Hvorfor psykologsamtaler på nett?

For hvem passer psykologsamtaler på nett?

 • Personer som er 18 år eller eldre.
 • Personer med milde til moderate psykiske helseutfordringer.
 • Terapi mot angst, depresjon, søvnproblemer, stress, sinnemestring, livskriser, sorg, traumer, utbrenthet, selvfølelse og relasjonelle og eksistensielle vansker.
 • Personer som ønsker rådgivning rundt psykisk helse.

For hvem passer ikke psykologsamtaler på nett?

 • Barn under 18 år.
 • Parterapi.
 • Alvorlige psykiske helseutfordringer som f.eks. personlighetsforstyrrelser eller psykose.
 • Sucidalitet. Ved konkrete planer om eller nylige forsøk på å ta eget liv – ring legevakten tlf. 116117.

Fordeler ved psykologsamtaler på nett

 • Effektivt – Like effektivt som tradisjonell psykologbehandling på kontor.
 • Trygt – Det er trygt og anonymt.
 • Enkelt – Det er enkelt, praktisk og økonomisk.
 • Tidsbesparende – Perfekt for deg med en travel hverdag, som trenger en fleksibel og tidsbesparende løsning.
 • Lav terskel – Passer bra for deg som isolerer deg mye og derfor har høyere terskel for å oppsøke hjelp.
 • Bedre tilgang – Et fullgodt alternativ for deg som bor langt fra gode psykologtilbud.
 • Utenlands – Passer for deg som bor utenlands eller oppholder deg utenlands over lenger tid.
 • Rask hjelp – Passer for deg som ønsker hjelp NÅ, uten å stå på venteliste.
 • En lett tilgjengelig avklaring – Egnet for deg som ikke vet hvor alvorlige vanskene dine er, og trenger et enkelt og tilgjengelig tilbud.

Usikker på om du trenger hjelp?

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?