Kenneth Haugjord

Psykologspesialist Kenneth Haugjord er tilgjengelig for samtaler ettermiddag, kveld og helg. I helgene har Kenneth tilgjengelighet både på dagtid, ettermiddag og kveld.

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykologspesialist Kenneth Haugjord

Faglig bakgrunn

Kenneth er psykologspesialist og utdannet ved Århus universitet, og har jobbet med mange ulike typer av psykologiske problemstilling på sykehus, kommune og som privatpraktiserende. Han har jobbet flere år med kompetanse og tjenesteutvikling innenfor ulike deler av offentlig sektor og har vært opptatt av å bidra til å utvikle tjenester som er personsentrerte og verdiopptatte.

Kenneth er opptatt av at et terapeutisk samarbeid må bygge på likeverdighet, respekt og trygghet, og ønsker at du som søker profesjonell hjelp skal kjenne på at disse verdiene preger samarbeidet. Utover dette er Kenneth opptatt av at potensialer og muligheter hos den enkelte og at utvikling av disse ofte kan være nøkkeloppgaver i bedringsprosesser og endringsprosesser. Kenneth bruker ulike terapeutiske tilnærminger og metode og er opptatt av at disse må tilpasses den enkeltes ønsker og preferanser.

Har erfaring med endringsarbeid og terapi knyttet til vansker med relasjoner, følelser, traumer, sorg og andre belastende livshendelser, angst, depresjon, stressplager, utbrenthet og omsorgstretthet. Kenneth har i tillegg mye erfaring med utvikling og veiledning av ledere og personell og annet arbeids og organisasjonsrelatert endringsarbeid. 

Bestill time hos Kenneth