dispute-4033280_960_720

Parforhold i krise? 8 tips fra psykolog.

Er parforholdet i krise? Er forholdet preget av konflikter grunnet aggresjon, svik og mistillit? Trenger dere hjelp til konfliktløsning eller å lære bedre kommunikasjon? Savner du at dine behov og følelser blir gitt oppmerksomhet, omsorg og prioritet? Har du vansker med å stå opp for deg selv og dine behov eller å si ifra når dine grenser blir tråkket over?

Da bør du lese videre for å få råd og veiledning av Onlinepsykologene til selvhjelp. Disse er skrevet for deg som ønsker å unngå samlivskrise og samlivsbrudd eller ønsker hjelp og råd for hvordan det kan håndteres.

KRISE I PARFORHOLDET? 8 ARTIKLER TIL VEILEDNING FOR ET BEDRE PARFORHOLD:

1. HVORFOR SÅ SINT?

Få økt forståelse for 8 grunner til hvorfor sinne kan bli et problem for deg eller din partner.

2. UHELDIGE RELASJONELLE STRATEGIER

Lær mer om hvilke feil vi gjør i nære relasjoner og hva som kan gjøres i stedet.

3. 8 TIPS TIL GOD KOMMUNIKASJON

Les og lær om hva som kjennetegner god og dårlig kommunikasjon i parforholdet.

4. SELVHEVDELSE OG GRENSESETTING

Lær om hvordan du kan stå opp for egne behov, meninger og sette sunne grenser for deg selv og få 8 konkrete tips.

5. FÅ 8 TIPS FOR ET BEDRE SAMLIV

Lær om hvordan du og din partner kan lage en tillitsbasert åpenhetskultur sammen.

6. TERAPEUTISK RELASJON

Lær om hva som kjennetegner en terapeutisk relasjon og hvordan du kan få det til med noen du har tillit til.

7. KONFLIKTLØSNING

Lær om hvordan du kan håndtere, løse og unngå konflikter i parforholdet (kommer).

8. VANSKER MED TILLIT OG TILKNYTNING

Lær om hvorfor du har så lav tillit til andre.


Bestill time med en av oss i Onlinepsykologene dersom du ønsker mer hjelp med å unngå eller å håndtere en samlivskrise eller et samlivsbrudd, eller hjelp til å få et bedre parforhold.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.