Depresjon

Depresjon. Tungsinn. Nedstemthet. Deppa. Lav på energi. Blåmandag. Trist. Flat. Nede. I kjelleren.  

Alle har kjent på følelsen av å være trist og nede av og til. Det er en normalreaksjon på livets mange utfordringer og svingninger. Men når er man egentlig «deprimert»? Og når trenger man hjelp? 

Hva er depresjon?

Depresjon er en diagnose bestående av flere symptomer som avviker fra det vanlige «jeg-et». Det vil si at du ikke tenker, føler eller oppfører deg på samme måte når du er deprimert, som når du er ved normal tilstand. Det er mange områder man merker endring på: 

  • Sinnsstemning: Følelsen av å være nedfor eller tung. Denne er subjektiv og ingen kan føle hva du føler. 
  • Appetitt: Det andre kan se er at du spiser mindre (har dårligere appetitt). 
  • Konsentrasjon: Du kan oppleve å ha mindre konsentrasjon, eller har mindre arbeidskapasitet. 
  • Egenomsorg: Du blir mindre selvivaretakende og slurver med hygiene, trening, sosial omgang. 
  • Søvn: Du kan få dårligere søvn; lengre innsovningstid, hyppigere oppvåkninger, våkne tidligere om morgenen, føle deg trøtt mer. 
  • Motivasjon: Du kan kjenne deg mindre tiltakslysten og tar mindre initiativ. 
  • Interesser: Du kan oppleve at ting som tidligere gledet deg eller var forbundet med hygge ikke lenger gir den samme følelsen. 
  • Tanker om selv: Noen føler seg utilstrekkelig og mindre verdt. 
  • Selvmordstanker: Noen får tanker om at livet er for tungt, eller at man ikke ønsker å leve. 

Når skal du søke hjelp?

Dersom du kjenner deg igjen i det overnevnte og har opplevd vesentlige endringer på de nevnte punktene over en periode på to uker eller mer kan det indikere depresjon. Det er viktig å ta kontakt med en profesjonell behandler for å stoppe og reversere den negative trenden du er inni. En psykolog kan hjelpe deg med å sortere tanker og følelser, gi deg verktøy for å komme deg ut av den depressive dalen og få et mer optimistisk syn på livet igjen. Det er også viktig å ta tak i depresjonen for å hindre langtids sykmelding og utfordringer på andre områder, som parforhold, forhold til venner, jobben og ikke minst forhold til livet. Dersom du har tanker om at du ikke ønsker å leve bør du kontakte fastlegen din. Dersom du har planer om å ta livet ditt må du kontakte legevakten eller ringe 113. 

Les gjerne innlegget om depresjon, skrevet av Stian Sørheim Espevoll i vår Fagblogg eller om 13 ulike måter å forstå og behandle depresjon. 

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?