Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Stian Espevoll

Faglig bakgrunn

Stian Sørheim Espevoll er utdannet ved Universitetet i Bergen i 2013. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred arbeidserfaring.

Stian er kurset innen traumepsykologi i regi av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) og har jobbet i akutt team og kommunalt psykososialt kriseteam og flere år i spesialisthelsetjenesten. Han har også publisert flere kronikker om psykisk helse i avisene i Bergen og omegn. Han har holdt kurs og foredrag om temaet i ulike arenaer.

(video kommer)

Min kompetanse