Sarah Henriksen

Sarah er i permisjon f.o.m 16.januar 2021 t.o.m. februar 2022.

Dersom du ønsker samtaler med Sarah på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale nå slik at du kan sikre deg det tidspunktet som passer deg best.

(Video kommer snart)

Psykolog Sarah Henriksen 1

Faglig bakgrunn

Sarah er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University, Ungarn, og har norsk autorisasjon. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med å utrede, diagnostisere og behandle voksne mennesker med et bredt spekter av psykiske utfordringer.

Sarah har erfaring med å behandle depressive plager, angst- uro og bekymringer, stressmestring, lav selvfølelse og ensomhet, selvhevdelses- og grensesetting vansker, søvnvansker, traumer og relasjonelle vansker.

Sarah er opptatt av å hjelpe mennesker med å skape seg et rikt, givende og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker hun evidensbaserte metoder, spesielt nye terapiformer som inkluderer verdibaserte atferdsendringer, mindfulness (aksept- og forpliktelsesterapi, ACT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har en integrativ tilnærming til behandling, og skreddersyr behandlingen etter klientens vansker og behov.

Sarah ønsker å møte sine klienter hvor de er, med fleksibilitet, åpenhet og varme. Hun vil tilpasse behandlingen etter klientens behov og ønsker.

Sarah har også god erfaring med å gjennomføre samtaler på engelsk, dersom det er ønskelig.

Sarah tar ikke i mot klienter med suicidalitetsproblematikk, alvorlig psykisk lidelse, rusavhengighet eller personlighetsproblematikk.

Bestill time hos Sarah