Om Onlinepsykologene AS

Om Onlinepsykologene AS 1

Onlinepsykologene AS ble stiftet 12. oktober 2017 og eies i lik brøk av psykologene Kyrre Dyregrov, Stian Sørheim Espevoll og Bjørnar Haara.

Om Onlinepsykologene AS 2

Kyrre Dyregrov

Daglig leder

Stian Sørheim Espevoll

Stian Sørheim Espevoll

Bedrifts- og personalansvarlig

Nytt portrett - Bjørnar Haara

Bjørnar Block-Haara

Fag- og kvalitetsansvarlig

Vår visjon

Onlinepsykologenes visjon med å tilby online terapi gjennom videokonsultasjon er:

  1. Å øke tilgjengeligheten og senke terskelen for å få tidlig psykologhjelp for alle nordmenn enten man befinner seg i byen, på bygda eller utenlands.
  2. Å forebygge utviklingen av mer alvorlig psykisk lidelse da en lavere terskel og økt tilgjengelighet muliggjør tidligere hjelp.
  3. Å nå nye målgrupper som tradisjonelt ikke oppsøker psykologhjelp grunnet frykt for stigma, isolasjon eller at det oppleves som tungvint og fremmed.

Juridisk navn: Onlinepsykologene AS
Org. nr: 919 857 501
Postadresse: Helletoppen 36, 5177 BJØRØYHAMN

Kyrre og Stian er også på eiersiden i Employ – Trygghet og orden for selvstendig næringsdrivende