Karina Harkestad

Psykolog Karina Harkestad tar imot samtaler på mandager mellom kl.18:00 – 21:00. 

Dersom du ønsker samtaler med Karina på sikt er det også mulig å forhåndsbestille en avtale nå slik at du kan sikre deg et tidspunkt som passer deg. 

Dersom du er eksisterende klient og det ikke er tilgjengelige tider i kalenderen, logg inn i EasyPractice og avtal ny samtale skriftlig.

Psykolog Karina Harkestad 1

Faglig bakgrunn

Karina Harkestad er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Hun er opptatt av å møte deg på en respektfull og empatisk måte, slik at du kan oppleve å være trygg nok til å gå i dybden av det som er vanskelig i livet.

Karina har erfaring fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har arbeidet med en rekke psykiske vansker, som depressive plager, angst, traumer, stress, relasjonelle vansker, rusavhengighet og livskriser. 

Som psykolog arbeider Karina hovedsakelig ut fra en emosjonsfokusert tilnærming, som hun nå spesialiserer seg innenfor. Dette er en terapiform som har fokus på følelser – hvordan forstå dem, tillate dem, og tørre å kjenne på dem, og slik kunne lindre smerten som har oppstått. Hun har også erfaring med kognitiv atferdsterapi, som omhandler å se sammenheng mellom det en tenker, føler og gjør, for slik å endre en ond sirkel man kanskje er i. I samarbeid med deg vil hun finne gode måter å arbeide sammen mot ønskede mål. 

Bestill time hos Karina