Relasjonelle vansker

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Folk tar ofte kontakt med psykologer grunnet relasjonelle vansker som konflikter, samlivsbrudd og ensomhet.


Mange tar også kontakt grunnet ikke-identifiserte utfordringer. Man opplever at det er vanskelig i en nær relasjon men vet ikke hvorfor.

Typiske utfordringer

Typiske relasjonelle utfordringer kan være:


 • vansker med nærhet og intimitet
 • ensomhet
 • avhengighet/lite selvstendighet
 • likgyldighet/for mye uavhengighet
 • det å binde seg/forplikte seg
 • det å gi slipp (sorg)
 • frykt for deevaluering, avvisning eller latterliggjøring
 • vansker med å dele egne behov og sårbarhet
 • vansker med tillit og opplevelse av fiendtlighet
 • dårlig kommunikasjon og mye konflikt
 • dominans og destruktivt aggresjon
 • føyelse, unnvikelse og underkastelse
 • selvhevdelse
 • grensesettelse

Hvordan Onlinepsykologene kan være til hjelp

Vi i Onlinepsykologene har erfaring med å hjelpe klienter med sine relasjonelle utfordringer. Dette kan både gjøres som parterapi eller individualterapi.


Man kan få hjelp med:
 • å forstå bedre hvorfor man har de relasjonelle utfordringene man har (sammenheng med oppvekst)
 • identifisere uheldige relasjonelle mestringsstrategier
 • utforske andre strategier og tilnærminger
 • få øvd seg i en trygg relasjon til å være åpen, ærlig, og sårbar
 • utvikle evnen til å ta andres perspektiv
 • lære å bedre kommunisere egne behov og perspektiv
 • lære seg selvhevdelse og grensesetting


Hvis dette høres ut som noe du trenger og ønsker hjelp med ta gjerne kontakt her.

Vi i Onlinepsykologene ønsker gjerne å være til hjelp for deg/dere.


Les gjerne i fagbloggen vår dersom du ønsker å lære mer om:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Folk tar ofte kontakt med psykologer grunnet relasjonelle vansker som konflikter, samlivsbrudd og ensomhet.


Mange tar også kontakt grunnet ikke-identifiserte utfordringer. Man opplever at det er vanskelig i en nær relasjon men vet ikke hvorfor.

Typiske utfordringer

Typiske relasjonelle utfordringer kan være:


 • vansker med nærhet og intimitet
 • ensomhet
 • avhengighet/lite selvstendighet
 • likgyldighet/for mye uavhengighet
 • det å binde seg/forplikte seg
 • det å gi slipp (sorg)
 • frykt for deevaluering, avvisning eller latterliggjøring
 • vansker med å dele egne behov og sårbarhet
 • vansker med tillit og opplevelse av fiendtlighet
 • dårlig kommunikasjon og mye konflikt
 • dominans og destruktivt aggresjon
 • føyelse, unnvikelse og underkastelse
 • selvhevdelse
 • grensesettelse


Hvordan Onlinepsykologene kan være til hjelp

Vi i Onlinepsykologene har erfaring med å hjelpe klienter med sine relasjonelle utfordringer. Dette kan både gjøres som parterapi eller individualterapi.


Man kan få hjelp med:

 • å forstå bedre hvorfor man har de relasjonelle utfordringene man har (sammenheng med oppvekst)
 • identifisere uheldige relasjonelle mestringsstrategier
 • utforske andre strategier og tilnærminger
 • få øvd seg i en trygg relasjon til å være åpen, ærlig, og sårbar
 • utvikle evnen til å ta andres perspektiv
 • lære å bedre kommunisere egne behov og perspektiv
 • lære seg selvhevdelse og grensesetting


Hvis dette høres ut som noe du trenger og ønsker hjelp med ta gjerne kontakt her.

Vi i Onlinepsykologene ønsker gjerne å være til hjelp for deg/dere.


Les gjerne i fagbloggen vår dersom du ønsker å lære mer om: