kvinne

Hvordan er det å være bosatt i utlandet over tid?

Hva ser du i bildet?
Glede og frihetsfølelse over et spennende eventyr i vakker idyll? Ensomhet og savn etter familie og venner? Stress, angst og søvnvansker grunnet en uforutsigbar og utfordrende ny hverdag? Isolasjon grunnet kultur- eller Identitetsvansker? På flukt? En som føler seg mislykket for ikke å mestre eventyret? Og er for skamfull til å dele sin indre smerte? Lengre opphold i utlandet kan ofte medføre BÅDE positive og utfordrende opplevelser, men kanskje er det et tabu å dele skyggesidene?

 

LITE FOKUS PÅ EMOSJONELLE, MENTALE OG IDENTITETSMESSIGE UTFORDRINGER VED Å VÆRE NORDMANN BOSATT I UTLANDET

Det er ofte vi får høre om hvordan det er å være utlending i Norge og gjennom psykologstudiet og arbeidet mitt som psykolog har jeg fått mange inntrykk og erfaringer rundt hva slags utfordringer det medbringer. Derimot er det sjeldnere vi hører om hvordan det er for nordmenn å være bosatt i utlandet over lengre perioder. Ja, bortsett fra praktiske utfordringer og hvor deilig klimaet er natrligvis. Ikke minst hvor god valuta vi får for norske penger til billig husleie, mat, drikke og eventyr.

TABU Å DELE ANNET ENN LYKKELIGE SELFIE-BILDER?

Min antagelse er derimot at det er et tabu i våre Facebook-tider å dele annet enn lykkelige selfie-bilder på idylliske strender, spennende severdigheter, kule fester, deilige måltider og eksotiske kulturopplevelser.

Bak tabuene vokser derimot som oftest behovet, trykket og savnet etter å dele hvordan man også samtidig har det utfordrende og kjenner seg ensom.

Hvordan kan vi gi rom i oss selv og mellom hverandre til å både romme det positive samtidig som det utfordrende?

FREMGANGSMÅTE FOR PROSJEKTET

Som nordmann selv bosatt i utlandet og som psykolog er jeg derfor interessert i å utforske dette temaet nærmere. Jeg vil anvende teorier og innsikter, som vi ellers benytter på de som kommer til Norge, på oss nordmenn som har valgt å midlertidig eller permanent bosette seg i utlandet.

Dette vil kombineres med erfaringer og perspektiver til andre nordmenn i utlandet som har vært så behjelpelige og solidariske. Flere har tatt kontakt med meg for å dele både om sine og andres utfordringer og å nøyansere stereotypier.

Samtidig som de positive aspektene ved å bo utenlands i et deilig klima og spennende kultur også bevares.

BOSATT I UTLANDET OVER TID: ULIKE PROBLEMSTILLINGER

Derfor vil jeg med denne artikkelserien bl.a. utforske temaer som:

 • Tabuet om å dele at man også har det tungt i ferieidyllen/på eventyret – hvordan lette på trykket og ensomheten
 • Når livet utenlands var en flukt – positive og utfordrende sider
 • De emosjonelle og mentale utfordringene ved å forlate «flokken» sin
 • De identitetsmessige utfordringene det kan medføre å bo utenlands i en annen kultur over tid.

Håpet er at du som leser kan kjenne deg igjen i dette og forhåpentligvis føle deg forstått.

 • Kanskje vil du føle deg mindre mislykket selv om eventyret eller idyllen ikke bare ble «perfekt»?
 • Ved å få vite at det er normalt å oppleve det som utfordrende å være vekke fra «flokken» sin over lengre tid kan du kanskje kjenne på aksept og mindre ensomhet.
 • Kanskje kan det skape et rom for deg og dine til å snakke mer åpent om både sol- og skyggesidene med det å bo utenlands.

HVEM ER DENNE ARTIKKELSERIEN FOR?

Jeg håper at denne artikkelserien både kan nå de midlertidige utenlandsboende som:

 • utvekslingsstudenten,
 • turisten,
 • backpackeren,
 • den halvårige klimaflyktningen,
 • hjelpearbeideren, og
 • dem i reise- og businessbransjen.

Likeså som den kan nå de nordmennene i mer langvarige eksil som f.eks.:

 • ambassadearbeideren,
 • de som flyttet grunnet kjærligheten
 • sjømannskirkearbeideren
 • misjonæren,
 • eller andre yrkesgrupper, og ikke minst
 • pensjonisten.

Jeg har tro på at dette temaet berører mange da det er en stor fellesmenneskelig utfordring å forlate «flokken sin».

DEL GJERNE ERFARINGER!

Jeg har allerede fått god respons fra nordmenn som ønsker å dele sine erfaringer og perspektiv på hvordan det er å være bosatt i utlandet.

Kom gjerne med tilbakemeldinger og spørsmål du også, og del gjerne erfaringer og problemstillinger som du tenker kunne vært viktig at andre fikk vite om eller som kunne vært interessant eller nyttig at en psykolog utforsket nærmere.

TA KONTAKT MED ONLINEPSYKOLOGENE VED BEHOV

Dersom du er bosatt i utlandet og ikke har noen du kan snakke åpent med, eller kjenner behov for en nøytral person med mer ekspertise, og du:

 • kjenner på ensomhet,
 • emosjonelle, identitetsmessige og mentale utfordringer med å bo utenlands
 • har flyktet hjemmefra og trenger hjelp til å bearbeide
 • er i en krise
 • opplever kulturvansker
 • opplever det som utfordrende å være over lengre tid vekke fra familie
 • opplever det som en påkjenning å være hele tiden på reis med samtidig spennende og krevende internasjonalt arbeid
 • opplever søvnvansker grunnet jetlag, tankekjør, stress, angst, vonde følelser og/eller vanskelige problemstillinger
Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.