Kristin Hembre

Psykolog Kristin Hembre er tilgjengelig for samtaler mandager.

Ved særskilte behov kan det ordnes med andre tider. Dersom du ønsker samtaler med Kristin på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale frem i tid slik at du kan sikre deg det tidspunktet som passer deg best.

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Kristin Hembre 1

Faglig bakgrunn

Kristin ble utdannet psykolog ved NTNU i 2000 og er spesialist i klinisk psykologi for voksne. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjeneste, familievernkontor og kommune og har jobbet med barn, unge, voksne, par og familier. Kristin møter deg med varme, interesse, aksept og forståelse for der du er i livet akkurat nå. Hun legger opp terapien ut ifra hva som er viktig og relevant for deg. 

Det er særlig tre områder Kristin har spesialkompetanse på. Det første er traumer. Traumer kan handle om sår fra tidlig i livet, for eksempel at du ikke ble sett og møtt på en god måte i familien din, og om skremmende og vonde opplevelser du har hatt som barn eller senere i livet. Ofte setter det seg lokk over slike opplevelser og da kan de gi psykiske plager. Kristin vil hjelpe deg med å bearbeide traumene på en trygg og god måte. Hun har videreutdanning i EMDR som er en av de aller beste tilnærmingene for å bearbeide traumer. EMDR har vist seg å gi varig bedring fra psykiske plager etter traumer.

Det andre spesialområdet til Kristin er selvkritikk, skam og lavt selvbilde. Gjennom emosjonsfokusert tilnærming, vil Kristin hjelpe deg med å komme ut av fastlåste og vonde, «gamle» følelser, bli mer venn med deg selv, endre mønster som ikke gjør deg godt og stå mer opp for deg selv.

Det tredje spesialområdet til Kristin, er livsmestring. Det kan handle om stress, vanskelige relasjoner, arbeidsliv, valg du står ovenfor, ønske om endring og finne mer balanse i livet, ensomhet, sykdom og smerte. Kristin vil hjelpe deg med å sortere, utforske dine verdier og hva som er viktig for deg, se etter løsninger og hjelpsomme strategier, bygge indre styrke og lindre/bearbeide hvis det er behov for det. EMDR, emosjonsfokusert terapi og mindfullness er tilnærminger Kristin bruker i forhold til livsmestring. Hun bruker også sin erfaring fra familieterapi og parterapi, der det er relevant.

Min kompetanse

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Kristin