Psykolog Sarah Henriksen

Psykolog Sarah Henriksen

Faglig bakgrunn

Sarah er autorisert psykolog i Norge, og var ferdig utdannet i 2015 ved Eötvös Loránd University, Ungarn. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med å utrede, diagnostisere og behandle voksne mennesker med et bredt spekter av psykiske utfordringer.

Sarah har erfaring med å behandle depressive plager, angst- uro og bekymringer, stressmestring, lav selvfølelse og ensomhet, selvhevdelses- og grensesetting vansker, søvnvansker, traumer, spiseforstyrrelser, relasjonelle vansker og personlighetsforstyrrelser.

Sarah har særlig kompetanse innenfor håndtering av livskriser, vanskelige valg og generelle livsbelastninger.

Erfaring:

Sarah har erfaring med å behandle depressive plager, angst- uro og bekymringer, stressmestring, lav selvfølelse og ensomhet, selvhevdelses- og grensesetting vansker, søvnvansker, traumer, spiseforstyrrelser, relasjonelle vansker og personlighetsforstyrrelser.

Sarah har særlig kompetanse innenfor håndtering av livskriser, vanskelige valg og generelle livsbelastninger.

Terapeutisk tilnærming:

Sarah er opptatt av å hjelpe mennesker med å skape seg et rikt, givende og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker hun evidensbaserte metoder, spesielt nye terapiformer som inkluderer verdibaserte atferdsendringer, mindfulness (aksept- og forpliktelsesterapi, ACT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har en integrativ tilnærming til behandling, og skreddersyr behandlingen etter klientens vansker og behov.

Sarah ønsker å møte sine klienter hvor de er, med fleksibilitet, åpenhet og varme. Hun vil tilpasse behandlingen etter klientens behov og ønsker.

Sarah har også god erfaring med å gjennomføre samtaler på Engelsk, dersom det er ønskelig.

Min kompetanse