question-mark-1872665_1920

Grubling og bekymring: Slik mestrer du

Grubling og bekymring er en del av vår alles hverdag. Noen kan oppleve at grublingene og bekymringene tar overhånd, kommer ut av kontroll. Det kan være de samme tankene som kommer om og om igjen, går på tomgang, har mistet deres nytteverdi.

Grubling og bekymring er nemlig nyttig – hvis det fører til en konkret handling.
Grubling er å tenke tilbake på hendelser som har forekommet, ofte med den hensikt å lære av den, for å kunne håndtere nye, lignende situasjoner bedre.
Bekymring er evnen til å tenke fremover, planlegge, og forberede oss på fremtidige hendelser, med den hensikt å håndtere dem bedre.

Opplever du at grubling og bekymring har tatt overhånd? Stjeler det mye av tiden din, og like mye av energien din? Opplever du lite eller ingen kontroll over det? Grubling og bekymring er ikke ukontrollerbare, men mange velger måter å håndtere disse tankene på, som forsterker oppelvelsen av kontrolltap. I det følgende skal jeg beskrive en strategi, som mange av mine klienter har hatt nytte av, og som kan hjelpe deg å redusere tids- og energibruk på grubling og bekymring.

GRUBLING OG BEKYMRING – TEKNIKK

 1. Sett av en fast tid på dagen, maks 15-20 minutter – dette er din gruble- og bekymringstid. I denne tiden kan du gruble og bekymre deg så mye du bare orker. Ikke gjør det for sent på kvelden, det kan virke forstyrrende på søvnen.
 2. I bekymringstiden kan du sortere gruble- og bekymringstankene i det du får gjort noe med og det du ikke kan gjøre noe med.
 3. Ting du likevel ikke får gjort noe med kan du legge vekk. For det du kan gjøre noe med, kan du stille deg selv noen hjelpende kontrollspørsmål;
  «Hvilke råd ville jeg gitt til en god venn i min situasjon?»
  «Hvordan har jeg taklet lignende situasjoner tidligere?
  «Hvem kan hjelpe meg?»
  «Er dette noe jeg MÅ forberede meg på, eller kan jeg forsøke å ta det på sparket?»
 4. Når gruble- og bekymringstanker melder seg utenfor denne tiden, så skal du øve deg på vennlig å avvise dem, og bare la dem passere. Noen liker å se for seg mentale bilder (f.eks. at man står ved elvebredden, ser tankene passere i elven, og flyter lenger og lenger vekk).
 5. Mange sliter med at gruble- og bekymringstanker melder seg når de skal sove. Ha gjerne en skriveblokk ved sengen, og dersom det er ting du MÅ gruble eller bekymre deg over for å finne ut av, skriv ned tankene før du legger deg, og ta det heller i neste dags gruble- og bekymringstid. Du sover best hvis du klarer å holde sengen som din bekymringsfrie sone.

Husk at det er med denne teknikken som med alle andre ting; øvelse gjør mester. Lykke til!

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.