group-4370510_1280

Employ gir en bedre arbeidshverdag

10 grunner til hvorfor Employ Psykolog gir en bedre arbeidshverdag for psykologer 1

Employ AS er et selskap som ansetter frilansere og andre som driver privat.
Employ-modellen er perfekt for privatpraktiserende helsepersonell som ønsker en lettere, tryggere og mer fleksibel arbeidshverdag.

Employ er formelt en arbeidsgiver til helsepersonell som jobber privat, men som samtidig ikke har med dine arbeidsoppgaver å gjøre. Som medarbeider hos Employ driver du din arbeidshverdag 100 % selvstendig, men har en arbeidsgiver som dekker alle administrative og organisatoriske deler av virksomheten. Dette skaper mindre stress og mer forutsigbarhet for deg.

Employ tilbyr et fullverdig ansettelsesforhold i et kollektiv av likesinnede, som gir deg alle fordelene du går glipp av som selvstendig næringsdrivende.

NYE TIDER

Ansatte i privat sektor har i alle år stått på egne ben i både den kliniske virksomheten og i den administrative. Ofte tar sistnevnte mer tid og energi enn det trenger, noe som går utover effektiviteten og lønnsomheten til bedriften. For mange kan det også virke avskrekkende å vite at man må ta et stort regnskap, med inntekter, utgifter, bilag, skatter og avgifter. I tillegg er det mange andre faktorer å huske på ved oppstart og drift av egen praksis. Psykologer og annet helsepersonell er intet unntak fra dem som ønsker og trenger enkle og ryddige administrative arbeidsforhold og trygghet. Nå er den muligheten her med Employ. Visjonen og målet til Employ er at stordrift gir effektiv drift og bedre innkjøpspriser, blant annet i form av fulle sykepengerettigheter fra første krone og gode forsikringer. På den måten gir Employ deg en god grunn til å jobbe i privatmarkedet.

FORDELER VED ANSETTELSE I EMPLOY

Av driftsresultatet til den privatpraktiserende går ca 90 % til lønnskostnader (bruttolønn, feriepenger, pensjon og skatt). De siste 10 % settes av til:

1. Felleskostnader, som administrasjon, regnskap, datasystemer, revisor, mm.
2. Forsikringer, herunder:

  • Fagansvarsforsikring
  • Livsforsikring
  • Reiseforsikring
  • Fritidsulykkeforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Behandlingsforsikring

Andre fordeler ved å være ansatt i Employ:

3. Utbetaling av lønn på fast dato
4. Skattetrekk hver måned og ferdig utfylt skattemelding
5. Fakturering og oppfølging av betaling
6. Rabatterte priser på bildeling, hotell, fly, treningssenter, mm.
7. Leasingavtale på datamaskin og annet utstyr
8. Gunstig mobilabonnement
9. Alt samlet på et sted
10. Èn kontaktperson i Employ som hjelper deg i gang

Employ sine tjenester til psykologer og annet helsepersonell i privatmarkedet er betydningsfulle i den forstand at de gir privatpraktiserende nye muligheter for effektivisering, da man ikke lenger må håndtere administrative anliggender. Samlokalisering av tjenester, samt storkundefordeler, gir like vilkår og fordeler som man får ved å være ansatt i en større bedrift, selv om du står helt fritt til å drive din egen kliniske virksomhet.

Bli med i Employ og få trygghet, forutsigbarhet og gode vilkår for deg og din privatpraksis!
Her kan du også selv regne ut hvor fordelaktig ansettelse i Employ er for deg i deres kalkulator.

Besøk Employ for mer informasjon på www.employ.no/


To av eierne i Onlinepsykologene AS er også medeiere i Employ AS.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.