Personvern

Din sikkerhet – vårt ansvar

Psykologer ved Onlinepsykologene har taushetsplikt. Det er viktig å bemerke at alt helsepersonell har meldeplikt til relevante instanser dersom det fremkommer opplysninger som gjør at man vurderer at det er fare for klientens liv eller andres liv og helse.

Dersom klienten vurderes alvorlig syk vil det sendes henvisning til spesialisthelsetjenesten og eventuelt henvises legevakt. Ved akutte tilfeller vil ambulanse tilkalles.

Det gjøres ikke opptak av terapitimene.

Journal oppbevares på kryptert minnepenn og er forsvarlig innelåst. Denne oppbevaringen møter de strenge kravene som gjelder oppbevaring av personsensitive data.

Sikkerhet videokonsultasjon

Onlinepsykologene benytter seg av en kryptert videotjeneste levert av Whereby (www.whereby.com). Alle samtaler er fullt kryptert, noe som betyr at sikkerheten er på topp.

Whereby følger Direktoratet for e-helse sine krav til bruk av videokonsultasjon til helsetjenester (www.normen.no):

8.1.3 Elektronisk kommunikasjon som omfatter video-, lyd- og bildeopptak

Ved elektronisk kommunikasjon som omfatter video-, lyd- og bildeopptak av pasient / bruker må virksomheten sørge for at kommunikasjonen krypteres. Krypteringen skal gjøres fra senders sikre nettverkssone til mottakers sikre nettverkssone hvor helse- og personopplysninger behandles. Både avsender og mottaker er ansvarlig for sikker overføringskryptering ende-til-ende. Krypteringsstyrke som tilsvarer bruk av PKI eller virksomhetssertifikat i henhold til gjeldende «Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor» er tilfredsstillende. Her er også krav til krypteringsstyrke for symmetrisk krypto omtalt.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på mail.