Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll er tilgjengelig for samtaler fra mandag til torsdag fra kl 20:30-22:30 og på søndager mellom kl 20:30-21:30. Ved særskilte behov kan det ordnes med andre tider. Dersom du ønsker samtaler med Stian på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale frem i tid slik at du kan sikre deg det tidspunktet som passer deg best.

Faglig bakgrunn

Stian Sørheim Espevoll er utdannet ved Universitetet i Bergen i 2013. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred arbeidserfaring.

Stian er kurset innen traumepsykologi i regi av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) og har jobbet i kommunalt psykososialt kriseteam. Han har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Han har særlig kompetanse på angstrelaterte plager og lidelser og utnytter video-verktøyet til det fulle for få sine kunder til å utfordre angsten sin. Stian tilbyr også veiledning til foreldre av barn med psykiske helseplager, eller som er i behov for å forstå barna sine bedre. Stian har publisert flere kronikker om psykisk helse i media og har holdt kurs og foredrag om psykisk helse i ulike arenaer.

Min kompetanse