Om Onlinepsykologene AS

Om Onlinepsykologene AS 1

 

Onlinepsykologene AS ble stiftet 12. oktober 2017 og eies i lik brøk av psykologene Kyrre Dyregrov, Stian Sørheim Espevoll og Bjørnar Haara.

Onlinepsykologenes visjon med å tilby online terapi gjennom videokonsultasjon er:

  1. Å øke tilgjengeligheten og senke terskelen for å få tidlig psykologhjelp for alle nordmenn enten man befinner seg i byen, på bygda eller utenlands.
  2. Å forebygge utviklingen av mer alvorlig psykisk lidelse da en lavere terskel og økt tilgjengelighet muliggjør tidligere hjelp.
  3. Å nå nye målgrupper som tradisjonelt ikke oppsøker psykologhjelp grunnet frykt for stigma, isolasjon eller at det oppleves som tungvint og fremmed.
  4. Å senke de sosiale klasseskillene som finnes i det norske psykiske helsevernet ved å kunne tilby billigere terapi med private psykologer.

Juridisk navn: Onlinepsykologene AS
Org. nr: 919 857 501
Postadresse: Helletoppen 36, 5177 BJØRØYHAMN

Daglig leder: Stian Sørheim Espevoll
Styreleder: Kyrre Dyregrov

Kyrre og Stian er også på eiersiden i Employ Psykolog – Trygghet og orden for private psykologer.