Selvhevdelse og grensesetting – Psykolog gir 8 tips

Bli kjent med ditt konstruktive sinne i form av selvhevdelse og grensesetting.
Bilde av Brett Curtiss

Positiv selvhevdelse og sunn grensesetting er grunnleggende egenskaper for å ta vare på seg selv. Disse egenskapene er koblet til vårt konstruktive sinne og er der for å ivareta, beskytte og prioritere våre behov, verdier og ambisjoner.

Dessverre mister mange tilgang til disse viktige egenskapene fordi man har et problematisk forhold til eget eller andres sinne.

Denne artikkelen vil undersøke nærmere og hjelpe deg slik at du kan få mer tilgang til ditt konstruktive sinne.

Destruktivt vs konstruktivt sinne

Hvordan kan vi skille mellom det destruktive og konstruktive sinne?
Hvordan kan vi skille mellom det destruktive og konstruktive sinne?
Bilde: pixabay..com

Mange har hatt dårlige erfaringer med sitt og andres sinne. Derfor kan denne følelsen ofte demoniseres og det blir vanskelig å se det potensielt konstruktive med sinne.

I stedet forsøker man å undertrykke og unngå sitt og andres sinne – noe som medfører langsiktige negative konsekvenser.

Som vi skal se nærmere på, i psykologien ansees derimot sinne som et nødvendig verktøy som både kan brukes konstruktivt og destruktivt. Dette er et verktøy som kan være vanskelig å håndtere men som vi gjennom evolusjonen har utviklet for å kunne beskytte oss og det som er viktig for oss.

Derfor er det viktig å være klar over at det også finnes positive og nødvendige aspekter ved et konstruktivt sinne.

Dersom du ønsker å lære mer om hvorfor sinne kan utvikle seg til å bli vanskelig og destruktivt kan du lese videre her.

Det konstruktive sinne

Grensesetting

Bli kjent med ditt konstruktive sinne i form av sunn grensesetting.
Kilde: needpix.com

Det konstruktive sinne setter tydelige grenser slik at ens integritet og dem man er glad i kan beskyttes.

Når man ikke har tilgang til det grensesettende sinnet er det økt risiko for at man

 • man tilpasser, føyer og underkaster seg andre og blir dominert
 • man aksepterer urett, neglisjering eller overtråkk av egne grenser
 • man blir lettere tråkket på, behandlet respektløst, utnyttet eller blir værende i destruktive relasjoner
 • man klarer ikke å stå opp for andre personer, verdier eller saker som man opplever som truet
 • man nedprioriterer og undertrykker egne behov, verdier, drømmer, ønsker, fantasier, ambisjoner, mål og vilje.

Dette vil igjen være en trussel for selvrespekten og følelsen av integritet og verdi.

Selvhevdelse

Bli kjent med ditt konstruktive sinne i form av positiv selvhevdelse der egne verdier, ambisjoner og behov prioriteres.
Kilde: pxhere.com

Videre, beslektet med grensesettingen, er det konstruktive sinne viktig for å bedrive selv-hevdelse.

I motsetning til grensesetting, som er mer responsiv og passiv, så kan selv-hevdelsen være aktiv og oppsøkende.

Når man hevder seg selv prioriterer vi egne

 • behov
 • ønsker, fantasier, drømmer og ambisjoner
 • omsetter dem til vilje og mål
 • forplikter, etterfølger og oppnår
 • og handler i tråd med egne verdier.

Energi, pågangsmot og gjennomføringsevne

Bli kjent med ditt konstruktive sinne slik at du får energi, overskudd, handlekraft og gjennomføringsevne.
Kilde: pixabay.com

Det mange trolig kan kjenne seg igjen i er at når man undertrykker sitt eget sinne så kan man føle seg

 • svak
 • sliten og trøtt
 • tung
 • ha lite motivasjon og lyst
 • være håpløs og hjelpesløs
 • fortvilet
 • og skamfull

På den andre siden kan man oppleve at et konstruktivt sinne gir tilgang til

 • energi
 • håp
 • følelse av styrke
 • motivasjon og lyst
 • pågangsmot, viljestyrke og gjennomføringsevne
 • og følelse av selvtillit, kompetanse og stolthet

Når kan det være viktig å få tilgang til det konstruktive sinne?

Det finnes ulike livssituasjoner og tilstander der et konstruktivt sinne kan være til hjelp enten det er snakk om

8 tips til hvordan utvikle og få tilgang til det konstruktive sinne

Viktige elementer å ha på plass når man ønsker å utforske og komme i kontakt med et konstruktivt sinne er at man

 1. er i kontakt med egne verdier,
 2. beholder respekt for andre og seg selv,
 3. ikke overøse seg selv med skam, og
 4. ikke unngår egen skyldfølelse dersom den er rettmessig.
 5. Ta oppgjør med nåtidige/tidligere personer og opplevelser:
  Ta så utgangspunkt i situasjoner der du opplevde deg/andre urettmessig og respektløst behandlet. Fokuser på hva det er du reagerte på og hvorfor. Gi rom til følelsene.
 6. Indre og ytre konfrontasjon:
  Utforsk hvordan det ville vært å stå opp for deg/den som ble urettmessig behandlet og ansvarliggjøre overtrederen/overgriperen – hva ville du sagt eller gjort?
 7. Innovervendt sinne?
  Unngå som nevnt skammen som oppstår når sinne vendes innover i stedet for utover mot den egentlig skyldige.
 8. Dekker sinne over andre følelser?
  Dersom for mye sinne er et problem – finnes det en sorg, skam, umøtt behov eller sårbarhet der som trengs å bli møtt, gitt rom til og utforskes?

Dette er også noe vi i Onlinepsykologene kan hjelpe deg med dersom du ønsker assistanse og veiledning i en slik utforskning i å finne din indre selvbevarende viljestyrke.

Vet du derimot ikke hvorfor sinne ditt har blitt så vanskelig og destruktivt kan du lese videre her.

Les også videre om hvordan man kan kommunisere konstruktivt.