Angst 1

Angst

Hva er angst? Lær mer om agorafobi, panikkangst, helseangst, sosial angst, spesifikke fobier og posttraumatisk stresslidelse

Ca 1/4 av oss vil i løpet av livet tilfredsstille kravene til en angstdiagnose. For å forstå angst må vi først forstå frykt og redsel. Frykt og redsel er følelser som hjelper oss å respondere kjapt på farlige situasjoner. Ofte når vi skiller mellom frykt og angst, så snakker vi om reell fare og overvurdering av fare. Frykt og redsel er adaptivt og hjelper oss å respondere (flykte, slåss eller «fryse til») når vi opplever fare. Angsten derimot, spiller oss et puss, og gjør at vi reagerer med samme fryktrespons på indre eller ytre hendelser som ikke er farlige. Om frykten opptrer i sosiale situasjoner kaller vi det gjerne sosial angst. Om den opptrer i forbindelse med egen helse, kaller vi det gjerne helseangst, osv osv. Alle mennesker opplever tidvis angst. Det er først når angsten forekommer hyppig, og/eller man bruker vesentlig med tid og krefter på å unngå angsten, samt opplever nedsatt funksjon og livskvalitet som resultat, at vi bruker diagnosebegrepet.

Hvordan foregår angstbehandling?

Felles for alle angstformer er at man forsøker å kontrollere eller dempe angsten ved hjelp av det vi kaller sikkerhetsatferd. Sikkerhetsatferd gir en kortsiktig demping av angsten, men bidrar på lang sikt å opprettholde de antakelser om at det man er redd for er farlig, eller at angst er farlig. Sikkerhetsatferd gjør at man ikke får sjekket ut om disse antakelsene stemmer, fordi man enten demper angsten, eller fjerner seg fra eller unngår det som trigger angst. De samme antakelsene om fare trigges dermed neste gang de indre eller ytre stimuliene som forårsaker angst, forekommer.

Enhver form for psykologisk angstbehandling innebærer i prinsipp å lene seg inn i, eksponere seg for det som er opphav til angst, om det er sosiale situasjoner, kroppslige symptomer, edderkopper eller traumatiske opplevelser. Dette skal man gjøre samtidig som man tar vekk sikkerhetsatferd, slik at man får muligheten til å få korrigerende erfaringer. Dette kalles å utføre atferdseksperimenter.

Les mer om eksponeringsterapi og behandling av angst her.

Ulike typer angsproblematikk

Agorafobi

Agorafobi innebærer frykt for å forlate hjemmet. Agorafobi henger ofte tett sammen med panikkangst/panikklidelse, og mange med agorafobi unngår mest mulig å bevege seg vekk fra hjemmet grunnet frykten for å få nye panikkanfall. Mange er redd for å bli fanget på steder som er vanskelig å komme seg vekk fra, eller hvor det er vanskelig å få hjelp. Agorafobikeren vil typisk være den som sitter på aller ytterste rad i kinosalen (dersom vedkommende klarer å komme seg på kino). Da er det mulighet til å komme seg kjapt vekk, dersom angsten slår inn.

Mennesker med agorafobi vil typisk oppleve angst knyttet til:

 • Steder der de opplever liten grad av kontroll
 • Steder hvor de tidligere har fått panikkanfall
 • Åpne plasser
 • Store folkemengder
 • Offentlig transport
 • Frykt for å tabbe seg ut eller bli ydmyket offentlig ute blant andre

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen.

Panikkangst

50% av oss opplever ett eller flere panikkanfall i løpet av livet. Et panikkanfall kjennetegnes ofte ved at man misforstår kroppslige reaksjoner (f.eks. hjertebank, pustebesvær, svimmelhet, etc.) som farlige. Mange forteller også om frykt for å miste kontroll, dø, bli syk eller bli gal. Det er ikke uvanlig at man er redd for å få nye anfall. Da kaller vi det panikklidelse. Frykten for nye anfall kan bidra til en del unngåelse, sette kroppen din i beredskap, og i seg selv trigge nye panikkanfall. Det er vanlig at man har ‘tricks’ for å forsøke å kontrollere angsten. Disse triksene kalles sikkerhetsatferd, og er atferd som er ment å kontrollere eller dempe angsten. Dette gir en kortsiktig nedgang i angst, men på sikt bidrar denne atferden til at du med angstplager ikke finner ut om det du frykter i dine katastrofetanker faktisk kan inntreffe. Det bidrar dermed å opprettholde angsten, fordi du neste gang du legger merke til de kroppslige/mentale symptomene, vil oppleve angst fordi dine tolkninger av disse symptomene vedvarer. I terapi forsøker vi å ta vekk forsøkene på å kontrollere angsten, og i stedet hjelpe deg å lene deg inn i angsten. På denne måten kan du få sjekket ut om dine katastrofetanker rundt konsekvensene av de kroppslige og mentale symptomene, faktisk er sanne.

Typisk fryktede kroppslige/mentale symptomer:

 • Hjertebank
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Pustebesvær
 • Synsforstyrrelser
 • Hørselsforstyrrelser
 • Skjelving

Typiske katastrofetanker

 • Jeg får hjerteinfarkt
 • Jeg kommer til å dø
 • Jeg mister kontroll/blir gal
 • Jeg får ikke puste
 • Jeg kommer til å falle om
 • Jeg kommer til å besvime
 • Jeg kommer til å kaste opp
 • Angsten kommer aldri til å ta slutt

Typisk sikkerhetsatferd (og dens tenkte funksjon)

 • Sette seg ned (for å unngå å falle i bakken/besvime)
 • Kontrollere pusten (for å roe ned puls/forhindre besvimelse)
 • Ringe en venn/et familiemedlem (for betryggelse/dempe angsten)
 • Holde seg fast (for ikke å falle i bakken/besvime)
 • Ta angstdempende medisin (for å ta vekk angsten)
 • Unngå/flykte fra situasjoner (for å ta ned angsten)

Forskning på behandling med kognitiv atferdsterapi for panikklidelse med agorafobi gitt via videokonsultasjon med psykolog viser lovende resultater tilsvarende fysisk oppmøte (Bouchard et al., 2004; Lindner et al., 2014).

Helseangst

Helseangst kalles av og til også hypokondri. Det kjennetegnes av en overdreven frykt for å bli alvorlig syk eller dø. En person med helseangst er ofte overbevist om at han eller hun allerede er syk. Det er som regel vanskelig for vedkommende å akseptere usikkerhet/uvisshet omkring dette, slik at han/hun bruker mye tid og krefter på å oppdage alvorlig sykdom, eller forhindre det. Dette gir en kortsiktig lindring, men opprettholder problemet på lenger sikt. I behandling vil det ofte være nyttig å lære seg å forholde seg til denne usikkerheten på en annen måte, da ingen alltid kan være helt sikker på om at man ikke er alvorlig syk eller ikke kommer til å bli det. Man kan si at fokus endrer seg fra «skyldig inntil det motsatte er bevist» til «uskyldig inntil det motsatte er bevist».

Typiske sykdommer personer med helseangst er redd for:

 • Alle typer kreft
 • Svulster
 • Hjerte-/karsykdom
 • ME/CFS
 • Multippel sklerose (MS)
 • Alzheimer
 • HIV/AIDS

Eller andre alvorlige og potensielt dødelige sykdommer med stor konsekvens for deg som enkeltindivid.

Typisk atferd forbundet med helseangst:

 • Hyppige legebesøk/testing
 • Overdrevent mentalt fokus/overvåking av kroppslige symptomer
 • Hyppig Googling av symptomer
 • Overdrevent fokus på å leve sunt
 • Omfattende grubling og bekymring rundt sykdom

Personer med helseangst har selvsagt gode grunner til å fokusere på sykdom og frykten for å bli alvorlig syk. Ofte har de derfor antakelser som:

 • Hvis jeg tenker på sykdommen, så kan jeg forhindre den.
 • Hvis jeg oppdager sykdommen tidlig, så er jeg bedre i stand til å takle den.
 • Hvis jeg er forberedt, så er det større sannsynlig for at jeg oppdager den tidlig.
 • Hvis jeg tenker på sykdommen (grubler og bekymrer meg), så er jeg bedre forberedt
 • Hvis jeg ikke tenker på sykdommen, så er sannsynligheten større for at jeg får den.

I terapi vil derfor fokus kunne være på å teste ut disse antakelsene og finne andre måter å forholde seg til dem på, som ikke er like inngripende i livskvalitet.

Sosial angst

Det er normalt å kjenne på noe nervøsitet og frykt i sosiale situasjoner. Vi er flokkdyr og avhengige av å høre til og være verdsatt av andre. Ved sosial angst ser man en overdreven frykt for å bli vurdert negativt av andre mennesker. Frykten er så sterk at den fører til unnvikelse av sosiale situasjoner, og til kroppslige symptomer som hjertebank, skjelving og kvalme. Det er også vanlig med betydelig tankevirksomhet både i forkant av og i etterkant av sosiale situasjoner. Ofte er denne tankevirksomheten i etterkant av situasjonene sentrert rundt om hvorvidt man sa noe feil, om det man sa ble oppfattet feil, osv. Bekymring i forkant av situasjonene med frykt for å bli oppfattet som f.eks. rar, dum eller svak.

Forskning på behandling med kognitiv atferdsterapi for sosial angst gitt via videokonsultasjon med psykolog viser lovende resultater tilsvarende fysisk oppmøte (Yuen et al., 2013).

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen.

Spesifikke fobier

Spesifikke fobier er sterk frykt og unngåelse som er knyttet opp mot spesifikke objekter eller situasjoner. Vi mennesker er skrudd sammen slik at vi har lettere for å danne fobier for f.eks. edderkopper, høyder, slanger, osv. Dette er mest sannsynlig fordi det har hjulpet vår overlevelse som art. Spesifikke fobier er ganske alminnelige av forekomst, og mange lever fint med sine spesifikke fobier. For noen kan det bli trøblete og et stort hinder i hverdagen. Da kan det være lurt å søke hjelp.

Posttraumatisk stresslidelse

PTSD som lidelsen også forkortes, oppstår som reaksjon på en eller flere livssituasjoner som har blitt opplevd som ekstremt truende og skremmende. Symptomene deles inn i tre kategorier:

 1. Påtrengende minner, bilder, eller sanseinntrykk fra hendelsen
 2. Kroppslig overaktivering (kropp i alarmberedskap)
 3. Fysisk eller mental unngåelse av det som minner en om den traumatiske hendelsen.

Mange opplever også mareritt i etterkant av slike hendelser. Dersom symptomene vedvarer utover 1 mnd etter selve hendelsen, uten at de avtar, kan det være lurt å søke hjelp. Vi har blant annet skrevet på fagbloggen om hvordan du kan bli kvitt mareritt.

Forskning på behandling med kognitiv atferdsterapi for traumer og PTSD gitt via videokonsultasjon med psykolog viser lovende resultater tilsvarende fysisk oppmøte (Hassija & Gray, 2009; 2011; Tuerk, Yoder, Ruggiero, Gros, and Acierno, 2010; Frueh et al., 2007; Germain et al., 2009; Strachan et al., 2012; Morland et al., 2014).

Hvis du opplever plager knyttet til angst, kan du få hjelp hos Onlinepsykologene. Klikk på bildet under for å bestille time:

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Bestill time i dag
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.