Eline Balsnæs

Eline er for tiden ikke tilgjengelig for nye klienter, men vil etter hvert være å se på kurstilbud og webinarer.

Psykologspesialist Eline Balsnæs 1

Faglig bakgrunn

Eline er utdannet psykolog fra Aalborg Universitet i Danmark.

Hun har jobbet flere år med både enkeltpersoner og par. Nå jobber hun som parterapeut innenfor emosjonsfokusert terapi, med inspirasjon fra østlige tradisjoner. Det vil si at dere jobber med å forstå utfordringene i forholdet gjennom å utforske ønsker, behov og følelser som kanskje er vanskelig for dere å forstå, lete frem eller vise/fortelle deres partner. Slik har dere bedre forutsetning for å føle dere hørt, sett og forstått av hverandre.  

Eline har erfaring som kursleder i Bufferkurs for par, innholdsprodusent for parterapi program, skolepsykolog, veileder for skolehelsetjenesten og villmarkspsykolog for ungdom. Gjennom flere år har Eline jobbet med par, i tillegg til enkeltpasienter med lettere til moderate psykiske lidelser, både på sitt private kontor og gjennom Raskere Tilbake.

Min kompetanse

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Eline