Psykologspesialist Brian Skjødt Østrup

Brian Skjødt Østrup

Faglig bakgrunn

Brian Skjødt Østrup er utdannet ved Københavns Universitetet i Danmark i 2007. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Norge og har bred arbeidserfaring.

Brian har jobbet flere år i norsk spesialisthelsetjeneste og før det som psykolog og konsulent i private bedrifter i Danmark.

Formålet med terapien er at du oppnår dine personlige mål, slik du kommer dit i livet du ønsker deg. For å hjelpe til dette anvender Brian sin formelle kompetanse som psykologspesialist i voksenpsykologi med kognitiv etterutdanning, og fra forskning og kritisk tenkning. Han anvender også elementer fra andre terapeutiske tilnærminger, som emosjonsfokusert terapi, humanistisk / eksistensiell og psykodynamisk terapi.

I første konsultasjonen blir vi enige om hvilken type oppfølging du trenger. Er det råd og veiledning, eller mer prosessuell terapi? Den metodespesifikke rammen om oppfølgingen har jeg noen forslag til, og ønsker å drøfte med deg. Vi legger altså kartet over terrenget vi skal gå, sammen.

Terapien kan foregå på norsk, dansk eller engelsk.

Min kompetanse