PÅ JAKT ETTER PSYKOLOG PÅ SVALBARD / LONGYEARBYEN?
FÅ HJELP NÅ DER DU ER – UTEN LANG VENTETID

For english see below.

Psykolog Svalbard – Psykolog Longyearbyen: Har du behov for å snakke med noen? Vi i Onlinepsykologene kan og ønsker å hjelpe. Ved å tilby våre tjenester over nett ønsker vi å gi et rimelig, men like effektivt tilbud på psykologitjenester til alle nordmenn. Vi krever ingen henvisning og har ikke noe venteliste.

Vi er i dag et team bestående av en rekke autoriserte psykologer og psykologspesialister med bred kompetanse.

Uansett hvor du bor om det er i byen, i en dal, ute på en øy eller i en fjordarm så er det viktig å vite at online samtaleterapi ved hjelp av video er like effektivt og sikkert som tradisjonell terapi – også for deg som befinner deg på Svalbard.

Ikke minst slipper du:

  • Lang, tidskrevende og dyr reisevei – men kan sitte trygt hjemme
  • Henvisning fra fastlegen
  • Lang ventetid
  • Å risikere å møte naboen på venteværelset

HVORFOR VELGE PSYKOLOG PÅ NETT?

Det er mange grunner til å velge psykolog på nett. For det første er det like effektivt og trygt. Det er også for mange enklere og mindre tidkrevende. Vi tilbyr også mer fleksibilitet enn en vanlig psykolog, da vi gir mulighet for å bestille samtaler både på kveld og i helg, i tillegg til ukedager. Vi krever heller ingen henvisning fra fastlege.

Hjelp på nett er imidlertid ikke for alle. Har du for eksempel alvorlig rusmisbruk, potensiell psykoseproblematikk, eller går med konkrete selvmordplaner bør du oppsøke legevakten. Utsettes du for vold, overgrep eller har andre vansker i familien bør du oppsøke ditt lokale familievernkontor.

ER DU USIKKER PÅ OM DU TRENGER HJELP?

Psykiske plager er ikke uvanlig. Faktisk har nesten en av fire nordmenn hvert år behov for å snakke med noen en eller flere ganger i livet. Kjenner du at du har vansker med nedstemthet, lav energi, lyst og motivasjon? Eller opplever du tap av glede og mening? Kjenner du på mye sinne, fortvilelse eller andre vonde følelser? Da kan vi i Onlinepsykologene hjelpe deg.

Les mer om hvilke plager vi kan hjelpe med her.

MER OM ONLINEPSYKOLOGENE

Onlinepsykologene ble startet i 2017 med en visjon om at online terapi kunne bidra til å senke terskelen for folk til å oppsøke og få hjelp tidligst mulig slik at unødvendig og alvorlig psykisk lidelse kan forebygges.

Les mer om oss her.

 

LOOKING FOR A PSYCHOLOGIST ON SVALBARD / LONGYEARBYEN? RECEIVE HELP WHERE YOU ARE – WITHOUT LONG WAITING TIME

Psychologist Svalbard – Psychologist Longyearbyen: Are you in need of a talk with someone? We, the Onlinepsychologist can and want to help. By offering our services online we wish to offer an affordable but effective psychotherapy for all people on Norwegian soil. We do not demand any reference from a doctor and have a short waiting list.

Today we consist of a team of a number of authorized Norwegian psychologists/psychotherapists and specialists with a wide competence and expertise – all offering therapy also in English.

No matter where you live if its in the city of Longyearbyen, a valley, on an island or in a fjord – it is important to know that video-based therapy is as effective and safe as traditional therapy – also for you on Svalbard.

Not least – you avoid:

  • Long, time demanding and expensive travels – but can sit safely at home
  • Need of a reference from the doctor
  • Long waiting time
  • To risk meeting your neighbour at the waiting room