Marius Flatås

Psykolog Marius Flatås er tilgjengelig for samtaler mandag, onsdag, torsdag 09-19, og fredager 09-16.

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Marius Flatås 1

Faglig bakgrunn

Marius Flatås er utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim. Han tar videreutdanning i ISTDP, som er en emosjonsfokusert, psykodynamisk terapimetode. ISTDP kjennetegnes av en aktiv terapeut, med et særskilt fokus på følelser og relasjoner. Marius har flere år med erfaring, kursing og veiledning i metoden. Ved siden av ISTDP benytter Marius ofte teknikker fra andre metoder som kognitiv terapi, mindfulness eller traumefokuserte tilnærminger.

Alle er unike og Marius vil møte deg på denne måten. Du kan forvente at Marius er en terapeut som opprettholder høyt fokus i timene, samtidig som han er lyttende, respektfull, engasjert og autentisk. I terapien vil Marius typisk invitere deg til et fokus innover mot vanskelige følelser, utfordre tankemønstre preget av selvkritikk eller grubling, eller hjelpe deg med regulere angst i kroppen.

Marius er overbevist om at terapi er hjelp til selvhjelp, og at alle mennesker har iboende sunne krefter som kan aktiveres og som hjelper oss i retning økt frihet og intimitet i livet.

Marius fikk sin autorisasjon i 2018 og har arbeidet flere år i spesialisthelsetjenesten. Han har arbeidet med allmenne psykologiske problemstillinger i psykisk helsevern, i rusfeltet, voldsfeltet og med arbeidsrettet behandling.

Marius er glad i skriving og har tidligere vært en bidragsyter for psykologisk.no. Han har og holdt kurs og grupper om søvnvansker og vold i nære relasjoner. Nylig publiserte Marius også en forskningsartikkel om klimapsykologi i Psykologtidsskriftet.

Tilbyr også samtaler på engelsk og tysk.

Min kompetanse

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Marius