Bilde: wiki.commons

Hvorfor eksistensiell psykologi er viktig for ditt liv

Det finnes noen aspekter med tilværelsen – eksistensielle tema – som alle mennesker, uavhengig om man har psykiske utfordringer, vil oppleve som angstvekkende. Disse omtaler vi som eksistensielle grunnproblemer.

De er uløselige problemstillinger og innebærer tema som:

Temaene er sentrale i terapitradisjonene eksistensiell- og humanistisk psykologi.

 

HVORFOR FOKUSERE PÅ EKSISTENSIELLE SPØRSMÅL?

Vi i Onlinepsykologene har tro på, til tross for at de eksistensielle temaene er uløselige, at det likevel kan være viktig å reflektere over dem. Fordi det angår oss alle og kan bidra til at vi lever mer tilstedeværende verdibaserte liv.

Ved å dele sine tanker, bekymringer og følelser om de eksistensielle temaene med en person man har tiltro til:

 • kan man føle seg mindre alene,
 • forstå seg selv bedre og føle seg forstått,
 • utvikle seg som person,
 • og ta mer bevisste livsvalg.

For noen kan dette være en viktig prosess i å ta farvel med livet eller noen man er glad i. Det kan også være til hjelp for å utvikle aksept eller å ta viktige avgjørelser i et stort veiskille i livet.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Vi tilbyr også webinarer.

NÅR EKSISTENSIELLE TEMA ER EN DEL AV PSYKISK LIDELSE

Det er ikke alltid at grubling og bekymring over døden eller meningsløsheten bare dreier seg om eksistensiell problematikk. Det kan hende at det er en del av en depresjon eller angstproblematikk som opprettholder den psykiske lidelsen.

Er min grubling over døden og tiltaksløshet grunnet livets meningsløshet egentlig et uttrykk for depresjon?

Forsterker jeg unødvendig min egen angst ved å hele tiden bekymre meg for min eller andres potensielle død?

Det kan derfor det være viktig å få klargjort, når man fokuserer på eksistensielle tema, om man også har behov for å få hjelp med depresjons– og angstsymptomer.

De ulike terapitradisjonene tilnærmer seg eksistensielle problemer ulikt:

 • kognitiv terapi forstår man det i større grad som uhensiktsmessig grubling og bekymring og sikkerhetsatferd som trigger, opprettholder og forsterker angst og depresjon.
 • metakognitiv terapi er man til stor grad enig med antagelsen i den kognitive tradisjonen men i stedet for å fokusere på selve tankeinnholdet og dets gyldighet, sannsynlighet og realisme utforsker man de underliggende antagelsene om hvorfor man tror at det er viktig å gruble eller bekymre seg. Ved hjelp av ulike atferdseksperiment tester man disse antagelsene ut og får oppleve at det ikke stemmer.
 • emosjonsfokusert terapi har man fokus på å møte hverandre med forståelse, omsorg og aksept i den eksistensielle angsten slik at man kan få bearbeidet livsbegrensende angst, skam, skyld, frustrasjon eller sorg ved å tilgang til grunnfølelser og økt selvmedfølelse.
 • psykodynamisk terapi er også fokuset på ubearbeidete følelser og tilknytningsrelasjoner  samtidig som man utforsker hva de bevisste angstvekkende bekymringene og grublingen distraherer oss fra kroppen, konfliktftulle følelser, behov og minner i det ubevisste. Kan det hende at vi bærer på ubevisst skyld og dermed en opplevelse av at vi ikke «fortjener noe godt» eller at vi «fortjener straff» og at dette skaper angst både for livet og døden? Man får også hjelp til å regulere ned angst og bygge økt angstkapasitet slik at man i større grad kan håndtere sterke indre konflikter og følelser. Det å få tilgang til ubevisst aggresjon kan være en viktig del av en psykodynamisk terapiprosess for å mestre fortvilelse, hjelpesløshet og håpløshet samtidig som det gir oss handlekraft og mot til å leve det livet vi egentlig ønsker å leve men som vi ikke føler oss kapable til eller er redde for. Dette kan gi rom for vilje, mestringstro og mestringsglede og at man våger å realisere ambisjoner, drømmer og mål.

ONLINEPSYKOLOGENES ARTIKKELSERIE OM EKSISTENSIELLE VANSKER

 1. Døden – Fra dødsbevissthet til livsbevissthet
 2. Meningsløshet – Hvordan håndtere livet når det føles meningsløst?
 3. Frihet, ansvar og livsangst – Hvorfor er det så vanskelig å ta valg?
 4. Ideal deevaluerer oss og skaper mislykkethet
 5. Hvordan håndtere ensomhet og få venner
 6. Praktisk eksistensialisme: Hvordan håndtere eksistensielle vansker? Med aksept og tilstedeværelse. (kommer)
Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.