Eksistensielle vansker

Forsterker jeg unødvendig min egen angst med å hele tiden bekymre meg for min eller andres potensielle død?

Derfor kan det være viktig å få klargjort, når man fokuserer på eksistensielle tema, om man også har behov for å få hjelp med mer depressive og angstmessige symptomer.

Det finnes noen aspekter med tilværelsen som alle mennesker, uavhengig om man har psykiske utfordringer, vil oppleve som angstvekkende.

Disse omtaler vi som eksistensielle grunnproblemer. De er uløselige problemstillinger og innebærer temaer som:

 • døden og dødsangst
 • eksistensiell ensomhet og felleskap
 • meningsløshet og mening
 • frihet og ansvar
 • livsangst

Hvorfor fokusere på eksistensielle tema?

Vi i Onlinepsykologene har tro på, til tross for at de eksistensielle temaene er uløselige, kan det likevel være viktig å reflektere over dem. Fordi det angår oss alle og kan bidra til at vi lever mer tilstedeværende verdibaserte liv.

Ved å dele sine tanker, bekymringer og følelser om de eksistensielle temaene med en person man har tiltro til

 • kan man føle seg mindre alene,
 • få hjelp med dødsangst og livsangst
 • forstå seg selv bedre og føle seg forstått,
 • utvikle seg som person,
 • bli mer ansvarfull og etisk bevisst
 • ta mer bevisste og verdibaserte livsvalg
 • bli mer tilstedeværende i hverdagen og med de viktige relasjonene våre
 • utvikle større aksept for livets utfordringer

For noen kan dette være en viktig prosess i å ta farvel med livet eller noen man er glad i.

Det kan også være til hjelp for å utvikle aksept eller å ta viktige avgjørelser i et stort veiskille i livet.

Når eksistensielle tema er en del av psykisk lidelse

Det er derimot ikke alltid at grubling og bekymring over døden eller meningsløsheten bare dreier seg om eksistensiell problematikk.

Det kan hende at det er en del av en depresjon eller angstproblematikk som opprettholder den psykiske lidelsen.

Er min grubling over døden og tiltaksløshet grunnet livets meningsløshet egentlig/også et uttrykk for depresjon?

Forsterker jeg unødvendig min egen angst med å hele tiden bekymre meg for min eller andres potensielle død?

Derfor kan det være viktig å få klargjort, når man fokuserer på eksistensielle tema, om man også har behov for å få hjelp med mer depressive og angstmessige symptomer.

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?