Vår kompetanse

Psykiske plager

Angst

En av de psykiskene plagene som forekommer mest hyppig er angst. Klikk for å lese mer om forskjellige typer angst.

Depresjon

Det finnes gode behandlingsmetoder for depresjon, selv om det kan synes tungt og håpløst. Trykk for å lese mer om depresjon.

Søvnproblemer

Når sengen ikke lenger er et fristed, finnes det svært effektive metoder for å bedre søvnen.

Stress

Alle opplever stress i hverdagen. Når stress blir kronisk, og strekker seg over lang tid, kan det være lurt å søke hjelp. Les mer om stress her.

Sinnemestring

Det er normalt og hensiktsmessig å være sint av og til. Er du ofte sint, og til og med aggressiv eller voldelig, vil sinnet ditt bli problematisk for deg selv og andre. Les mer.

Livskriser

Alle opplever en eller flere kriser i livet. Kriser kan overvelde både deg og dem rundt deg.

Traumer

Les mer om hvordan traumatiske opplevelser kan påvirke deg og dem rundt deg.

Utbrenthet

Klikk for å lese mer om årsaker til og tegn på utbrenthet.

Relasjonelle vansker

Vi mennesker er flokkdyr og avhengige av andre. Trykk for å lese mer om relasjonelle vansker.

Selvfølelse

Her kan du lese mer om selvfølelse, og hvordan vi kan hjelpe deg med dette.

Eksistensielle vansker

Klikk for å lese mer om hvordan eksistensielle vansker kan arte seg.

Behandlingsmetoder

Kognitiv terapi

I kognitiv terapi er man særskilt opptatt av sammenhengen mellom tanker, følelser, atferd og kroppslige fornemmelser.

Intensiv dynamisk korttidsterapi

I denne retningen er hovedtanken at ubevisste følelser holdes på avstand av dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Klikk for å lese mer.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi tar utgangspunkt i hvordan vi forholder oss til tankene våre.

EMDR

EMDR ser psykisk uhelse som et resultat av ubearbeidede minner som trigges og gir uhensiktsmessige reaksjoner, med utslag i følelser, tanker, atferd og kropp.

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?