Sinnemestring

Sinneproblemer

For noen er sinne en destruktiv og ukontrollerbar følelse som skaper utfordringer i nære relasjoner og i arbeidslivet.

Dette kan skape vansker med:

 • nærhet og samarbeid i nære relasjoner
 • konflikter
 • å dele sårbarhet og behov
 • relasjoner og samarbeid på arbeidsplassen
 • å ta andres perspektiv
 • ta imot ordrer fra overordnede/autoriteter
 • impulskontroll
 • medførende skam og skyld over egne handlinger og aggresjon


Les mer om 8 grunner til hvorfor sinne blir vanskelig og destruktivt.

Sinne, aggresjon og vold

Vi skiller mellom sinne, aggresjon og vold. Sinne er selve følelsen. Den varme, kraftfulle følelsen som du kjenner i deg når du opplever at noe eller noen truer noe som er viktig for deg. Et eksempel på dette kan være at noen overskrider dine grenser. Sinne er derfor helt nødvendig for å sette grenser, stå opp for seg selv eller andre. Men sinne blir vanskelig når det gjentatte ganger, over tid, går negativt utover deg selv, eller dine nære relasjoner. Du opplever kanskje også manglende kontroll over det. Da kan sinnet skape mange problemer for deg. Et slikt sinne er som regel et tegn på at du ikke får det du trenger – du har noen behov som du ikke får dekket.

Aggresjon derimot, er en handling. Det er et angrep rettet mot omgivelsene, hvor hele kroppens forsvarssystem, den såkalte kamp/flukt-responsen aktiveres.
Vold er aggresjon (en aggresiv handling), som er ment å påvirke andre gjennom å skremme, skade, intimidere eller påføre smerte.

Sinne har altså mange fasetter, og blir særlig problematisk når det kommer ut som form av aggresjon eller vold. I sinnemestring jobber man for å fjerne eventuell aggressiv eller voldelig atferd, samtidig som man ønsker å beholde det sinnet som gjør deg i stand til å ta vare på deg selv.

Motsatt problem - når sinne er utilgjengelig

Andre kan ha motsatt vansker med sinne. I stedet for at man har for mye aggresjon er det helt undertrykt eller unngås.

Kanskje har sinnet blitt ulovlig, angstvekkende eller «farlig».

Da kan man ha vansker med:

 • selvhevdelse
 • å kommunisere behov
 • underkastelse og føyelse
 • å prioritere egne behov og gjennomføre egne ønsker og drømmer i arbeid og livet ellers
 • unngåelse og unnvikelse
 • grensesetting
 • skam og lav selvfølelse, selvforakt, selvrespekt

Få 8 tips til hvordan lære selvhevdelse og grensesetting.

Mulig å få hjelp

Den sinte, den som utfører aggresjonen, kan ofte selv i etterkant kjenne på skam og skyld. Dersom man er ansvarsfull og modige – til å konfronteres med eget sinne, skam og skyld – er det derimot mulig å oppsøke hjelp. For sin egen og de andre man er glad i sin skyld.

Vi i Onlinepsykologene har erfaring med å hjelpe folk med ulik form for sinneproblematikk enten det gjelder et ukontrollerbart sinne eller et undertrykt sinne.

Hva terapi kan være til hjelp for

Vi i Onlinepsykologene kan være til hjelp for å:

 • Forstå hvorfor sinne har blitt et problem
 • Gi verktøy til å regulere ned sinne og å ta seg nødvendige pauser
 • Utforske andre strategier
 • Bearbeide opplevelser som er kilden til sinne og slik bli mindre sint
 • Komme i kontakt med en sårbarhet, sorg, skyld eller skam som dekkes over av sinnet
 • Utvikle evnen til å se seg selv utenfra og å ta andres perspektiv
 • Forbedre impulskontrollen og evnen til være sint uten å aggere på det
 • Utvikle toleranse for egne følelser og angst
 • Lære om konstruktiv kommunikasjon av frustrasjon
 • Lære om de positive aspektene ved et konstruktivt sinne. Dvs sunn selvhevdelse og grensesetting
 • Lære å komme i kontakt med sinne (for dem som unngår og undertrykker sinne)

Les gjerne i fagbloggen vår dersom du ønsker å lære mer om

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?