Psykolog Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov

Faglig bakgrunn

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog ved Universitetet i Aarhus i mai 2014. Han har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne, og jobber til daglig med behandling av et bredt spekter milde til moderate psykiske helseplager i lavterskeltilbudet Rask Psykisk Helsehjelp. Kyrre har også bred erfaring i å holde mestringskurs. Utover dette har Kyrre god kjennskap til akutthjelp, da han også er faglig ansvarlig i et kommunalt psykososialt kriseteam.

Min kompetanse