traumer

Jeg valgte livet – Samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Les og se LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) sitt forebyggende opplysningsprosjektet «Jeg valgte livet» og lær hvordan snakke åpent om selvmord.

“Jeg valgte livet” 

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE jobber både for å støtte etterlatte og for å forebygge selvmord.

Hvert år tar 600 personer livet sitt i Norge og 4000-6000 forsøker. I tillegg kommer selvmord skjulte som «ulykker».

Hvor mange som tenker på det men ombestemmer seg vet man ikke, men man vet at mange av dem som likevel ikke gjennomfører et selvmord, i etterkant uttrykker en glede over at de fortsatt lever og at støtte fra andre hjalp. Noen blir stoppet av andre rundt dem, noen kan ha opplevelser som endrer deres tankesett og får dem til å velge livet fremfor døden.  

Bakgrunnen for og om prosjektet

Derfor ønsker LEVE gjennom det forebyggende opplysningsprosjektet «Jeg valgte livet» å skape åpenhet om selvmord og vise hvordan man kan støtte andre. Hensikten er å skape åpenhet og kommunikasjon om selvmord gjennom korte filmer som spres på sosiale medier og nettsteder. 

Opplysningsprosjektet er fremst rettet mot suicidales omgivelser (familie, venner, fagpersoner) og potensielt suicidale og/eller etterlatte.   

Prosjektet startet opp i august 2018 og avsluttes formelt høsten 2020. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

I prosjektet har Leve samarbeidet nært med kommunikasjonsselskapet Bravissimo AS. 

I prosjektet har Leve snakket med over 50 personer som hatt selvmordstanker, for å ta del av deres erfaringer om hva tankene gått ut på, men fremfor alt hvordan de har klart å velge livet. Historiene til syv av disse er festet til korte filmer (ca 3 min). 

Det er utarbeidet en enkel rapport som sammenfatter svarene fra de 50 informantene. Den blir snart tilgjengelig for allmennheten. 

Filmene er kvalitetssikret av prosjektets styringsgruppe og flere fagpersoner. De ble lansert på et seminar i september 2019, har vært brukt av NRK Verdibørsen og er spredt på sosiale medier og flere nettsteder. 

Onlinepsykologene og LEVE

Vi i Onlinepsykologene ønsker, på vegne av våre klienter og deres pårørende, å støtte opp om LEVE sitt arbeid i håp om og tro på at deres opplysende arbeid kan bidra til forebygging av selvmord. 

Som en del av LEVE sin kampanje vil vi derfor fortløpende publisere deres kortfilmer her på nettsiden og i sosiale medier de neste 6 månedene.

Dersom du sliter psykisk med eller uten selvmordstanker oppfordrer vi Onlinepsykologene å snakke med noen du har tillit til og oppsøke profesjonell hjelp dersom dette ikke oppleves som tilstrekkelig. Dersom du har alvorlige selvmordstanker og konkrete planer om å ta ditt eget liv må du kontakte legevakten. 

Er du pårørende som opplever det er vanskelig å snakke med den du er bekymret for eller selv kjenner på en høy terskel for åpenhet om dine indre vansker kan du lese mer om hvordan snakke om selvmordstanker.

Selvmordstanker er vanligere enn man tror

Selvmordstanker er vanligere enn man tror. Noen har flyktige tanker om at døden ville være en utvei for alt som er vondt. Andre kan ha så alvorlige tanker om å ta livet sitt, at de begynner å planlegge hvordan de skal gjøre det. 

Det er kan være mange årsaker til at man får selvmordstanker, men de fleste bunner i dyp depresjon på grunn av for eksempel vanskelige livshendelser, vond oppvekst, psykiske lidelser eller rusproblemer. 

Men det er mulig å komme ut av den vonde sirkelen av destruktive tanker. Leve (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) har snakket med over 50 personer som har fortalt om sine selvmordstanker og hvordan de har klart å komme ut av dem og velge livet – med støtte fra andre eller av egen kraft.

7 filmer om å velge livet

Prosjektet heter nettopp «Jeg valgte livet» og er støttet av Stiftelsen Dam. Hensikten er å vise hvordan vi alle kan støtte mennesker som har det tungt, og at det hjelper å snakke om selvmordstanker.

Under kan du se hvordan syv av disse menneskene har tenkt og gjort, og hva som har hjulpet dem til å velge livet. 

“Støttespilleren” / Erle

Erle var ensom og deprimert i hele oppveksten. Hun følte at hun ikke hadde noe å leve for. Men en lærer gjorde forskjell, uten selv å vite om det.
https://www.youtube.com/watch?v=ETi1aFlrn7U


“Fri” / Geir

Geir gikk i kjelleren etter mobbing på jobben. Han så ingen annen utvei enn å ta livet sitt. Den beste terapier for ham var å ha noen å snakke med. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zn9yTzImQeo


“Snur tankene” / Jan Helge

Jan Helge har mange utfordringer og får jevnlig selvmordstanker. Men etter at broren hans tok livet sitt fikk han et annet syn på liv og død. Han forteller om hvordan han nå klarer å snu sitt eget tankemønster, når livet blir tungt. 
https://www.youtube.com/watch?v=JAn8mqUv-n4

“Tok affære” – Christine

Christine skjulte at hun følte seg verdiløs og hadde selvmordstanker. Men en kveld forsnakket hun seg, og samboeren tok affære. Er det ok å gå bak ryggen på noen for å skaffe dem hjelp? 
https://www.youtube.com/watch?v=v_wCEmFV1F4

“Sms-avtalen” / Ruth

Ruth fikk PTSD etter en stygg hendelse, følte seg verdiløs og slet med selvmordstanker. En uvanlig avtale med en venn holdt henne i live.
https://www.youtube.com/watch?v=g_-TCvCsv7A

“Løftet” / Andreas

Andreas vonde oppvekst ledet til mange selvmordsforsøk. Men så inngikk han en avtale om ikke å prøve mer. Hjelper det å love noen noe slikt?
https://www.youtube.com/watch?v=i86D8TM-_SE

“Venninnen” / Marius

Alt ble håpløst når moren til Marius tok livet sitt. Han tenkte «Kunne hun, så kan kanskje jeg også?» Men en venninne støttet ham.
https://www.youtube.com/watch?v=au9ERa11dSI&t=146s

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.