body-of-water-3303563_640

Finn psykolog Alta, Vadsø og omegn

Psykologer som hjelper deg i og rundt Alta og Vadsø

På denne siden finner du en oversikt over:

 • Psykologer i nærheten av deg
 • Avtalespesialister i nærheten av deg
 • Psykiatere med refusjonsordning i nærheten av deg

Men har du vurdert, som flere og flere nordmenn gjør, å velge psykolog over nett?

Det er mange grunner for hvorfor det å benytte seg av psykolog online blir mer og mer foretrukket. Onlinepsykologene er blant de i Norge med lengst erfaring her.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen.

Hvorfor vurdere psykolog på nett?

Like effektivt

Forskning viser at online terapi er like effektivt som tradisjonell terapi på kontor.

Trygt

Samtalen gjøres i et fullkryptert samtalerom, og følger de samme lovene som andre psykologer.

Tidsbesparende

Å benytte seg av psykolog online sparer deg tid. Våre psykologer er tilgjengelig når du er.

500+ konsultasjoner hver måned 

En 100% trygg tjeneste

Tilgjengelig dag, kveld og helg

PÅ JAKT ETTER PSYKOLOG I ALTA, HAMMERFEST ELLER VADSØ?
FÅ HJELP NÅ DER DU ER – UTEN LANG VENTETID

Finn psykolog Alta, Vadsø og omegn 1

Har du behov for å snakke med noen? Vi i Onlinepsykologene kan og ønsker å hjelpe. Ved å tilby våre tjenester over nett ønsker vi å gi et rimelig, men like effektivt tilbud på psykologitjenester til alle nordmenn. Vi krever ingen henvisning og har ikke noe venteliste.

Vi er i dag et team bestående av en rekke autoriserte psykologer og psykologspesialister med bred kompetanse.

Flere nordlendinger, finmarkinger og tilflyttere til Nord-Norge har tatt kontakt med Onlinepsykologene for å få online psykologhjelp og er svært takknemlig for denne muligheten.

Som denne artikkelen vil fremheve finnes det mange gode praktiske grunner til dette.

 

HVORFOR VELGE PSYKOLOG PÅ NETT?

Det er mange grunner til å velge psykolog på nett. For det første er det like effektivt og trygt. Det er også for mange enklere og mindre tidkrevende. Vi tilbyr også mer fleksibilitet enn en vanlig psykolog, da vi gir mulighet for å bestille samtaler både på kveld og i helg, i tillegg til ukedager. Vi krever heller ingen henvisning fra fastlege.

Hjelp på nett er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel alvorlig rusmisbruk, potensiell psykoseproblematikk, eller går med konkrete selvmordplaner bør du oppsøke legevakten. Du finner mer informasjon om hvem online psykologtjenester passer for og ikke passer for her.

ER DU USIKKER PÅ OM DU TRENGER HJELP?

Psykiske plager er ikke uvanlig. Faktisk har nesten en av fire nordmenn hvert år behov for å snakke med noen en eller flere ganger i livet. Kjenner du at du har vansker med nedstemthet, lav energi, lyst og motivasjon? Eller opplever du tap av glede og mening? Kjenner du på mye sinne, fortvilelse eller andre vonde følelser? Da kan vi i Onlinepsykologene hjelpe deg.

Les mer om hvilke plager vi kan hjelpe med her.

MER OM ONLINEPSYKOLOGENE

Onlinepsykologene ble startet i 2017 med en visjon om at online terapi kunne bidra til å senke terskelen for folk til å oppsøke og få hjelp tidligst mulig slik at unødvendig og alvorlig psykisk lidelse kan forebygges.

Les mer om oss her.

 

PSYKOLOG FINNMARK – UMIDDELBAR HJELP UANSETT HVOR DU BOR

Psykolog Finnmark – Det er mangel på offentlige psykologer og fastleger i Nord-Norge noe som fører til lange ventelister – særlig fordi fastlegene har begrenset med tid og ressurser og allerede er overarbeidet.

Takket være internettets muligheter kan du derimot få hjelp av psykolog nå uansett hvor du bor i Nord-Norge om det er Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp. Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø eller Vardø.

Grunnet store avstander er det også ofte upraktisk og uattraktivt å måtte reise hele veien for å oppsøke psykologen. Ikke minst risikerer man på små steder å møte naboen på venteværelset eller at det er en bekjent eller kollega som er psykologen eller fastlegen.

Når man får hjelp av privat psykolog på nett er dette derimot ikke en utfordring lengre – noe som medfører at også nordlendinger kan få den psykologhjelpen de fortjener på lik linje med andres steder i vårt langstrakte land.

PSYKOLOG ALTA – KORT VENTELISTE

Psykolog Alta. Flere steder i Norge har minst 1 års ventetid for å få tilgang til en offentlig psykolog.

Da fastlegene er presset med få ressurser og er overarbeidet har de heller dessverre ikke så ofte tid til lengre samtaler med de som sliter psykisk.

Derfor er terapi med online psykolog et godt alternativ – da kan må få hjelp innen få dager ofte på samme dag man tar kontakt.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Alta.

PSYKOLOG HAMMERFEST – FÅ HJELP NÅ DER DU ER

Psykolog Hammerfest. Når man går til psykolog online trenger man ikke en henvendelse fra fastlegen eller en utredning. Man kan selv ta kontakt her og nå der du bor og bestille en psykologsamtale til fleksible tider uten ventetid – hvis man selv ønsker det.

Dette kan være viktig når man trenger støtte og veiledning i en livskrise eller sterk fortvilelse eller når man isolerer seg mye.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Hammerfest.

PSYKOLOG SØR-VARANGER – SLIPPER Å MØTE NABOEN PÅ VENTEVÆRELSET

Psykolog Sør-Varanger. Selv om økt åpenhet er et fokus i media er det fortsatt mange som opplever psykisk lidelse som et stigma og tabu.

Dette medfører at mange ikke våger å oppsøke hjelp da man er redd for å møte bekjente eller naboen på venteværelset. For helsearbeidere som sliter selv er dette særlig en utfordring og terskel – ønsker man å bli behandlet av en kollega?

Med online psykolog vil man derimot ivareta sitt privatliv og anonymitet.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Øst-Finnmark.

PSYKOLOG VADSØ – INGEN REISEVEI

Psykolog Vadsø. Norge er et langstrakt land med isolerende avstander særlig når man bor på vidda, på en øy, i en fjord eller en dal. Dette er særlig en utfordring når man bor i Nord-Norge og Finnmarksområdet.

Dette medfører dessverre at mange ikke oppsøker hjelp da det ville vært for tungvint.

Derfor er videosamtaler med psykolog på nett en unik mulighet til å få hjelp uansett hvor man bor og uansett årstidenes vær og vind. Man er ikke avhengig av hverken bil, båt, snøscooter eller småfly for å komme seg frem – man trenger bare å logge seg på internettet.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Øst-Finnmark.

PSYKOLOG PORSANGER – LAV TERSKEL

Psykolog Porsanger:

De praktiske og sosiale fordelene med

 • ingen venteliste,
 • ingen reisevei,
 • full anonymitet og
 • lavere priser

vil forhåpentligvis medføre at flere vil gi terapi med psykolog en sjanse mye tidligere i vanskene sine.

Slik at man slipper å lide unødvendig og alene og forverrer situasjonen sin.

Dette vil også forhåpentligvis medføre at folk som grunnet bosted, frykt for stigma eller isolasjon og derfor tradisjonelt sett ikke oppsøkte hjelp nå får unike muligheter til endelig å få hjelp.

Onlinepsykologene hjelper og har hjulpet mange mennesker med diverse livsutfordringer som bor i Nord-Norge og vi ønske svært gjerne å nå ut til flere som trenger og ønsker hjelp.

Utsettes du dermed for vold, overgrep eller har andre store utfordringer i familien anbefaler vi deg å oppsøke ditt lokale familievernkontor i Indre Finnmark.

 

AVTALESPESIALISTER I FINNMARK

Vi i Onlinepsykologene ønsker å gjøre psykologtjenester mer tilgjengelig og slik senke terskelen for å få tidlig, effektiv og rask hjelp når en trenger det. En lavere terskel for å be om hjelp vil bistå til å forebygge alvorlig psykisk lidelse. Dette gjør vi ikke bare med teknologiske løsninger, men også ved å tilby et rimeligere tilbud til våre klienter. Slik ønsker vi å bidra til at det sosioøkonomiske klasseskillet som dessverre finnes i vårt psykiske helsevesen kan reduseres.

Online psykologhjelp er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel behov for:

 • Foreldre- og familieveiledning
 • Familieterapi
 • Mekling i samlivsbrudd/skilsmisse,
 • Hjelp til å få til et foreldresamarbeid etter en skillsmisse, eller
 • Lever i et fysisk eller seksuelt voldelig hjem/forhold

Anbefaler vi at du oppsøke ditt lokale Familievernkontor.

Onlinepsykologene har som mål å gi mulighet for at flere kan få tilgang til private psykologtjenester, ved å gi et rimelig tilbud på psykologhjelp. Er våre priser fortsatt for kostbare for deg anbefaler vi deg å få en henvisning fra din fastlege til ditt lokale Distriktpsykiatriske Senter (DPS) eller til privatpraktiserende avtalespesialist – dvs behandlere med refusjonsrett som innebærer at staten dekker alle utgiftene ut over en egenandel.

Ønsker du ikke at din fastlege skal få innsyn i dine psykiske og private utfordringer er det mulig å bestille 2-3 timer med oss i Onlinepsykologene for å få en grundig utredning, vurdering og epikrise som kan brukes til henvisning til DPS eller avtalespesialist. Det er viktig å være klar over at de fleste avtalespesialister dessverre har noe ventetid og opptil 30% av henvisninger avvises.

Nedenfor finner du oversikt over psykiatere og psykologspesialister i Finnmark om psykologtjenester på nett ikke er noe for deg:

AVTALESPESIALISTER I ALTA

​KRISTIN JAKOBA DAHN, SPESIALIST I KLINISK PSYKOLOGI

AVTALESPESIALISTER I ALTA

​KRISTIN JAKOBA DAHN, SPESIALIST I KLINISK PSYKOLOGI

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.