Henrik Storjord Ramstad

Psykolog Henrik Storjord Ramstad er tilgjengelig for samtaler i torsdag og fredag fra kl 14:00 til kl 24:00 og søndager fra kl 18:00-24:00

Psykolog Henrik Storjord Ramstad 1

Faglig bakgrunn

Henrik Storjord Ramstad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han jobber primært som politi, hvor han er tilknyttet en spesialavdeling som blir tilkalt ved særskilte hendelser hvor man søker å løse situasjonen gjennom dialog.
 
Henrik har mange års erfaring med å jobbe med mennesker i akutte kriser, og har lang erfaring med å møte folk som har behov for veiledning og bistand i forbindelse med sorg, depresjon, angst, posttraumatisk stress og eksistensielle utfordringer.
 
For tiden videreutdanner Henrik seg i emosjonsfokusert terapi. Han skriver også psykologfaglige tekster for magasinet Politiforum, samt holder webinarer om ulike temaer.  

Mine behandlingsmetoder

Bestill time hos Henrik