Psykologspesialist Synøve Hallås

Psykologspesialist Synøve Hallås 1

Faglig bakgrunn

Juni 2020: Synøve er utilgjengelig for booking frem til begynnelsen av august 2020.

Synøve Hallås er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002. Hun ble spesialist i Organisasjonspsykologi i 2008, og har også fullført mesteparten av spesialiteten i Arbeidspsykologi. Synøve har lang og variert erfaring som psykolog med å jobbe både individuelt og med grupper. Hun har jobbet innenfor mange ulike områder som bedriftshelsetjeneste, næringsliv, HR, barnevern. Hun har lang erfaring som veileder i ulike settinger.
Terapeutisk tilnærming:
Synøve er opptatt av å møte klienter med varme, aksept og støtte, og sammen med klienten jobbe systematisk mot de mål som settes. Hun har en stor verktøykasse med ulike teknikker og tilpasser disse unikt til hver enkelt klient. Det er viktig for henne at klienten opplever en god samarbeidsrelasjon og føler seg trygg og hjulpet i forhold til sine utfordringer.

Min kompetanse

Psykiske plager

Samlivsproblemer

Konflikthåndtering

Utfordringer relatert til arbeidsplassen; sykmeldinger, mobbing og trakassering og rollekonflikter

Behandlingsmetoder

Mindfulness

Løsningsfokuserte teknikker

Positiv psykologi