Livskriser

Ta det med ro og nyt livet. Du blir bare pensjonist en gang!

Sånn kan det høres ut for en fersk pensjonist når andre gratulerer med endelig å komme i mål etter et langt yrkesaktivt liv. Dessverre er det langt ifra alle ferske pensjonister som tenker det samme eller føler at den nye tilværelsen er så rosenrød som andre skal ha det til.

Med krise, i ord et livskrise, mener vi her en psykisk krise, en hendelse som oppleves som en stor psykisk påkjenning, og der tidligere erfaringer og mestring ikke er tilstrekkelige for å håndtere situasjonen. Eksempelet med pensjonisttilværelsen er bare et av mange på det som kan bli en livskrise for en person. Livskriser kalles også utviklingskriser, som betyr reaksjoner utløst av hendelser som de fleste opplever i løpet av et liv. Andre eksempler på livskriser er:

  • Samlivsbrudd, giftemål, få barn, flytte hjemmefra, barn flytter hjemmefra
  • Egen sykdom, sykdom hos nærstående person, tap av nærstående person gjennom dødsfall eller flytting
  • Gå av med pensjon, tap av arbeid, begynne i ny jobb, økonomisk tap, tap av verdighet/anseelse

Livskriser kan være vanskelig for en hver å håndtere alene. Det kan være godt med hjelp og støtte fra nettverket. Dersom det er slik at du finner det vanskelig å sortere tanker og følelser, eller overkomme vonde minner kan det være nyttig med profesjonell hjelp. En psykolog kan være en god samtalepartner for en person i livskrise og hjelpe med å løse utfordringene som venter.

Ta kontakt med oss i Onlinepsykologene for å booke time hos en av våre psykologer så kommer vi raskt på banen for å veilede deg gjennom krisen.

Referanse:

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/diverse/krisehjelp-psykisk/?page=2

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?