Utbrenthet

En arbeidslivssykdom

Å forstå hva utbrenthet nøyaktig er kan være vanskelig. I henhold til litteraturen er utbrenthet normale reaksjoner på stress og ikke en egen diagnose, samtidig vet vi også at utbrenthet er en kompleks, psykisk og kroppslig reaksjon på noe som oppleves låst og kanskje uhåndterbart. Vi vet at utbrenthet er arbeidsrelatert og vi kan kanskje kalle det et syndrom, som er en samling symptomer på ulike plager. Forskjellen på utbrenthet og andre livsstressorer er at det kan ha pågått over lang tid uten at man har klart å finne gode nok strategier for å håndtere det som er kjernen til problemet.

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne

Disse vide og diffuse symptomene kan være vanskelige å knytte til jobben alene, og det kan hende man først får utløp for dem og at de blir lagt merke til på hjemmebane. Når man merker at man ikke har overskudd til å ivareta familie eller personlige relasjoner, føler seg avkoblet følelser og ikke kan engasjere seg i det man deltar i, og når man opplever å komme til kort fordi man er helt utslitt etter jobb.

Hvordan oppstår utbrenthet?

Utbrenthet er assosiert med jobbrelatert stress. Det kan komme av uløselige konflikter mellom kolleger eller leder, eller på grunn av overbelastning av arbeidsoppgaver uten at man ser en ende på sakene. Dersom man i tillegg ber om avlastning og ikke får gehør hos leder vil man fort kunne føle økt press. Symptomene på utbrenthet kan begynne i det små, med diffuse symptomer som forbindes til helt andre ting og gradvis utvikler man et mønster av symptomer sterkere og sterkere assosiert med jobb.

Slike symptomer kan være:

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet,
  hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre
  enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen
  er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i
  forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på
  fritiden.

Søk hjelp

Mange av symptomene er også forbundet med en rekke andre tilstander og det er ikke alltid lett å identifisere opphavet til plagene. Dersom du sliter med å sortere tankene og forstå hvorfor følelseslivet spiller deg og dine nærmeste et puss kan det være nødvendig å
oppsøke profesjonell hjelp.

En psykolog hos Onlinepsykologene kan hjelpe deg å identifisere, bli bevisstgjort og utføre tiltak som er viktige og effektive for å redusere stress og komme deg ut av utbrentheten.

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?