodepine?

Slike og lignende tanker vil ofte ta mye plass i hodet til en som sliter med helseangst. Man kan si at fokuset endrer seg fra «skyldig inntil det motsatte er bevist» til «uskyldig inntil det motsatte er bevist» – forstått på den måte at en som sliter med helseangst ofte vil søke å avkrefte at vedkommende er alvorlig syk, og søke bekreftelse på at han er frisk. Motsatt vil en som ikke opplever helseangst heller ikke ha dette fokuset – da er du frisk inntil det motsatte er bevist. Siden ingen med 100% sikkerhet kan vite dette, blir det et umulig prosjekt for den med helseangst å finne ut av dette, og vedkommende ender i stedet i endeløse tankerekker med fokus på alvorlig sykdom. Det kan gi sterke følelser av frykt, maktesløshet og en sterk opplevelse av manglende kontroll.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Vi tilbyr også webinarer.

 

 Vanlige symptomer på helseangst

Det er ingen som ønsker å bli alvorlig syk, hverken psykisk eller fysisk. Døden er også noe som for mange er vanskelig å forholde seg til, og det kan være ubehagelig å tenke på at en selv kan dø, eller at noen man er glad i kan dø. Dette er ikke uvanlig, og helt normalt. Ved helseangst, så tar frykten for døden overhånd, og hindrer normal fungering i hverdagen. Den kan bli altoppslukende og gå dramatisk utover livskvalitet. Under skal vi beskrive vanlige symptomer og kjennetegn på helseangst – typisk gir angsten utslag i emosjonelle, kognitive, kroppslige og atferdsmessige endringer.

Frykt for å bli alvorlig syk

Mennesker med helseangst er typisk redd for å bli alvorlig syke. Sykdommer de ofte frykter er:

 • Alle typer kreft
 • Svulster
 • Hjerte-/karsykdom
 • ME/CFS
 • Multippel sklerose (MS)
 • Alzheimer
 • HIV/AIDS
 

Eller andre alvorlige og potensielt dødelige sykdommer med stor konsekvens for deg som enkeltindivid. Denne frykten gir seg ofte utslag i et overfokus på frykten for å bli alvorlig syk. Vanligvis rapporteres det om mye grubling og bekymring rundt temaet. Mange kjenner seg også igjen i økt kroppslig fokus – at man overvåker det som skjer i kroppen, på jakt etter tegn på alvorlig sykdom. Dette er både svært plagsomt, men også uheldig, ettersom man ved et slikt fokus øker sannsynligheten for å fange opp “falske” signaler på sykdom. Man kan for eksempel blir svært redd hvis man kjenner tegn til hodepine, kroppslige smerter, eller andre kroppslige endringer, som i utgangspunktet ikke er farlige. Problemet er at de fleste av oss mer eller mindre daglig opplever smerter eller kroppslig ubehag i en eller annen form, uten at det er farlig for oss eller kroppen vår. Ved økt oppmerksomhet mot alvorlig sykdom, vil man fort forstå dette som tegn på alvorlig sykdom og bli redd. Selve ubehaget eller smertene får vi vanligvis ikke gjort så mye med, og fokus er derfor som regel på hvordan man kan forholde seg til kroppslige smerter og ubehag på en annen måte.Man kan også begynne å endre atferd for å forsøke å forhindre eller beskytte seg mot alvorlig sykdom.

 

Forsøk på å “sikre” seg mot alvorlig sykdom

Mennesker med helseangst vil typisk gå langt for å forsøke å sikre seg mot alvorlig sykdom. Disse sikringsstrategiene er typisk av så omfattende karakter at de går utover livskvalitet og livsglede. Sikringsstrategiene henger meningsfullt sammen med frykten for å bli alvorlig syk, og ofte innebærer det flere av strategiene nevnt under:
 • Hyppige legebesøk/testing
 • Overdrevent mentalt fokus/overvåking av kroppslige symptomer
 • Hyppig Googling av symptomer
 • Overdrevent fokus på å leve sunt
 • Omfattende grubling og bekymring rundt sykdom


Mennesker som er plaget av helseangst har selvsagt gode grunner til å fokusere på sykdom og frykten for å bli alvorlig syk. Ofte har de derfor antakelser som:

 • Hvis jeg tenker på sykdommen, så kan jeg forhindre den.
 • Hvis jeg oppdager sykdommen tidlig, så er jeg bedre i stand til å takle den.
 • Hvis jeg er forberedt, så er det større sannsynlig for at jeg oppdager den tidlig.
 • Hvis jeg tenker på sykdommen (grubler og bekymrer meg), så er jeg bedre forberedt
 • Hvis jeg ikke tenker på sykdommen, så er sannsynligheten større for at jeg får den.

 

Behandling av helseangst

I noen former for terapi, for eksempel metakognitiv terapi og kognitiv terapi vil fokus være på å teste ut ovenstående antakelser og finne andre måter å forholde seg til dem på, som ikke er like inngripende i livskvalitet. I andre tilnærminger, som for eksempel emosjonsfokusert terapi eller ISTDP, er man mer opptatt av å jobbe med hvordan angsten manifesterer seg kroppslig og i følelsene. I EMDR vil man typisk ta utgangspunkt i minner og mentale forestillingsbilder som kan tenkes å bidra til symptomene – noen ganger kan dette være til dels traumatiske hendelser, og andre ganger kan det være mindre hendelser, men hendelser som gir deg ubehag å tenke på. En kan også jobbe med “worst case” scenarioer, altså at du ser for deg at du blir alvorlig syk, og at vi jobber med å ufarliggjøre og ta ned ubehaget knyttet til disse mentale forestillingsbildene. Når disse ikke lenger forstyrrer på samme måte, vil også frykten for å bli alvorlig syk typisk reduseres.

Heldigvis for oss i Onlinepsykologene er det etter hvert rikelig med forskning som tilsier at psykologisk behandling er like effektivt på nett som på kontor. Dette gjelder også behandling av angstplager. Hvis du opplever plager knyttet til angst, kan du få hjelp hos Onlinepsykologene. Vi gir psykologisk behandling gjennom videosamtaler i avlåste og krypterte samtalerom, som du enkelt får tilgang til gjennom å klikke på en lenke du får tilsendt etter bestilling av time.
Du kan klikke på bildet under dersom du er interessert i å bestille time:

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.