city-4339920_640

Finn psykolog Stavanger og omegn

PÅ JAKT ETTER PSYKOLOG I STAVANGER, JÆREN, RYFYLKE, HAUGESUND, ELLER OMEGN?
FÅ HJELP NÅ AV ERFARNE PSYKOLOGER PÅ NETT.

Finn psykolog Stavanger og omegn

Det er opp mot ett års ventetid på psykiske helsetjenester i Rogaland. Dette inkluderer steder som Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Forus og Ålgård på Nord-Jæren, Ryfylke (Sauda, Suldal, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand), Jæren (Hå, Time, Klepp, Gjesdal), Dalane (Bjerkreim, Egersund, Sirdal, Sokndal, Lund) og Sunnhordaland rundt Haugesund (Bokn, Karmøy, Utsira, Tysvær, Vindafjord).

I søndagens nettutgave av Stavanger Aftenblad kan en lese at det fremdeles er opp mot ett års ventetid på offentlig psykologhjelp i Rogaland. Dette rammer spesielt de mange med moderate lidelser som blir tvunget til å finne hjelp på egenhånd.

Vi mener løsningen på hvordan en kan avlaste et overbelastet psykisk helsevesen og slik redusere ventelistene for psykologtjenester i Rogaland er at flere tar i bruk psykologtjenester på nett. Tjenester over nett er et rimelig, men like effektivt tilbud på psykologitjenester som kan tilbys alle nordmenn uansett om de bor eller jobber i Stavanger, Oslo eller Svalbard.

Online psykologene tilbyr psykologtjenester på nett, og ønsker å gjøre psykologtjenester lett tilgjengelig og slik redusere terskelen for å be om hjelp. Vi krever ingen henvisning fra fastlege og har heller ikke noe venteliste. Psykologtjenester på nett gjør det mulig for klienter å spare tid, og gir større fleksibilitet. Vi gir for eksempel mulighet til å bestille tid både på kveld og i helg, i tillegg til vanlige ukedager. Les mer om hvem psykologtjenester på nett passer for her.

Les vår artikkel i Stavanger Aftenblad under.

 

PSYKOLOG ROGALAND – OVERBELASTET HELSEVESEN OG ØKENDE BEHOV

Man kan spørre seg hvor realistisk det er at det offentlige helsevesenet skal kunne hjelpe alle som trenger det når nesten hver fjerde nordmann i løpet av et år vil slite psykisk? Ifølge SSB omhandler allerede hver tiende konsultasjon hos fastlegene psykiske lidelser, dvs over 1,5 millioner samtaler bare i 2018. Videre, ifølge Helsedirektoratet arbeider «over 80 prosent av fastlegene mer enn arbeidsmiljølovens generelle bestemmelse om alminnelig arbeidstid (…)» (s.43). I lys av dette blir statistikk som viser at 1 av 4 ungdom får antidepressiva som førstebehandling bekymringsverdig.

Bildet forverres ytterligere av psykologforeningens kartlegging der medlemmene rapporterer om en presset tilstand som går ut over kvaliteten på behandlingen. Dette er trolig grunnet sterkere ekstern målstyring som medfører økt dokumentasjons- og produktivitetskrav slik som fastlegene allerede har god kjennskap til.

Samtidig, et minst like betimelig spørsmål er hva som lønner seg mest av å øke finansieringen og tilgjengeliggjøringen av offentlig og privat psykologhjelp versus at folk blir sykemeldte og uføretrygdet? Hver tredje person som er uføretrygdet er nettopp det grunnet psykiske lidelser og har helt klart det laveste aldersgjennomsnittet. Å hjelpe disse tidlig er ikke bare medmenneskelig men også god samfunnsøkonomi.

PSYKOLOG JÆREN – INTERNETT(DEKNING) = PSYKOLOGDEKNING

Som jeg tidligere har argumentert for i Psykologtidsskriftet og på NRK Ytring kan online psykologhjelp med bruk av videokonsultasjon eller psykologassisterte selvhjelps-program være fullverdige bidrag og ha like god effekt som tradisjonell terapi for milde til moderate lidelser.

Det er derimot tilnærmet fraværende informasjon fra offentlig hold og fastlegekontorene om disse mulighetene. Dermed anvendes ikke et allerede eksisterende lavterskel psykologtilbud som er lett tilgjengelige for alle nordmenn uansett hvor de bor over hele landet eller i utlandet.

Det er med andre ord mulig å få hjelp av en norsk psykolog online ofte tilnærmet uten ventetid. Uten behov for henvisning fra legen.

Inntil videre, til det gis refusjonsrett også til «rene» psykologspesialister som jobber online, må man betale selv. Noen avtalespesialister kan faktisk, selv om dette ikke informeres om eksplisitt offentlig, også ta imot klienter online på video.

Heldigvis, grunnet lavere utgifter, kan online psykologkontor tilby terapi til en lavere pris enn tradisjonelle private psykologkontor. Noe som kan bidra til å senke klasseskillene som dessverre finnes i vårt psykiske helsevern. Et svært uheldig skille når man vet at sosioøkonomisk status er en risikofaktor for utviklingen av psykiske lidelser.

Ikke minst sparer man med online terapi de ekstra reiseutgiftene og tidsbruken som fysisk oppmøte krever – noe som ikke alltid er realistisk i en travel hverdag eller når man bor i distriktene. Grunnet frykt for stigmatisering og at man kan risikere å møte bekjente på venteværelset vil videoterapi med psykolog trygt hjemme i stua for mange også oppleves som en lavere terskel enn nettopp å måtte oppsøke psykologen selv. Dette gir både mulighet for tidlig forebyggende hjelp og for å nå målgrupper som tradisjonelt sett ikke oppsøker psykologhjelp. Dette er bare noen av mange fordeler med online psykologhjelp sammenlignet med tradisjonell samtaleterapi.

DÅRLIG KVALITETSSIKRET OG TILLITSSKAPENDE INFORMASJON FRA DET OFFENTLIGE

Selv om henvisning ikke er nødvendig ønsker likevel de fleste anbefalinger fra en fagperson man allerede har en tillitsrelasjon til før man i en sårbar livssituasjon våger noe ukjent. For de fleste er dette fastlegen. Derfor har fastlegene et ansvar i å oppdatere seg og få kvalitetssikret oversikt over online psykologtjenester som følger kravene om og standardene for godt data – og personvern og bruk av sikker krypteringsteknologi.

For å muliggjør dette bør Helsedirektoratet og fagforeningene utvikle en kvalitetssikret oversikt over ansvarlige psykologer som tilbyr hjelp online. Dette bør så offentligjøres gjennom kanaler med autoritet innen vårt felt og være lett synlig hos fastlegen. Det vil gjøre det lettere og tryggere for brukerne og fastlegene å orientere seg.

PSYKOLOG STAVANGER – LAV TERSKEL OG ØKT TILGJENGELIGHET FOREBYGGER OG AVLASTER

Slik kan flere folk slippe å lide og forverres unødvendig i lange ventelister, og fastlegene kan i større grad avlastes. Forhåpentligvis vil dette også kunne frigjøre ressurser og kapasitet til å prioritere de med dårligst råd og mer alvorlige tilstander. For disse personene diskrimineres av en utilstrekkelig satsing på forebygging og behandling av psykiske lidelser.

For minimum én kommunepsykolog i hver kommune i en tid der kommuner slås sammen og der det ikke er økning i antall avtalespesialister med refusjonsordning – samtidig som befolkningen og etterspørselen øker – kan ikke omtales som en tilstrekkelig og seriøs satsing når nesten hver fjerde nordmann vil slite psykisk i løpet av et år.

Teksten er en forkortet og omskrevet versjon av en publisert tekst i Tidsskrift for Norsk psykologforening i november 2019.

FINN PSYKOLOG I STAVANGER – PSYKOLOG HUNDVÅG, TASTA, EIGANES/VÅLAND, MADLA, STORHAUG, HILLEVÅG OG HINNA

Psykolog Stavanger: Uansett hvor du bor i Stavanger om det er bydelene Hundvåg, Tasta, Eiganes/Våland, Madla, Storhaug, Hillevåg eller Hinna så kan vi i Onlinepsykologene hjelpe deg til fleksible tider imens du befinner deg trygt hjemme, på hytta eller andre steder.

EFFEKTIVT LAVTERSKELTILBUD PÅ PSYKOLOGHJELP I ROGALAND

Er du i behov for å snakke med noen? Bestill enkelt time hos oss på vår bestillingside akkurat når det passer deg. Vi tilbyr psykologtjenester uansett hvor du bor og har ingen ventetid.

Onlinepsykologene tilbyr psykologhjelp uansett hvor du bor i Rogaland om det er Stavanger, Sandnes, Sola, Forus, Ålgård, Ryfylke, Setesdal, Jæren (Hå, Time, Klepp, Egersund, Gjesdal, Bjerkreim), Sirdal og i Sunnhordaland rundt Haugesund.

 

AVTALESPESIALISTER I ROGALAND

Vi i Onlinepsykologene ønsker å gjøre psykologtjenester mer tilgjengelig og slik senke terskelen for å få tidlig, effektiv og rask hjelp når en trenger det. En lavere terskel for å be om hjelp vil bistå til å forebygge alvorlig psykisk lidelse. Dette gjør vi ikke bare med teknologiske løsninger, men også ved å tilby et rimeligere tilbud til våre klienter. Slik ønsker vi å bidra til at det sosioøkonomiske klasseskillet som dessverre finnes i vårt psykiske helsevesen kan reduseres.

Online psykologhjelp er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel behov for:

  • Foreldre- og familieveiledning
  • Familieterapi
  • Mekling i samlivsbrudd/skilsmisse,
  • Hjelp til å få til et foreldresamarbeid etter en skillsmisse, eller
  • Lever i et fysisk eller seksuelt voldelig hjem/forhold

Anbefaler vi at du oppsøke ditt lokale Familievernkontor:

Onlinepsykologene har som mål å gi mulighet for at flere kan få tilgang til private psykologtjenester, ved å gi et rimelig tilbud på psykologhjelp. Er våre priser fortsatt for kostbare for deg anbefaler vi deg å få en henvisning fra din fastlege til ditt lokale Distriktpsykiatriske Senter (DPS) eller til privatpraktiserende avtalespesialist – dvs behandlere med refusjonsrett som innebærer at staten dekker alle utgiftene ut over en egenandel.

Ønsker du ikke at din fastlege skal få innsyn i dine psykiske og private utfordringer er det mulig å bestille 2-3 timer med oss i Onlinepsykologene for å få en grundig utredning, vurdering og epikrise som kan brukes til henvisning til DPS eller avtalespesialist. Det er viktig å være klar over at de fleste avtalespesialister dessverre har noe ventetid og opptil 30% av henvisninger avvises.

Nedenfor finner du oversikt over psykiatere og psykologspesialister i Rogaland om psykologtjenester på nett ikke er noe for deg:

AVTALESPESIALISTER I HAUGESUND OG OMLANDET

Bentsen, Trygve​​

Besøksadresse: Oasen storsenter, 2. etg.
Postadresse: Postboks 1907
5508 KARMSUND
Telefon: 408 44 447

Carlsson, Cvetana (nevropsykologi)​​

Strandgata 94, 1. etasje
Postboks 706
5502 HAUGESUND
Telefon: 932 53 860

Døske, Arne Andreas​​

Besøksadresse: Øvregaten 226
Postadresse: Stemhaugmarka 48
5518 HAUGESUND
Telefon: 970 80 082

Grimstvedt, Martin André

Besøksadresse: Møllervegen 22
Postadresse: Severin Malmins veg 6
5519 HAUGESUND
Telefon: 465 16 717

Mydland, Jan (nevropsykologi)

Besøksadresse: Hovedgaten 39 (Centrumsgården), 2. etasje
Postadresse: Nyhavnvegen 44
4250 KOPERVIK
Telefon: 91 15 56 77

Storesund, Inger Johanne (barne- og ungdomspsykologi)

Besøksadresse Strandgata 94
Postadresse: Strandgata 94
5528 HAUGESUND
Telefon: 907 38 689

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING

Bøe, Bjørn

Sjøhuset Terapisenter
Møllervegen 22
5525 HAUGESUND
Telefon: 90 16 21 05

Brekke, Bjørn B

Strandgata 94
5528 HAUGESUND
Telefon: 52 70 79 60

Engløkk, Randi

Sjøhuset Terapisenter
Møllervegen 22
5525 HAUGESUND
Telefon: 99 56 64 94

Östling, Leif​​

Besøksadresse: Strandgata 172
Postadresse: Halvardstunet 24
5515 HAUGESUND
Telefon: 484 45 200 (man-fre, 08.00 – 08.30, 11.00 – 11.30)

AVTALESPESIALIST I RYFYLKE PÅ JØRPELAND

Voster, Arvid​​

Besøksadresse: Rådhusgaten 7, Jørpeland
Postadresse: Postboks 87
4126 JØRPELAND
Telefon: 909 94 583

AVTALESPESIALISTER I STAVANGER

Anda, Udesh Kanages (barne- og ungdomspsykologi)​

Schiøtz gate 5
4008 STAVANGER
Telefon: 941 84 284​

Bergmann, Heidi Hove​​​

Niels Juels gate 10
4008 STAVANGER
Telefon: 918 01 417

Ellingsen, Gunnar Rye​​

Jens Zetlitz gate 38
Postboks 13
4001 STAVANGER
Telefon: 51 56 34 40

FUGLESTAD, HELENE

Besøksadresse: Prof. Olav Hanssens vei 7 A
Postadresse: Postboks 8034
4068 STAVANGER
Telefon: 90 70 48 89

Hamre, Espen

Verksgata 46
4013 STAVANGER
Telefon: 51 89 12 40

Hansen, Astrid S.​​

Schiøtz gate 5 – 7
4008 STAVANGER
Telefon: 975 78 858

Harbo, Magnbjørg Ås​​

Valberggata 4
4006 STAVANGER
Telefon: 948 39 994

Hetland, Jørn​​​

Schiøtz gate 5
4008 STAVANGER
Telefon: 924 03 224

Holte, Dag​​

Niels Juelsgate 10
4008 STAVANGER
Telefon: 979 80 662

Janvin, Carmen Ani Cristea

Stavanger Sanitetsforeningens Helsehus​​
Schiøtz gate 5
4008 STAVANGER
Telefon: 97 68 68 18

Jørgensen, Inger E​​

Verksgata 46
4013 STAVANGER
Telefon: 51 89 55 71

Knudsen, Helge​​

Besøksadresse: Verksgata 46, 4. etg.
Postadresse: Verksgata 46, felles postkasse for psykologene i 4. etg.
4013 STAVANGER
Telefon: 918 83 704

Melhus, Henning​​

Schiøtzgt. 5
4008 STAVANGER
Telefon: 93 24 95 80

Rørosgaard, Olaf​

Niels Juels gate 10
4008 STAVANGER
Telefon: 922 94 425

Råsberg, Astrid​

Lagårdsveien 91
4010 STAVANGER
Telefon 975 23 223

Skår, Jens​​

Bergliveien 17 A
4020 STAVANGER
Telefon: 51 88 17 71

Ueland, Knut​​

Lagårdsveien 91
4010 STAVANGER
Telefon: 51 52 71 21

Øydna, Anne Tove​​

Lagårdsveien 91
4010 STAVANGER
Telefon: 95 86 58 31

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING I STAVANGER

Førland, Wenche​​​

Lagårdsveien 91
4010 STAVANGER
Telefon: 915 32 830

Gummedal, Ida​​​

Lagårdsveien 91
4010 STAVANGER
Telefon: 45 50 42 82

Høbye, Kirsten​​

Besøksadresse Stavanger: Schiøtz gate 5 – 7
Besøksadresse Jørpeland: Ryfylke DPS, Jonsokberget
Postadresse: Schiøtz gate 5 – 7
4008 STAVANGER
Telefon: 92 64 06 82 (man-fre, 11.30 – 12.00)

Stokkeland, Lillian M.

Torgveien 15 C
4016 STAVANGER
Telefon: 51 88 49 60

AVTALESPESIALISTER PÅ MADLA

Tysland, Ivar​​

Madlakrossen 7
4042 HAFRSFJORD
Telefon: 479 52 210

Vie, Amalie​​

Madlakrossen 25
4042 HAFRSFJORD
Telefon: 51 59 39 11

Wormnes, Jon (JWP AS)​​

Besøksadresse: Madlaveien 90
Postadresse: Postboks 608 Madla
4090 HAFRSFJORD
Telefon: 51 52 47 89

Huse, Ann-Mari​ (psykiater)

Madlamarkveien 2 A
4041 HAFRSFJORD
Telefon: 95 70 33 43

Lea, Per Martin​​ (psykiater)

Madlamarkveien 2 A
4041 HAFRSFJORD
Telefon: 480 05 041

Mjeldheim, Kristin​ (psykiater)

Madlamarkveien 2 A
4041 HAFRSFJORD
Telefon: 924 01 055

AVTALESPESIALISTER I SANDNES

Hanson, Wendy​​​

Besøksadresse: Langgata 41
Postadresse: Langgata 41
4306 SANDNES
Telefon: 48 26 60 67

Hausberg, Kjersti Tolo​​

Langgata 41
4306 SANDNES
Telefon: 412 37 092

Mjølsnes, Anne Lise​​

Besøksadresse: Olav Kyrresgate 2
Postadresse: Olav Kyrresgate 2
4307 SANDNES
Telefon: 930 84 036

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING I SANDNES

Dahle, Lars Gunnar​​

Kuben Psykiatri
Langgata 51
Postboks 42
4302 SANDNES
Telefon: 51 62 35 10

Figved, Nanna​​​

Luramyrveien 40
4313 SANDNES
Telefon: 48 40 90 80

Skeie, Tone Madland

Opus legesenter
Jærveien 12
4319 SANDNES
Telefon: 99 15 03 75

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Bestill time i dag
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.