city-4339920_640

Finn psykolog Stavanger og omegn

Psykologer som hjelper deg i og rundt Stavanger

På denne siden finner du en oversikt over:

  • Psykologer i nærheten av deg
  • Avtalespesialister i nærheten av deg
  • Psykiatere med refusjonsordning i nærheten av deg

Men har du vurdert, som flere og flere nordmenn gjør, å velge psykolog over nett?

Det er mange grunner for hvorfor det å benytte seg av psykolog online blir mer og mer foretrukket. Onlinepsykologene er blant de i Norge med lengst erfaring her.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen.

Hvorfor vurdere psykolog på nett?

Like effektivt

Forskning viser at online terapi er like effektivt som tradisjonell terapi på kontor.

Trygt

Samtalen gjøres i et fullkryptert samtalerom, og følger de samme lovene som andre psykologer.

Tidsbesparende

Å benytte seg av psykolog online sparer deg tid. Våre psykologer er tilgjengelig når du er.

500+ konsultasjoner hver måned 

En 100% trygg tjeneste

Tilgjengelig dag, kveld og helg

PÅ JAKT ETTER PSYKOLOG I STAVANGER, SANDNES, JÆREN, RYFYLKE, HAUGESUND, ELLER OMEGN?
FÅ HJELP NÅ AV ERFARNE PSYKOLOGER PÅ NETT.

Finn psykolog Stavanger og omegn

Det er opp mot ett års ventetid på psykiske helsetjenester i Rogaland. Dette inkluderer steder som Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Forus og Ålgård på Nord-Jæren, Ryfylke (Sauda, Suldal, Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand), Jæren (Hå, Time, Klepp, Gjesdal), Dalane (Bjerkreim, Egersund, Sirdal, Sokndal, Lund) og Sunnhordaland rundt Haugesund (Bokn, Karmøy, Utsira, Tysvær, Vindafjord).

I søndagens nettutgave av Stavanger Aftenblad kan en lese at det fremdeles er opp mot ett års ventetid på offentlig psykologhjelp i Rogaland. Dette rammer spesielt de mange med moderate lidelser som blir tvunget til å finne hjelp på egenhånd.

Vi mener løsningen på hvordan en kan avlaste et overbelastet psykisk helsevesen og slik redusere ventelistene for psykologtjenester i Rogaland er at flere tar i bruk psykologtjenester på nett. Tjenester over nett er et rimelig, men like effektivt tilbud på psykologitjenester som kan tilbys alle nordmenn uansett om de bor eller jobber i Stavanger, Oslo eller Svalbard.

Online psykologene tilbyr psykologtjenester på nett, og ønsker å gjøre psykologtjenester lett tilgjengelig og slik redusere terskelen for å be om hjelp. Vi krever ingen henvisning fra fastlege og har heller ikke noe venteliste. Psykologtjenester på nett gjør det mulig for klienter å spare tid, og gir større fleksibilitet. Vi gir for eksempel mulighet til å bestille tid både på kveld og i helg, i tillegg til vanlige ukedager. Les mer om hvem psykologtjenester på nett passer for her.

Les vår artikkel i Stavanger Aftenblad under.

 

PSYKOLOG ROGALAND – OVERBELASTET HELSEVESEN OG ØKENDE BEHOV

Man kan spørre seg hvor realistisk det er at det offentlige helsevesenet skal kunne hjelpe alle som trenger det når nesten hver fjerde nordmann i løpet av et år vil slite psykisk? Ifølge SSB omhandler allerede hver tiende konsultasjon hos fastlegene psykiske lidelser, dvs over 1,5 millioner samtaler bare i 2018. Videre, ifølge Helsedirektoratet arbeider «over 80 prosent av fastlegene mer enn arbeidsmiljølovens generelle bestemmelse om alminnelig arbeidstid (…)» (s.43). I lys av dette blir statistikk som viser at 1 av 4 ungdom får antidepressiva som førstebehandling bekymringsverdig.

Bildet forverres ytterligere av psykologforeningens kartlegging der medlemmene rapporterer om en presset tilstand som går ut over kvaliteten på behandlingen. Dette er trolig grunnet sterkere ekstern målstyring som medfører økt dokumentasjons- og produktivitetskrav slik som fastlegene allerede har god kjennskap til.

Samtidig, et minst like betimelig spørsmål er hva som lønner seg mest av å øke finansieringen og tilgjengeliggjøringen av offentlig og privat psykologhjelp versus at folk blir sykemeldte og uføretrygdet? Hver tredje person som er uføretrygdet er nettopp det grunnet psykiske lidelser og har helt klart det laveste aldersgjennomsnittet. Å hjelpe disse tidlig er ikke bare medmenneskelig men også god samfunnsøkonomi.

PSYKOLOG JÆREN – INTERNETT(DEKNING) = PSYKOLOGDEKNING

Som jeg tidligere har argumentert for i Psykologtidsskriftet og på NRK Ytring kan online psykologhjelp med bruk av videokonsultasjon eller psykologassisterte selvhjelps-program være fullverdige bidrag og ha like god effekt som tradisjonell terapi for milde til moderate lidelser.

Det er derimot tilnærmet fraværende informasjon fra offentlig hold og fastlegekontorene om disse mulighetene. Dermed anvendes ikke et allerede eksisterende lavterskel psykologtilbud som er lett tilgjengelige for alle nordmenn uansett hvor de bor over hele landet eller i utlandet.

Det er med andre ord mulig å få hjelp av en norsk psykolog online ofte tilnærmet uten ventetid. Uten behov for henvisning fra legen.

Inntil videre, til det gis refusjonsrett også til «rene» psykologspesialister som jobber online, må man betale selv. Noen avtalespesialister kan faktisk, selv om dette ikke informeres om eksplisitt offentlig, også ta imot klienter online på video.

Heldigvis, grunnet lavere utgifter, kan online psykologkontor tilby terapi til en lavere pris enn tradisjonelle private psykologkontor. Noe som kan bidra til å senke klasseskillene som dessverre finnes i vårt psykiske helsevern. Et svært uheldig skille når man vet at sosioøkonomisk status er en risikofaktor for utviklingen av psykiske lidelser.

Ikke minst sparer man med online terapi de ekstra reiseutgiftene og tidsbruken som fysisk oppmøte krever – noe som ikke alltid er realistisk i en travel hverdag eller når man bor i distriktene. Grunnet frykt for stigmatisering og at man kan risikere å møte bekjente på venteværelset vil videoterapi med psykolog trygt hjemme i stua for mange også oppleves som en lavere terskel enn nettopp å måtte oppsøke psykologen selv. Dette gir både mulighet for tidlig forebyggende hjelp og for å nå målgrupper som tradisjonelt sett ikke oppsøker psykologhjelp. Dette er bare noen av mange fordeler med online psykologhjelp sammenlignet med tradisjonell samtaleterapi.

DÅRLIG KVALITETSSIKRET OG TILLITSSKAPENDE INFORMASJON FRA DET OFFENTLIGE

Selv om henvisning ikke er nødvendig ønsker likevel de fleste anbefalinger fra en fagperson man allerede har en tillitsrelasjon til før man i en sårbar livssituasjon våger noe ukjent. For de fleste er dette fastlegen. Derfor har fastlegene et ansvar i å oppdatere seg og få kvalitetssikret oversikt over online psykologtjenester som følger kravene om og standardene for godt data – og personvern og bruk av sikker krypteringsteknologi.

For å muliggjør dette bør Helsedirektoratet og fagforeningene utvikle en kvalitetssikret oversikt over ansvarlige psykologer som tilbyr hjelp online. Dette bør så offentligjøres gjennom kanaler med autoritet innen vårt felt og være lett synlig hos fastlegen. Det vil gjøre det lettere og tryggere for brukerne og fastlegene å orientere seg.

PSYKOLOG STAVANGER – LAV TERSKEL OG ØKT TILGJENGELIGHET FOREBYGGER OG AVLASTER

Slik kan flere folk slippe å lide og forverres unødvendig i lange ventelister, og fastlegene kan i større grad avlastes. Forhåpentligvis vil dette også kunne frigjøre ressurser og kapasitet til å prioritere de med dårligst råd og mer alvorlige tilstander. For disse personene diskrimineres av en utilstrekkelig satsing på forebygging og behandling av psykiske lidelser.

For minimum én kommunepsykolog i hver kommune i en tid der kommuner slås sammen og der det ikke er økning i antall avtalespesialister med refusjonsordning – samtidig som befolkningen og etterspørselen øker – kan ikke omtales som en tilstrekkelig og seriøs satsing når nesten hver fjerde nordmann vil slite psykisk i løpet av et år.

Teksten er en forkortet og omskrevet versjon av en publisert tekst i Tidsskrift for Norsk psykologforening i november 2019.

FINN PSYKOLOG I STAVANGER – PSYKOLOG HUNDVÅG, TASTA, EIGANES/VÅLAND, MADLA, STORHAUG, HILLEVÅG OG HINNA

Psykolog Stavanger: Uansett hvor du bor i Stavanger om det er bydelene Hundvåg, Tasta, Eiganes/Våland, Madla, Storhaug, Hillevåg eller Hinna så kan vi i Onlinepsykologene hjelpe deg til fleksible tider imens du befinner deg trygt hjemme, på hytta eller andre steder.

EFFEKTIVT LAVTERSKELTILBUD PÅ PSYKOLOGHJELP I ROGALAND

Er du i behov for å snakke med noen? Bestill enkelt time hos oss på vår bestillingside akkurat når det passer deg. Vi tilbyr psykologtjenester uansett hvor du bor og har ingen ventetid.

Onlinepsykologene tilbyr psykologhjelp uansett hvor du bor i Rogaland om det er Stavanger, Sandnes, Sola, Forus, Ålgård, Ryfylke, Setesdal, Jæren (Hå, Time, Klepp, Egersund, Gjesdal, Bjerkreim), Sirdal og i Sunnhordaland rundt Haugesund.

 

AVTALESPESIALISTER I ROGALAND

Vi i Onlinepsykologene ønsker å gjøre psykologtjenester mer tilgjengelig og slik senke terskelen for å få tidlig, effektiv og rask hjelp når en trenger det. En lavere terskel for å be om hjelp vil bistå til å forebygge alvorlig psykisk lidelse. Dette gjør vi ikke bare med teknologiske løsninger, men også ved å tilby et rimeligere tilbud til våre klienter. Slik ønsker vi å bidra til at det sosioøkonomiske klasseskillet som dessverre finnes i vårt psykiske helsevesen kan reduseres.

Online psykologhjelp er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel behov for:

  • Foreldre- og familieveiledning
  • Familieterapi
  • Mekling i samlivsbrudd/skilsmisse,
  • Hjelp til å få til et foreldresamarbeid etter en skillsmisse, eller
  • Lever i et fysisk eller seksuelt voldelig hjem/forhold

Anbefaler vi at du oppsøke ditt lokale Familievernkontor:

Onlinepsykologene har som mål å gi mulighet for at flere kan få tilgang til private psykologtjenester, ved å gi et rimelig tilbud på psykologhjelp. Er våre priser fortsatt for kostbare for deg anbefaler vi deg å få en henvisning fra din fastlege til ditt lokale Distriktpsykiatriske Senter (DPS) eller til privatpraktiserende avtalespesialist – dvs behandlere med refusjonsrett som innebærer at staten dekker alle utgiftene ut over en egenandel.

Ønsker du ikke at din fastlege skal få innsyn i dine psykiske og private utfordringer er det mulig å bestille 2-3 timer med oss i Onlinepsykologene for å få en grundig utredning, vurdering og epikrise som kan brukes til henvisning til DPS eller avtalespesialist. Det er viktig å være klar over at de fleste avtalespesialister dessverre har noe ventetid og opptil 30% av henvisninger avvises.

Nedenfor finner du oversikt over psykiatere og psykologspesialister i Rogaland om psykologtjenester på nett ikke er noe for deg:

AVTALESPESIALISTER I HAUGESUND OG OMLANDET

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Bentsen, TrygveOasen storsenter, 2. etg.5508 KARMSUND408 44 447
Carlsson, Cvetana (nevropsykologi)Strandgata 94, 1. etasje5502 HAUGESUND932 53 860
Døske, Arne AndreasØvregaten 2265518 HAUGESUND970 80 082
Grimstvedt, Martin AndréMøllervegen 225519 HAUGESUND465 16 717
Mydland, Jan (nevropsykologi)Hovedgaten 39 (Centrumsgården), 2. etasje4250 KOPERVIK91 15 56 77
Storesund, Inger Johanne (barne- og ungdomspsykologi)Strandgata 945528 HAUGESUND907 38 689

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Bøe, BjørnMøllervegen 225525 HAUGESUND90 16 21 05
Brekke, Bjørn BStrandgata 945528 HAUGESUND52 70 79 60
Engløkk, RandiMøllervegen 225525 HAUGESUND99 56 64 94
Östling, LeifStrandgata 1725515 HAUGESUND484 45 200

AVTALESPESIALIST I RYFYLKE PÅ JØRPELAND

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Voster, ArvidRådhusgaten 74126 JØRPELAND909 94 583

AVTALESPESIALISTER I STAVANGER

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Anda, Udesh Kanages (barne- og ungdomspsykologi)Schiøtz gate 54008 STAVANGER941 84 284
Bergmann, Heidi HoveNiels Juels gate 104008 STAVANGER918 01 417
Ellingsen, Gunnar RyeJens Zetlitz gate 384001 STAVANGER51 56 34 40
FUGLESTAD, HELENEProf. Olav Hanssens vei 7 A4068 STAVANGER90 70 48 89
Hamre, EspenVerksgata 464013 STAVANGER51 89 12 40
Hansen, Astrid S.Schiøtz gate 5 – 74008 STAVANGER975 78 858
Harbo, Magnbjørg ÅsValberggata 44006 STAVANGER948 39 994
Hetland, JørnSchiøtz gate 54008 STAVANGER924 03 224
Holte, DagNiels Juelsgate 104008 STAVANGER979 80 662
Janvin, Carmen Ani CristeaStavanger Sanitetsforeningens Helsehus4008 STAVANGER97 68 68 18
Jørgensen, Inger EVerksgata 464013 STAVANGER 51 89 55 71
Knudsen, HelgeVerksgata 46, 4. etg.4013 STAVANGER918 83 704
Melhus, HenningSchiøtzgt. 54008 STAVANGER93 24 95 80
Rørosgaard, OlafNiels Juels gate 104008 STAVANGER922 94 425
Råsberg, AstridLagårdsveien 914010 STAVANGER975 23 223
Skår, JensBergliveien 17 A4020 STAVANGER51 88 17 71
Ueland, KnutLagårdsveien 914010 STAVANGER51 52 71 21
Øydna, Anne ToveLagårdsveien 914010 STAVANGER95 86 58 31

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING I STAVANGER

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Førland, WencheLagårdsveien 914010 STAVANGER915 32 830
Gummedal, IdaLagårdsveien 914010 STAVANGER45 50 42 82
Høbye, KirstenRyfylke DPS, Jonsokberget4008 STAVANGER92 64 06 82
Stokkeland, Lillian M.Torgveien 15 C4016 STAVANGER51 88 49 60

AVTALESPESIALISTER PÅ MADLA

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Tysland, IvarMadlakrossen 74042 HAFRSFJORD479 52 210
Vie, AmalieMadlakrossen 254042 HAFRSFJORD51 59 39 11
Wormnes, Jon (JWP AS)Madlaveien 904090 HAFRSFJORD51 52 47 89
Huse, Ann-Mari (psykiater)Madlamarkveien 2 A4041 HAFRSFJORD95 70 33 43
Lea, Per Martin (psykiater)Madlamarkveien 2 A4041 HAFRSFJORD480 05 041
Mjeldheim, Kristin (psykiater)Madlamarkveien 2 A4041 HAFRSFJORD924 01 055

AVTALESPESIALISTER I SANDNES

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Hanson, WendyLanggata 414306 SANDNES48 26 60 67
Hausberg, Kjersti ToloLanggata 414306 SANDNES412 37 092
Mjølsnes, Anne LiseOlav Kyrresgate 24307 SANDNES930 84 036

PSYKIATERE MED REFUSJONSORDNING I SANDNES

NavnAdressePoststedTelefonnummer
Dahle, Lars GunnarLanggata 514302 SANDNES51 62 35 10
Figved, NannaLuramyrveien 404313 SANDNES48 40 90 80
Skeie, Tone MadlandJærveien 124319 SANDNES99 15 03 75
Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.