Artikkelserie om følelser som ressurs i våre liv

Fortvilet, deprimert og overveldet mann som trolig ikke er i kontakt med sine undertrykte følelser. Han mister dermed tilgang til viktige og helbredende følelser og ressurser i sitt liv.
Kilde: PxHere

Artikkelserie om følelser

Vi i Onlinepsykologene ønsker å gi deg en forståelse for hvorfor følelser er viktige verktøy i våre liv og i terapi. Derfor vil vi over en serie av flere artikler gå i dybden på hvordan man enten på egen hånd eller i terapi kan jobbe med emosjoner.

Forhåpentligvis kan det være til hjelp i din hverdag og/eller i et terapiforløp. Dette enten du sliter med for mye, sterke, kaotiske og overveldende affekter, eller undertrykker dem og mister motivasjon, energi, glede og mening.

Vi har tro på at økt teoretisk forståelse for viktige elementer i terapi kan gi økt selvmedfølelse, kan være regulerende i seg selv, og gi mestringstro.

Vi ønsker derfor å inviterer deg til å:​

Del 1. Få en grunnleggende forståelse for:
a) Hva følelser er?
b) Affekters funksjon: Hvorfor har vi følelser og hvorfor trenger vi dem?

Del 2. Når emosjoner blir overveldende: Bli kjent med ditt toleransevindu for følelser, og hvordan du selv kan identifisere når du er innenfor og utenfor

Les om hvordan skille mellom og håndtere skam og skyld.

Del 3. Lære om hvorfor og hvordan kan man få vansker med følelser (kommer snart). Les om hvorfor sinne kan bli vanskelig

Del 4. Lære om ulike uhensiktsmessige og hensiktsmessige måter vi håndterer følelser på.
(kommer snart)

Del 5. Lære om følelsesregulering. Få tips og råd til hvordan du kan utvide ditt toleransevindu og lære deg følelsesregulering.
(kommer snart)

Vi oppfordrer deg til, parallelt med å lese disse artiklene, å øve deg i å reflektere rundt, erfare og kjenne etter, uttrykke, dele og ta imot respons på dine emosjoner.

Samtidig som vi minner på viktigheten av fleksibilitet, overbærenhet med deg selv og at øvelse gjør mester!


Leave a comment