landscape-3369304_1920

Redd for å møte naboen på venteværelset?

Har du opplevd å være i behov for noen å snakke med, men ikke har tilgang til hjelp? Har fastlegen lange ventelister, og er i tillegg kanskje den nærmeste naboen din? Hva med angsten for å møte sambygdinger på venteværelset og risikere å «blottelegge» at du går til psykolog?

Dette er reelle utfordringer i dagens distrikts-helsenorge.

Norge er et smalt og langstrakt land. I 2019 har vi 426 kommuner, hvorav mange små og spredt bebodde. Selv om kommunetallet er synkende grunnet sammenslåing ganger dessverre ikke dette alle innbyggere hva angår bedre tilbud av ulike tjenester. Sentralisering av bedrifter og arbeidsplasser, sentre og ikke minst helsetilbud, er noen konsekvenser av sammenslåingene. Der hvor det fra før av er langt mellom innbygger og tjenestestedene risikerer de nå enda lengre avstander. Svekkelser av helsetilbud gir potensielt økt risiko for flere syke som ikke får den hjelpen de trenger og i verste fall har krav på.

“HEI NABO!”

Tilbud om psykologtjenester er i utgangspunktet en mangelvare i norske kommuner. Til tross for at Regjeringen har lovpålagt alle kommuner å tilby sine innbyggere kommunepsykolog ved utgangen av 2020 løser ikke dette praktiske anliggender som geografiske avstander, åpningstider, kapasitetsutfordringer og ventelister, tilbud den enkelte psykologen kan gi (begrensede antall timer, begrenset erfaring, begrenset kompetanse). Selv om lovpålegget er bra i politiske øyne står mange kommuner stadig på stedet hvil, eller i dårligere posisjon, dersom sentraliseringen har flyttet et eksisterende tilbud fra innbyggerne i distriktet til mer sentrale områder.

Og selv om man kommer til hos psykologen kan det by på utfordringer. For i noen kommuner er innbyggertallet så lavt at alle kjenner alle. Dersom en lokal psykolog eller fastlege tar imot klientene sine på kontoret «vet alle det» ganske snart, og man risikerer den uheldige «snakkisen». Dette kan være et hinder i utgangspunktet for at noen oppsøker hjelp, men det kan også være slutten på et potensielt behandlingsforløp, fordi ubehaget ved at naboen vet, eller risikoen for å treffe naboen på venteværelset er avgjørende for at man velger bort den eneste hjelpen tilgjengelig.

Redd for å møte naboen på venteværelset? 1


ONLINE TERAPI HINDRER BLOTTLEGGING OG FJERNER BARRIERER

En enkel eliminering av problemet med å møte kjente på venteværelset, eller bare det å dra til de fysiske lokalene til psykologen, hvis kan være nok til å utløse angsten til en som bor i en liten kommune, er å benytte en løsning som ikke innebærer et fysisk oppmøte i det hele tatt. Her kommer online terapi inn. Ved hjelp av video kan psykolog og klient møtes helt anonymt foran hver sin skjerm og gjennomføre samtalen i ro og mak, uten å bekymre seg over hvem som har observert dem.

Og angående tilgjengelighetsproblematikken i småkommuner, som nevnt, viser statistikken viser at psykologer også sentraliserer seg, flytter seg bort fra småkommuner og etablerer seg i mer urbane områder. Det er flere psykologkontorer i sentrale storbyer enn i distriktet. Paradoksalt nok viser likevel forskning at landsbygda har høyere forekomst av alvorlige depresjoner enn storbyene (FHI): 10,1 % menn og 19,1 % kvinner opplever en alvorlig depresjon i løpet av livet. Dette betyr at hjelpen faktisk beveger seg bort fra problemet, som betyr høyere terskel for å gi hjelp til dem som trenger det.


MANGE FORDELER VED Å VELGE ONLINE TERAPI

Det er mange fordeler ved å benytte online terapi fremfor tradisjonell terapi. Og dersom du bor på landet, i en distriktskommune, desentralisert, er bevegelseshemmet, har utfordringer med å gå ut, ikke har tilgang til bil eller offentlig transport og mye mer, kan onlineterapi være beste hjelp for deg. Under følger noen av mange fordeler:

 • Enkelt: Online terapi er lettvint å gjennomføre og praktisk for alle.
 • Tilgang til hjelp: Hjelpen er kun noen tastetrykk unna på din mobil, PC eller nettbrett.
 • Tilgjengelighet: Ikke bekymre deg over ventelister. Onlinepsykologene god kapasitet og svarer raskt!
 • Ingen venteliste: Du slipper å vente på avklaring av dine spørsmål, kan få hjelp innen kort tid og dermed kan du benytte tiden din bedre.
 • Anonymitet: Du slipper å møte naboer på venteværelset.
 • Prisgunstig: Onlinepsykologene er konkurransedyktig på pris. Bare sjekk selv 🙂
 • Fleksibelt: Når passer det deg å ha time? Onlinepsykologene tilpasser oss dine behov.
 • Hjelp der du er: Sitt hjemme, på hytta, i bilen, i båten eller andre steder. Få hjelp der du er!
 • Lav terskel: Ingen avviser deg fordi du har for lite symptomer eller plager. Hos Onlinepsykologene får alle komme til og alle får hjelp.
 • Utenlands eller på ferie: Har du blitt syk eller opplevd plager når du er på reise? Med online terapi kan du få hjelp selv om du befinner deg langt fra Norge, eller nærmeste psykolog.
 • Umiddelbar hjelp: Har det skjedd noe akutt som gjør at du trenger noen å snakke med? Hos Onlinepsykologene får du svar innen 24 timer og kan få rask time.
 • Avklarende: Lurer du på noen symptomer, eller tror du at du har behov for profesjonell hjelp? Da kan du få avklarende samtale og finne ut hva du kan og bør gjøre videre.
 • Tidsbesparende: Ikke tenk på reisevei, kø i trafikken, på alle oppgavene du tilsidesetter ved å bruke mye tid på transport. Med online terapi får du hjelp raskt og uten å reise deg fra sofaen en gang.


HVEM PASSER ONLINE TERAPI FOR?

Online terapi kan være veldig nyttig og til god hjelp for deg som:

 • Har dårlig tilgang til psykologhjelp i din kommune
 • Bor i en liten kommune
 • Er redd for å bli observert av dine naboer
 • Bor langt uti distriktet, på en øy uten gode forbindelser til fastland, eller langt fra sentrumsområder
 • Er bevegelseshemmet
 • Har angst for å gå ut fra hjemmet
 • Kjenner psykologen (eller legen) i din kommune
 • Ønsker et fleksibelt tilbud
 • Ikke har tid i hverdagen til å prioritere reisetid og lange køer
 • Har barn hjemme
 • (Og ellers mange flere årsaker til at du ikke kommer deg ut)


ONLINEPSYKOLOGENE KAN HJELPE DEG

Onlinepsykologene har stor forståelse for at noen ønsker full anonymitet for sine anliggender hos psykologen. Derfor ønsker vi å nå ut til akkurat dem som ikke kan benytte seg at slike tilbud i sin kommune. Vi ønsker og å nå ut til dem som ikke har tilgang til psykolog grunnet noen av de ovennevnte tilfellene og særlig hva angår tid- og praktiske utfordringer.

Onlinepsykologene tilbyr raskt time. Vi hjelper deg der du er, med de utfordringene du har. Vi har god kompetanse på en rekke utfordringer.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.