Hvorfor velge psykologsamtaler på nett?

Bekymrer du deg mye, grubler eller har mye tankekjør?

HVEM PASSER PSYKOLOGTJENESTER PÅ NETT FOR?

Det er mange fordeler ved å velge psykologtjenester over nett. Det er blant annet like effektivt og trygt, samtidig som det gir deg lett tilgang og sparer deg tid. Vi ser også at det for mange opplever en lavere terskel å be om hjelp på nett, slik at flere får behandling tidligere. For mange gir også psykologtjenester over nett nå både tilgang og mer anonymitet enn hva tradisjonelle psykologtjenester gjør.

Merk imidlertid at psykologtjenester på nett ikke passer for alle. Under lister vi noen grupper psykologsamtaler på nett passer for og noen grupper psykologsamtaler over nett ikke passer så godt for. 

Ønsker du hjelp?  Bestill time hos oss. Husk at vi ikke krever noen henvisning, og har ledig tid både dag, kveld og helg.

FORDELER VED PSYKOLOGSAMTALER PÅ NETT

Det er flere fordeler ved å velge psykologtjenester over nett. Blant dem er:

 • Det er like effektivt som tradisjonell psykologbehandling på kontor
 • Det er trygt og oppleves mer anonymt
 • Det er enkeltpraktisk og økonomisk.
 • Det sparer deg tid, og er slik perfekt for deg med en travel hverdag, som også trenger en fleksibel løsning.
 • Det er en lav terskel for å bestille, og passer også for deg som isolerer deg mye og derfor har høyere terskel for å oppsøke hjelp.
 • Det gir bedre tilgang og er et fullgodt alternativ for deg som bor langt fra gode psykologtilbud eller bor utenlands.
 • Det gir mulighet for rask hjelp, uten å stå på venteliste.
 • Det gir mulighet for å få en lett tilgjengelig avklaring, og er slik egnet for deg som ikke vet hvor alvorlige vanskene dine er, og trenger et enkelt og tilgjengelig tilbud. 

Usikker på om du trenger hjelp. Les mer her.

Ønsker du hjelp, bestill time hos oss. Vi krever ingen henvisning og har ledig tid både dagtid, kveldstid, ukedager og helg. 

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

FOR HVEM PASSER PSYKOLOGSAMTALER PÅ NETT?

 • Personer som har en indre utfordring, ønsker bedring for seg selv og er motivert og selv villig til å gå inn i en emosjonelt krevende prosess
 • Personer som er i stand til å ha samtaler på egenhånd og forstå tema og innhold.
 • Personer med milde til moderate psykiske helseutfordringer.
 • Personer som sliter med angst, depresjon, søvnproblemer, stress, sinnemestring, livskriser, sorg, traumer, utbrenthet, selvfølelse, samlivet og relasjonelle og eksistensielle vansker.
 • Personer som ønsker rådgivning rundt psykisk helse.

FOR HVEM PASSER IKKE PSYKOLOGSAMTALER PÅ NETT?

 • Sucidalitet. Ved alvorlige selvmordstanker og/eller konkrete planer om eller nylige forsøk på å ta eget liv – ring legevakten telefon 116 117.
 • Barn som trenger hjelp til å forstå tema og innhold.
 • Alvorlige psykiske helseutfordringer, som f.eks. alvorlig spiseforstyrrelse, rus- og/eller alkoholavhengighet, alvorlig selvskading, personlighetsforstyrrelser eller psykose.
 • Når man utsettes for vold, omsorgssvikt og/eller overgrep – kontakt da politiet og/eller ditt lokale familievernkontoret eller krisesenter. Barnevernet kontaktes når barn er med i bildet.
 • Psykisk utviklingshemmede.