northern-light-2387777_640

Finn psykolog Tromsø og omegn

Psykologer som hjelper deg i og rundt Tromsø

På denne siden finner du en oversikt over:

 • Psykologer i nærheten av deg
 • Avtalespesialister i nærheten av deg
 • Psykiatere med refusjonsordning i nærheten av deg

Men har du vurdert, som flere og flere nordmenn gjør, å velge psykolog over nett?

Det er mange grunner for hvorfor det å benytte seg av psykolog online blir mer og mer foretrukket. Onlinepsykologene er blant de i Norge med lengst erfaring her.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen.

Hvorfor vurdere psykolog på nett?

Like effektivt

Forskning viser at online terapi er like effektivt som tradisjonell terapi på kontor.

Trygt

Samtalen gjøres i et fullkryptert samtalerom, og følger de samme lovene som andre psykologer.

Tidsbesparende

Å benytte seg av psykolog online sparer deg tid. Våre psykologer er tilgjengelig når du er.

500+ konsultasjoner hver måned 

En 100% trygg tjeneste

Tilgjengelig dag, kveld og helg

PÅ JAKT ETTER PSYKOLOG I TROMSØ, HARSTAD, TROMSDALEN, KVALØYSLETTA, FINNSNES, ELLER OMEGN?
FÅ HJELP NÅ DER DU ER – UTEN LANG VENTETID

Finn psykolog Tromsø og omegn 1

Har du behov for å snakke med noen? Vi i Onlinepsykologene kan og ønsker å hjelpe. Ved å tilby våre tjenester over nett ønsker vi å gi et rimelig, men like effektivt tilbud på psykologitjenester til alle nordmenn. Vi krever ingen henvisning og har ikke noe venteliste.

Vi er i dag et team bestående av en rekke autoriserte psykologer og psykologspesialister med bred kompetanse.

Flere nordlendinger og tilflyttere til Nord-Norge har tatt kontakt med Onlinepsykologene for å få online psykologhjelp og er svært takknemlig for denne muligheten. Som denne artikkelen vil fremheve finnes det mange gode praktiske grunner til dette.

 

LANG VENTETID OG DÅRLIG TILBUD I NORD-NORGE

Ifølge Helsedirektoratets tall fra 2019 må man i Helse Nord gjennomsnittlig vente i 55,4 dager fra fastlegen henviser til man får time hos fastlegen. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 46,2 dager.

Tross de offisielle tallene er realiteten mange steder langt ifra annerledes – med f.eks 1 års ventetid for offentlig psykolog i Stavanger, Rogaland.

Da er det viktig å vite at uansett hvor du bor i Norge så kan du få hjelp der du er nå trygt hjemme i stuen uten å måtte bruke ekstra tid, krefter og penger på å få henvendelse fra fastlegen, forverres i en venteliste og ha en lang reisevei:

Takket være like effektiv lavterskel online terapi med en norsk autorisert privat psykolog.

HVORFOR VELGE PSYKOLOG PÅ NETT?

Det er mange grunner til å velge psykolog på nett. For det første er det like effektivt og trygt. Det er også for mange enklere og mindre tidkrevende. Du slipper også å sitte på et venterom med det ubehaget det medfører. Vi tilbyr også mer fleksibilitet enn en vanlig psykolog, da vi gir mulighet for å bestille samtaler både på kveld og i helg, i tillegg til ukedager. Vi krever heller ingen henvisning fra fastlege.

Hjelp på nett er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel alvorlig rusmisbruk, potensiell psykoseproblematikk, eller går med konkrete selvmordplaner bør du oppsøke legevakten. Utsettes du for vold, overgrep eller har andre vansker i familien bør du oppsøke ditt lokale familievernkontor.

MER OM ONLINEPSYKOLOGENE

Onlinepsykologene ble startet i 2017 med en visjon om at online terapi kunne bidra til å senke terskelen for folk til å oppsøke og få hjelp tidligst mulig slik at unødvendig og alvorlig psykisk lidelse kan forebygges.

Les mer om oss her.

 

PSYKOLOG I TROMS OG NORD-NORGE

Troms fylke eksisterer offiselt sett ikke lenger men bestod frem til nylig av 4 regioner og 24 kommuner. Vi ønsker å bruke denne oversikten for å tydeliggjøre at uansett hvor du bor i Troms og Nord-Norge så kan du få hjelp av psykolog nå:

 • Trenger du psykolog i Nord-Troms region og bor i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, på Skjervøy, eller i Storfjord?
 • Trenger du psykolog i Tromsø region og bor i Balsfjord, på Karlsøy, eller i Tromsø?
 • Trenger du psykolog i Midt-Troms region og bor i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, eller Tranøy?
 • Trenger du psykolog i Sør-Troms regionråd og bor i Gratangen, Harstad, Ibestad, Lavangen, Kvæfjord, Salangen, eller på Skånland?

Vi i Onlinepsykologene ønsker å informere om at online terapi med psykolog gjør det enklere å oppsøke og få psykologhjelp for deg som bor i Troms fylke. Uansett om du bor i byen, i en fjordarm, i en dal eller på en øy – du kan få hjelp av psykolog nå.

PSYKOLOG TROMSØ OG KVALØYSLETTA

Har du behov for psykologhjelp i Tromsø-regionen? Vi hjelper deg å finne psykolog enten du bor i Storteinnes i Balsfjord, på Karlsøy, eller i Tromsø by.

Vi i Onlinepsykologene har kort ventetid og krever ingen reiesevei eller henvisning. Du kan tvert imot sitte trygt og godt hjemme og ikke bekymre deg for at vær eller vind skaper utfordringer så fremt internettdekningen holder.

Vi i Onlinepsykologene har god kompetanse på å hjelpe folk med:

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Tromsø.

PSYKOLOG I HARSTAD

Har du behov for psykolog i Sør-Troms? Vi hjelper deg å finne psykolog enten du bor i Gratangen, Harstad, Ibestad, Lavangen, Kvæfjord, Salangen, eller i Skånland.

Vi i Onlinepsykologene har fleksible tider fra morgen til kveld og kan også tilby timer på søndager. Vi kan tilby samtaler på kort tidsfrist og kan som oftest til og med starte samme dag eller de nærmeste dagene.

Dette er særlig nyttig for deg som har en travel og uforutsigbar hverdag.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Harstad.

PSYKOLOG I FINNSNES I LENVIK

Har du behov for psykolog i Midt-Troms-regionen? Vi hjelper deg å finne psykolog enten du bor i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Moen, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy.

Kanskje har du vegret deg for å oppsøke den lokale psykologen i frykt for å møte naboen på venteværelset? Eller at psykologen eller fastlegen er en bekjent av deg og dine og at dette gjør det vanskeligere å åpne seg opp og betro seg? Kanskje er du helsearbeider selv og ønsker ikke å måtte motta behandling av en kollega?

Det finnes mange grunner til at vi ikke våger å oppsøke psykologhjelp da det tross mye fokus på åpenhet fortsatt for mange er et stigma og tabu å fortelle om at enn går til psykolog.

Når man får hjelp av en psykolog på nett er anonymitet og privatliv derimot ikke et problem lenger. Ved hjelp av krypteringsteknologi er også den digitale sikkerheten rundt ens data- og personvern også bevart.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Finnsnes.

PSYKOLOG I STORSLETT I NORDREISA

Har du behov for psykolog i Nord-Troms? Få hjelp til å finne psykolog enten du bor i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, eller i Storfjord.

Dersom du vurderer å oppsøke hjelp av en psykolog online er det viktig å vite at forskning viser at online terapi med psykolog er like effektivt som tradisjonell terapi.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt nærmeste familievernkontor i Tromsø.

EFFEKTIVT LAVTERSKELTILBUD PÅ PSYKOLOGHJELP I TROMS

Er du i behov for å snakke med noen? Bestill enkelt time hos oss på vår bestillingside akkurat når det passer deg. Vi tilbyr psykologtjenester uansett hvor du bor og har ingen ventetid.

AVTALESPESIALISTER I TROMS

Vi i Onlinepsykologene ønsker å gjøre psykologtjenester mer tilgjengelig og slik senke terskelen for å få tidlig, effektiv og rask hjelp når en trenger det. En lavere terskel for å be om hjelp vil bistå til å forebygge alvorlig psykisk lidelse. Dette gjør vi ikke bare med teknologiske løsninger, men også ved å tilby et rimeligere tilbud til våre klienter. Slik ønsker vi å bidra til at det sosioøkonomiske klasseskillet som dessverre finnes i vårt psykiske helsevesen kan reduseres.

Online psykologhjelp er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel behov for:

 • Foreldre- og familieveiledning
 • Familieterapi
 • Mekling i samlivsbrudd/skilsmisse,
 • Hjelp til å få til et foreldresamarbeid etter en skillsmisse, eller
 • Lever i et fysisk eller seksuelt voldelig hjem/forhold

Anbefaler vi at du oppsøke ditt lokale Familievernkontor.

Onlinepsykologene har som mål å gi mulighet for at flere kan få tilgang til private psykologtjenester, ved å gi et rimelig tilbud på psykologhjelp. Er våre priser fortsatt for kostbare for deg anbefaler vi deg å få en henvisning fra din fastlege til ditt lokale Distriktpsykiatriske Senter (DPS) eller til privatpraktiserende avtalespesialist – dvs behandlere med refusjonsrett som innebærer at staten dekker alle utgiftene ut over en egenandel.

Ønsker du ikke at din fastlege skal få innsyn i dine psykiske og private utfordringer er det mulig å bestille 2-3 timer med oss i Onlinepsykologene for å få en grundig utredning, vurdering og epikrise som kan brukes til henvisning til DPS eller avtalespesialist. Det er viktig å være klar over at de fleste avtalespesialister dessverre har noe ventetid og opptil 30% av henvisninger avvises.

Nedenfor finner du oversikt over psykiatere og psykologspesialister i Troms om psykologtjenester på nett ikke er noe for deg:

AVTALESPESIALISTER I TROMSØ

EIVIND ECKHOFF, SPESIALIST I PSYKIATRI

ELIN FOSHAUG, SPESIALIST I PSYKIATRI

MARTIN SCHUSTER, SPESIALIST I PSYKIATRI

AVTALESPESIALISTER I HARSTAD

CARL FREDRIK GAMST, SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI

AVTALESPESIALISTER I FINNSNES

ANITA HENNIE SIVERTSEN-BJØRKLUND, PSYKOLOGSPESIALIST

BRIT MARIT STOKKA, SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.