people-2603521_960_720

Bedre samliv? Få 8 tips fra psykolog om hvordan

Et samliv kan være preget av mange utfordringer som f.eks:

 • mangel på tillit og åpenhet
 • mangel på intimitet og nærhet
 • mye konflikt og aggresjon
 • kritikk og deevaluering
 • underkastelse og undertrykkelse av egne behov
 • lite kvalitetstid

Det som ofte er gjennomgående i samlivsproblemer, samlivsbrudd og skilsmisser er vansker med å dele sårbarhet og balansere egne behov med partnerens og familiens behov.

Derfor ønsker vi i Onlinepsykologene å undersøke og presentere hvordan man kan skape en tillits- og åpenhetskultur. Forhåpentligvis kan dette være til hjelp for nettopp deres samliv.

HVA ER “SÅRBARHET” OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR ET SAMLIV?

«Sårbarhet» er det motsatte å beskytte seg dvs at man innviterer den andre til å bli kjent med ens sider som en normalt holder skjult.

Vi kan skjule vårt mest personlige og sårbare fordi

 • vi skammer oss
 • mangler tillit og er redd for at det skal få negative konsekvenser
 • kjenner på skyld
 • har vansker med eget sinne
 • har vansker med nærhet og intimitet

Dette har som oftest sammenheng med våre erfaringer i oppveksten og vår tilknytningsstil.

Hva er det vi «deler» når vi er sårbare da? Vi deler:

 • umøtte behov
 • frustrasjon
 • tvil, usikkerhet og ambivalens
 • konfliktfulle og vonde følelser
 • vonde minner og opplevelser
 • noe vi skammer oss over
 • noe vi kjenner skyld for
 • smerte
 • frykt og bekymringer

Dette våger vi derimot ikke å dele før vi har tillit nok til at den andre møter oss med interesse, omsorg, empati og forståelse. Les mer om hva som kjennetegner en terapeutisk relasjon for å lære mer om hvordan du kan møte dine nærmeste.

Vi utvikler tillit gjennom å øve oss i sårbarhet i en trygg relasjon i et behagelig tempo. Det er da viktig at man er sikker på at den andre vil møte oss med eksplisitt uttalt respekt, interesse, forståelse og omsorg. Dvs at man ikke bare lytter helt stille men deler vår empatiske relasjon med kroppsspråk, ansiktsuttrykk og ord.

Det er også viktig å vite at den andre faktisk ønsker å ta tilbakemeldingen eller behovene på alvor og utviser endringsvilje.

8 TIPS FOR Å ETABLERE EN UNDERSØKENDE ÅPENHETSKULTUR

Bedre samliv? Få 8 tips fra psykolog om hvordan 2
Bli enige om å «ta pulsen» på hverandres følelsesliv og lytt til hva partneren har på hjertet?

Ha et felles endringsprosjekt for et bedre samliv. Oppnå enighet om hva som er problemet, hva dere ønsker å endre, og om en plan og fremgangsmåte.

Her er noen tips til hvordan det kan gjøres:

1. ÅPENHET OM DET VANSKELIGE

Konstruktiv tilbakemelding og åpen kommunikasjon av frustrasjon og behov er avgjørende for et godt samliv. Det muliggjør også evt læring og endring dersom det er nødvendig. Uten tilbakemelding på hva vi gjør «feil» i relasjoner vil vi stagnere eller skape økt frustrasjon og irritasjon. Det er med andre ord en kilde til utvikling og en gjensidig inntoning.

2. IKKE LET ETTER ELLER HENG DEG OPP I FEIL

Naturligvis finnes motsatt grøft av overnevnte tips i form av at man hele tiden leter etter feil og noe man kan kritisere partneren for.

Dersom du over tid går på akkord med dine egne behov, bygger det seg opp et sinne og en opplevelse av å bli overkjørt, nedprioritert. Dersom du hele tiden forsøker å påpeke feil hos den andre, vil du fort komme i konflikt og skape en opplevelse hos den andre av at vedkommende ikke er god nok. Derfor: En «gylden middelvei» er ofte løsningen.

3. OPPMERKSOMHET RUNDT HVERANDRES BEHOV

Det viktigste er trolig at man beholder og opprettholder bevisstheten rundt, ønsket om og viljen til å være oppmerksom den andres behov, tanker og opplevelser.

Sett av kvalitetstid til å lytte til hverandre, men også til deg selv!

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Vi tilbyr også webinarer.

4. KJENN TIL HVERANDRES BEHOV

For å etablere en konstruktiv kultur bør man ha kjennskap til hverandres behov og ha et felles ønske om å hjelpe hverandre i å nå disse.

5. REFERER TIL, OG BRUK PLANEN

Når dere har eksplisitt blitt enig om hva dere ønsker å endre til det bedre i parforholdet og hvordan er det lettere å snakke om deres utfordringer når de oppstår. Da dere allerede har en felles forståelse og plan kan den ene lettere invitere til en konstruktiv dialog. Her er
et eksempel:

«Jeg skjønner at dette er vanskelig for deg ut ifra det du fortalte meg og dine behov. Samtidig så ble vi enige om å forsøke å endre dette og å gjøre det ved å snakke mer åpent om hva som er vanskelig. Klarer du å sette ord hva det er som gjør at du får behov for å beskytte deg? Jeg har behov for og ønsker å forstå deg bedre slik at vi kan få det bedre.

6. VIS FORSTÅELSE OG TÅLMODIGHET

Hvis det kombineres med en felles forståelse for at vi samtidig er sårbare for vurderinger og korrigeringer kan man kommunisere mer respektfullt og anerkjennende. Ha tålmodighet for at et parforhold er en prosess og at det tar tid å endre seg.

7. ANERKJENN OG VALIDÉR ALLE FORSØK

Det å endre seg er ikke lett. Derfor er det viktig at man anerkjenner og validerer hverandres forsøk. Et slikt støttende parforhold legger til rette for at man får et bedre og mer ivaretagende samliv.

8. SELVFORSTERKENDE ÅPENHET OG TILLIT

Denne enigheten om et felles endringsprosjekt vil skape en trygghet og tillit som også kan muliggjør økt åpenhet og lavere terskel for å dele de viktige men sårbare temaene og følelsene.


SAMLIV MED DYBDE: HA KJENNSKAP TIL HVERANDRES FORTID OG BAKGRUNN

Sinne og samliv. Sinne omhandler ikke nødvendigvis bare ens nåværende partner men kan ha sammenheng med tidligere vanskelige relasjoner. Da kan det værelasjonellere viktig å ha en åpenhet og ydmykhet rundt dette.

Ja, av og til man kan snakke helt eksplisitt om det og si til hverandre.

«Jeg vet rasjonelt at du ikke mente det. Likevel føler jeg meg sint. Jeg tror kanskje at den gutten/jenta i meg, som aldri ble sett, har behov for å bli forstått og møtt med omsorg nå. Kan du gjøre det for meg?»

Dette er ingen unnskyldning, hvis man har vansker med et utagerende sinne, men kan være en forklaring på hvorfor. Den kan også gjøre overgangen lettere fra den ofte lite konstruktive skammen og selvbebreidelsen over til den selvransakende ansvarsfulle skylden som ønsker forsoning.

Slik kan man lettere føle seg forstått og man kan ha et samliv preget av en felles undersøkende kultur.

“UPSANN, HVA SKJEDDE NÅ?”

Kan være et litt humoristisk mantra man kan ta med seg i hverdagen når man mister oppmerksomheten og besinnelsen litt. Dette kan gi mulighet for innhentelse, unngå skam og skape et rom for å utvikle en felles forståelse.

Åpenhet og vilje til endring er ikke bare viktig i et samliv men kan også være spennende og berike relasjonen!

Ved å forsøke å dele det sårbare – enten det er i form av sorg, sinne, skam, skyld, bekymringer eller umøtte behov – kan vi kommer hverandre nærmere og leve mer intime samliv.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.